“Internationale scheepvaart moet met dreigende personeelscrisis afrekenen”

Tenzij de overheden en rederijen stappen ondernemen om zeevarenden meer tijd aan wal te geven en de omstandigheden aan boord van de schepen te verbeteren, dreigt de scheepvaart met een personeelscrisis te worden geconfronteerd. Vele schepen zullen moeilijkheden ervaren om personeel te werven of te behouden. Dat blijkt uit een onderzoek van de organisatie Mission to Seafarers, die zich inzet voor het welzijn van de zeevarenden.

Uit het onderzoek van de Mission to Seafarers, uitgevoerd in samenwerking met het maritieme servicebedrijf Wallem Group en verzekeraar Standard Club, bleek dat het moreel van de zeevarenden het hele jaar door fluctueerde, waarbij de golven van de coronabesmettingen van dichtbij werden gevolgd.

Loopbaanwissel

“Wanneer de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus werden versoepeld en het internationale verkeer opnieuw op gang kwam, liet ook het moreel bij de zeevarenden een verbetering optekenen”, voeren de analisten aan.

“Wanneer echter de infecties weer toenamen en nieuwe bewegingsbeperkingen werden ingevoerd, bleek eveneens het sentiment bij de zeevarenden opnieuw af te kalven. Er moet dan ook vastgesteld worden dat een toenemend aantal zeevarenden toegeeft plannen te koesteren om van loopbaan te veranderen.”

“Op die manier dreigt de scheepvaart met een tekort aan personeel te zullen worden geconfronteerd”, voeren de analisten nog aan. “Er groeit bij de zeevarenden steeds meer ongenoegen door het gebrek aan walverlof, de onzekerheid over de reisduur, draconische coronatests en quarantaines en een algemeen gebrek aan erkenning.”

“Met de opkomst van verschillende varianten van het coronavirus, nieuwe besmettingsgolven en fluctuaties tussen lockdowns en versoepelingen, worden de zeevarenden met een constante onzekerheid geconfronteerd”, luidt het nog.

“Nochtans zijn deze mensen absoluut noodzakelijk om de wereldwijde toeleveringsketen op peil te houden. Wanneer zij wegvallen, zal ook de internationale handel tot stilstand komen en zullen de voorraden in de winkelrekken vlug uitgeput raken.” In de enquête wordt tevens gewezen op groeiende spanningen aan boord van de schepen.

Erkenning

De analisten vragen een groter aandacht voor het statuut van de zeevarenden, die volgens hen als een cruciale beroepscategorie zouden moeten worden erkend. “Onder meer moet een betere toegang tot inclusief medische zorg, emotionele ondersteuning, walverlof en repatriëring worden gegarandeerd”, voeren ze nog aan.

“Vele zeevarenden hebben echter de perceptie dat de winsten van de rederijen nauwelijks doorstromen naar het personeel dat de internationale scheepvaart in stand houdt.”

Uit het onderzoek blijkt verder nog dat voor een toenemend aantal zeevarenden de toegang tot connectiviteit tussen de schepen en de wal van doorslaggevend karakter is om een arbeidscontract met een rederij te tekenen.

Schepen die onder meer online contact met het thuisfront toelaten, zouden daarbij sneller een bemanning kunnen samenstellen dan collega’s die op het gebied van communicatie minder mogelijkheden bieden.

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.