Investeerders steken liever geld in zonnepanelen dan in windmolens. En met reden…

Er moeten vragen worden gesteld bij de capaciteit van windturbines als alternatieve energiebron. De opbrengsten lijken minder hoog dan oorspronkelijk was gehoopt, terwijl tevens met belangrijke ecologische complicaties rekening moet worden gehouden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Harvard University, die een analyse hebben gemaakt van de prestaties van 411 onshore windturbine-parken in de Verenigde Staten.

De onderzoekers wijzen erop dat windenergie uiteraard moet worden verkozen boven fossiele brandstoffen, maar ze voeren aan dat de voorkeur steeds meer naar de inzet van zonnekracht lijkt te moeten gaan.

Opbrengsten

“Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat windkracht per vierkante meter tussen 0,5 watt en 200 watt kan opleveren,” merkt de natuurkundige Mark Buchanan in een bijdrage voor het persbureau Bloomberg op. “De hogere scores blijken vooral gekoppeld te kunnen worden aan alleenstaande windmolens, terwijl de lagere resultaten vooral werden opgetekend in de grotere windparken, waar een turbine de windstroom kan beïnvloeden en daarmee de efficiëntie van de rest van de installaties kan aantasten.”

Ook de nieuwe studie van Lee Miller en David Keith, docenten aan de Harvard University, komt de opbrengsten van een windturbine op een mediaan van 0,5 watt per vierkante meter. “Miller en Keith kwamen tot de vaststelling dat turbineparken die de grootste sites in beslag namen, per vierkante meter de laagste opbrengsten boden,” zegt Buchanan.

“Vanuit die berekening kan worden afgeleid dat 12 procent van het grondgebied van de Verenigde Staten door turbines zou moeten worden ingenomen, indien men de volledige Amerikaanse energievoorziening met windkracht zou willen garanderen. Windkracht heeft een duidelijke fysieke limiet. Bovendien bleek echter dat de turbines ook een belangrijke impact hadden op de continentale luchtstromen, met aanzienlijke gevolgen voor de gemiddelde temperaturen.”

“Windturbines halen energie uit de luchtstromen,” verduidelijkt Buchanan. “Dit betekent echter dat de luchtstromen nadien minder energie met zich kunnen meevoeren. Dat heeft niet alleen een effect op de omliggende turbines, die minder energie kunnen oogsten, want er blijkt ook een klimatologische impact.”

“Miller en Keith kwamen tot de vaststelling dat de interacties van de turbines met de atmosfeer zouden leiden tot een herverdeling van de warmte in de lagere luchtlagen. Daardoor zou rond de windturbineparken met een temperatuurstijging van 0,54 graden Celsius rekening moeten worden gehouden. Continentaal zou er sprake zijn van een temperatuursverhoging van 0,24 graden Celsius.”

Ecologische kost

“Volgens Miller en Keith zou een groot windturbinepark gedurende meer dan een eeuw actief moeten zijn vooraleer de reductie van de wereldwijde emissies aan koolstofdioxide het lokale verwarmingseffect zou kunnen compenseren,” zegt Buchanan. “De studie van Miller en Keith bevestigt dan ook eerdere rapporten waarin wordt opgemerkt dat het potentieel van windenergie veel meer gelimiteerd zal blijven dan oorspronkelijk werd gehoopt.”

Volgens het rapport zouden zonnecentrales per vierkante meter tien keer meer energie opleveren dan de windturbineparken en ook minder bijdragen tot een lokale opwarming. Dit zou volgens Buchanan een goede reden kunnen zijn om toekomstige investeringen vooral naar zonnekracht te kanaliseren.

“Dit betekent niet dat windenergie geen toekomst heeft,” benadrukt Buchanan. “Ook Miller en Keith beklemtonen dat windenergie te verkiezen blijft boven fossiele brandstoffen. Maar tegelijkertijd is het duidelijk dat windenergie veel meer beperkingen heeft dan zonnekracht en grotere consequenties zal hebben voor het leefmilieu.”

“Bovendien moet worden erkend dat ook de atmosfeer geen onuitputtelijke bron van energie is. Zelfs de meest zuivere hernieuwbare technologieën hebben een ecologische kost.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20