Italiaanse premier Meloni gaat gevecht aan met uitfasering verbrandingsmotoren

De deadline die de Europese Unie heeft aangegeven voor de invoering van het verbod op de verkoop van nieuwe wagens met verbrandingsmotoren, is niet redelijk. Dat heeft de Italiaanse premier Giorgia Meloni in een ontmoeting met vertegenwoordigers van de nationale media gezegd. Meloni merkte daarbij op dat de plannen van de Europese Unie schadelijk zijn voor de Italiaanse economie.

Waarom is dit belangrijk?

Het autoverkeer is wereldwijd verantwoordelijk voor ongeveer 10 procent van de totale uitstoot van koolstofdioxide, een gas dat een grote bijdrage levert tot de opwarming van de aarde. De Europese Commissie wil daarom de verkoop van nieuwe wagens met verbrandingsmotoren midden volgend decennium verbieden. Maar die plannen botsen op heel wat verzet.

Impact op Italiaans productiesysteem: “Een verplichte stopzetting van de fabricage van verbrandingsmotoren zal een negatieve impact hebben op het Italiaanse productiesysteem”, wierp Giorgia Meloni op.

 • “Het lijkt mij dat dit een onderwerp is waarover op Italiaans niveau een grote eensgezindheid bestaat”, beklemtoonde Meloni. “Ik ben van plan om dat duidelijk standpunt te gebruiken om de kwestie opnieuw krachtig aan de orde te stellen”.
 • De uitlatingen van Meloni maken volgens waarnemers duidelijk dat de Italiaanse regering het verbod op verbrandingsmotoren op Europees niveau opnieuw wil aankaarten.
  • “Het is zeker niet uitgesloten dat de Italiaanse premier ook in andere lidstaten van de Europese Unie steun voor haar standpunt zou kunnen vinden”, voeren ze daarbij aan.
  • “Een aantal partijen heeft zich al herhaaldelijk tegen een invoering van het verbod uitgesproken.”
   • “Mettertijd groeit het aantal politici, technici, wetenschappers en leidinggevenden uit de automobielsector dat pleit voor een technologie-neutrale benadering van het probleem.”
   • “Daarbij worden technische oplossingen zoals waterstof of uitstootneutrale synthetische brandstoffen niet a priori uitgesloten om de ecologische impact van de Europese autovloot te verminderen.”

Steun van Italiaanse autosector: De opmerkingen van Giorgia Meloni kregen ook steun van Angelo Sticchi, voorzitter van de Automobile Club d’Italia (ACI).

 • Sticchi erkende bijzonder tevreden te zijn over de duidelijkheid waarmee de Italiaanse premier zich over de problematiek uitsprak.
  • “Een verbod op de verkoop van endotherme wagens in het midden van volgend decennium lijkt een echt onverstandige keuze”, voerde de voorzitter van de Italiaanse autoclub aan.
   • “Al vier jaar geleden heeft de Automobile Club d’Italia een gelijkaardige waarschuwing naar voren gebracht en heeft dat standpunt sindsdien al geregeld herhaald.”
 • In september had Matteo Salvini, leider van rechtse partij Lega Nord, in de aanloop naar de Italiaanse parlementsverkiezingen van oktober al zijn kritiek op het verbod geuit.
  • “Dit is een waanzinnige maatregel”, had Salvini toen gezegd. “Deze beslissing betekent het vernietigen van de automobielindustrie in Italië.”
   • Salvini had daarbij opgeworpen dat de ingreep de tewerkstelling in de Italiaanse autobouw compleet zou worden geëlimineerd en worden vervangen door een massale arbeid in China, waar immers het merendeel van de componenten voor elektrische wagens worden gefabriceerd.
   • Salvini had toen aangegeven dat zijn partij, waarvan ook Giorgia Meloni een vertegenwoordiger is, bij een verkiezingsoverwinning alles in het werk te zullen stellen om deze beslissing te laten terugdraaien. Hij had daarbij beloofd over de problematiek een volksreferendum te zullen laten houden.
 • Autobouwer Fiat, inmiddels onderdeel van de groep Stellantis, is een van de grootste werkgevers van Italië.

(as)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20