“Australië moet klimaatverandering erkennen als grootste bedreiging voor zijn veiligheid”

De klimaatverandering vormt de grootste bedreiging voor de veiligheid van Australië. Dat hebben een aantal voormalige toplui van het Australische leger en de nationale veiligheidsdienst in een open brief aan de Australische regering naar voor gebracht. De ondertekenaars verwijzen onder meer naar de recente verwoestingen die door overstromingen werden veroorzaakt. Veel Australiërs zijn van mening dat de regering onvoldoende snel op die ramp heeft gereageerd.

“Het beleid van Australië tegenover de bedreigingen van de klimaatverandering heeft gefaald”, staat in de brief te lezen. “De klimaatverandering vertegenwoordigt nochtans het grootste gevaar voor de toekomst en veiligheid van Australië.”

Absolute prioriteit

De ondertekenaars van het schrijven wezen erop de verwoesting door oorlog en crisis van dichtbij te hebben meegemaakt, maar zeggen te moeten vaststellen dat de klimaatverandering het grootste gevaar vormt waarmee de Australische bevolking wordt geconfronteerd. De eerste plicht van de overheid is de veiligheid en bescherming van de mensen, maar daarin heeft men hier gefaald.”

De ondertekenaars van de brief stelden nog de politieke leiders op te roepen om meer middelen in te zetten en de klimaatverandering als een absolute prioriteit te bestempelen. “Het klimaat moet in het veiligheidsbeleid een onmiddellijke prioriteit krijgen”, stipten ze aan.

“Het probleem moet helemaal bovenaan de nationale agenda worden gezet. Daarbij moet van iedereen een engagement worden verwacht om noodmaatregelen te mobiliseren.”

De oostkust van Australië werd eerder dit jaar hard getroffen door zware regenval en nooit eerder geziene overstromingen, waarbij een twintigtal mensen om het leven kwamen en duizenden woningen werden verwoest. Vele Australiërs waren van mening dat de federale en regionale autoriteiten niet snel genoeg en onvoldoende actie hebben ondernomen om het probleem aan te pakken.

Engagement

Tijdens een bezoek aan de stad Lismore, die door de stortvloed het zwaarst was getroffen, kreeg de Australische premier Scott Morrison van de lokale bevolking het verwijt dat de verwoestingen uiteindelijk het gevolg was van een ongebreidelde winning van steenkool en gas. De ramp was toonde volgens hen het gelaat van de klimaatverandering. 

Australië is een van de grootste exporteurs van fossiele brandstoffen ter wereld. Het land heeft zich vorig jaar op de klimaatconferentie van de Verenigde Naties in Schotland geëngageerd om tegen het midden van deze eeuw klimaatneutraal te worden. 

Morrison erkende dat Australië door de natuurrampen een moeilijker land is geworden om in het leven. Hij stelde echter de klimaatdoelstellingen niet in een regelgeving te willen vastleggen, maar te willen vertrouwen op de consumenten en bedrijven om de uitstoot onder controle te krijgen.

Australië is een van de landen die wereldwijd voor de klimaatverandering het meest kwetsbaar zijn. Het land heeft onder de veranderende weerpatronen al herhaaldelijk te maken gehad met herhaalde periodes van droogte, bosbranden en overstromingen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20