Internationaal Monetair Fonds: “Midden-Oosten en Centraal-Afrika meest kwetsbaar voor klimaatrampen”

Op geen enkele andere locatie in de wereld neemt de frequentie en de omvang van klimaatgerelateerde rampen sneller toe dan in het Midden-Oosten en Centraal-Azië. Dit vormt een aanzienlijke bedreiging voor de economische groei en welvaart. Dat blijkt uit een rapport van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Het onderzoek bracht aan het licht dat door klimaatrampen in die regio jaarlijks gemiddeld 7 miljoen mensen verwondingen oplopen of ontheemd raken, met meer dan 2.600 doden en 2 miljard dollar aan fysieke schade tot gevolg.

Groeiende lijst

“De lijst met klimaatrampen in die regio breidt snel uit”, voert Kristalina Georgieva, directeur van het muntfonds, aan. “Er zijn zware droogtes vastgesteld in Noord-Afrika, Somalië en Iran, terwijl de Hoorn van Afrika getroffen wordt door epidemieën en sprinkhanenplagen in de Hoorn van Afrika. In de Kaukasus en Centraal-Azië is er daarentegen sprake van ernstige overstromingen.”

Een analyse van gegevens over de afgelopen eeuw toonde dat de temperatuur in die regio met 1,5 graad Celsius was gestegen. Wereldwijd werd tegelijkertijd een gemiddeld stijging met 0,7 graad Celsius gemeld. “Bovendien moest worden vastgesteld dat de neerslag, die in de regio al een schaars karakter had, nog grilliger is geworden dan in andere gebieden”, meldt het rapport.

Georgieva wees erop dat de negatieve invloed van extreme weersomstandigheden op de jaarlijkse economische groei doorgaans tussen 1 procentpunt en 2 procentpunt bedraagt. “In de Kaukasus en Centraal-Azië doen dergelijke gebeurtenissen het bruto binnenlands product (bbp) echter met 5,5 procentpunt afnemen.”

Georgieva stelde alle landen op te roepen hun economieën aan de klimaatuitdagingen aan te passen. “Instrumenten daarvoor zijn volgens haar een gestage toename van de emissietarieven, grotere investeringen in duurzame projecten en inspanningen om tussen en binnen landen een rechtvaardige transitie na te streven”, beklemtoonde de directeur van het muntfonds.

Daarbij prees Georgieva onder meer de Verenigde Arabische Emiraten, een grote olieproducent die nochtans beloofd heeft om meer dan  160 miljard dollar te investeren in hernieuwbare energie om tegen het midden van deze eeuw tot een nuluitstoot te komen. “Egypte investeerde anderzijds in moderne irrigatietechnieken, onderwijs en gezondheidszorg”, stipte Georgieva aan.

Adaptatiebeleid

Georgieva gaf daarbij aan het ook van cruciaal belang was ervoor te zorgen dat het klimaatadaptatiebeleid werd opgenomen in nationale economische strategieën, aangezien investeringen in een veerkrachtige infrastructuur en een betere bescherming tegen overstromingen economische verliezen kunnen helpen voorkomen.

In Marokko toonden simulaties bijvoorbeeld aan dat het versterken van de waterinfrastructuur de weerbaarheid tegen droogtes verbeterde en het verlies aan bbp met bijna 60 procent verminderde.

De directeur merkte nog op dat de investeringsbehoeften in openbare infrastructuur voor individuele landen in de regio het volgende decennium tot 3,3 procent van het bruto binnenlands product per jaar kunnen oplopen. Dat is meer dan het dubbele van de gemiddelde opkomende markteconomieën.

“Gezien de beperkte middelen die in de nasleep van de coronapandemie beschikbaar zijn, zullen de landen moeten werken met een combinatie van binnenlandse beleidshervormingen, zoals het vervangen van brandstofsubsidies, met internationale steun, onder meer van het muntfonds”, stelde Georgieva.

(lb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20