De koala in de koolmijn: Australië komt dan toch met klimaatplan. Als je het dat kan noemen

Australië is ver achterop geraakt bij andere ontwikkelde landen in zijn inzet om de CO2-uitstoot te verminderen. Ondanks weerkerende, catastrofale en door klimaatverandering veroorzaakte natuurbranden en internationale druk. Na maanden van debat en vertraging belooft de Australische regering vlak voor de klimaattop COP26 dan toch om tegen 2050 netto nul-uitstoot te bereiken, en onthult een plan dat vooral gebaseerd is op hoop en investeringen in nog niet bestaande emissiearme technologieën. Het plan geeft te kennen dat Australië niet zal stoppen met het exploiteren van kolen en gas. Of: eigenlijk belooft Australië om niks te doen.

Waarom is dit belangrijk?

Australië stoot minder dan 2 procent van de wereldwijde broeikasgassen uit, maar zijn klimaatbeslissingen zijn van groot belang omdat het een kolensupermacht is en de op twee na grootste exporteur van fossiele brandstoffen ter wereld.

Samen met koala’s, kangoeroes en fantastische stranden staat Australië tegenwoordig vooral bekend om zijn weigering om iets te doen aan de klimaatverandering. Met nog maar een paar dagen te gaan voor de grote VN-klimaatconferentie in Schotland, was Australië een van de laatste achterblijvers onder de ontwikkelde landen die zich ertoe verbinden om tegen 2050 netto nul-emissies te bereiken. Het plan waar het land nu mee komt, omvat geen verscherping van de emissiedoelstellingen voor 2030 – een belangrijk onderdeel van wat wetenschappers hebben gezegd dat wereldleiders nodig zullen hebben tijdens de VN-klimaattop van volgende week in Glasgow. En ondanks internationale druk geeft Australië te kennen dat het zich niet zal terugtrekken uit kolen en gas.

De premier van het land, Scott Morrison, stemde pas onlangs in om de klimaattop bij te wonen na kritiek van koningin Elizabeth II en een door crowdfunding gefinancierd reclamebord op Times Square dat spotte met zijn onwil om klimaatverandering aan te pakken en hem Coal-o-phile Dundee noemde (naar Crocodile Dundee, de iconische Australische filmheld).

Meer, niet minder

In mei heeft het Internationaal Energieagentschap een gedetailleerd overzicht vrijgegeven van wat er nodig is om de uitstoot van koolstofdioxide tegen 2050 tot nul terug te brengen en te voorkomen dat de gemiddelde temperatuur op aarde met 1,5 graad Celsius stijgt ten opzichte van het pre-industriële niveau. Bovenaan de lijst: stop met investeren in nieuwe bronnen van fossiele brandstoffen.

De reactie van Australië? Euh, okay maar nee. Australië is ’s werelds grootste steenkolenexporteur. Het zal dit jaar naar verwachting 439 miljoen ton steenkool verschepen, tegen 400 miljoen ton vorig jaar. Alleen al in de afgelopen maand zijn drie nieuwe mijnbouwprojecten goedgekeurd. In New South Wales, een productiecentrum voor de thermische steenkool die wordt verbrand in elektriciteitscentrales en die geldt als een van de grootste bijdragers aan de wereldwijde emissies – liggen momenteel voorstellen op tafel voor 20 nieuwe koolmijnen. En dan is er een gigantisch project in de staat Queensland, waar de Indiase industriële gigant Adani de grootste kolenmijn ter wereld probeert te bouwen.

De regering is ook van plan ten minste vijf nieuwe gasvelden te openen, waaronder het gigantische Beetaloo Basin-project in het Northern Territory, dat subsidies heeft gekregen van ongeveer 170 miljoen euro. Alleen al de belastingvoordelen die vorig jaar aan de fossiele brandstofindustrie werden gegeven, waren meer waard dan wat Australië aan zijn leger uitgeeft – en de bevoegde federale minister, Keith Pitt, zei deze maand dat de regering nog meer zou moeten uitgeven om kolen en gas te beschermen.

Marketingtrucje

Om toch geen totale paria te worden op het internationale diplomatieke toneel, heeft de Australische regering, in het licht van de klimaattop die volgende week begint, na maanden van debat en vertraging, beloofd om tegen 2050 een netto-nul-uitstoot te bereiken. Ze onthulde een plan dat vooral gebaseerd lijkt op hoop en investeringen in emissiearme technologieën. Het plan bevat beloftes van veelbelovende banen en geen nieuwe belastingen of mandaten, maar geen verscherping van de emissiedoelstellingen voor 2030. Australië geeft ook te kennen dat het zich niet zal terugtrekken uit zijn te grote afhankelijkheid van kolen en gas.

Critici noemen het plan een update van het marketingmateriaal dat door de federale overheid wordt gebruikt om te beweren dat ze iets doet, terwijl ze eigenlijk niets nieuws doet. Australië stoot minder dan 2 procent van de wereldwijde broeikasgassen uit, maar zijn klimaatbeslissingen zijn van groot belang omdat het een kolensupermacht is en de op twee na grootste exporteur van fossiele brandstoffen ter wereld. Tegelijkertijd wordt het land steeds kwetsbaarder voor de opwarming van de aarde. Sinds 1910 is de gemiddelde oppervlaktetemperatuur van Australië met 1,4 graden Celsius opgewarmd, wat het wereldwijde gemiddelde overtreft. Branden, droogtes en cyclonen zijn allemaal frequenter en heviger geworden.

De “Australische manier”

Als de temperaturen op hun huidige traject doorgaan, wat wereldleiders die ambitieuzere toezeggingen hebben gedaan proberen te vermijden, zal Australië een groot ecosysteemverlies in zijn oceanen zien, hogere voedselprijzen door ernstige droogte en honderdduizenden kusteigendommen zullen in gevaar komen van overstromingen volgens klimatologen.

Morrison noemde deze risico’s niet toen hij in Canberra, de hoofdstad, verscheen om zijn plan te introduceren naast Angus Taylor, de minister voor industrie, energie en emissiereductie. De Australische premier zei dat Australië op schema lag om de doelstelling van de Overeenkomst van Parijs te halen en de uitstoot tegen 2030 met 30 tot 35 procent te verminderen, voornamelijk omdat boeren, consumenten en bedrijven hebben gekozen voor efficiëntere, schonere opties, zoals zonne-energie. Hij drong erop aan dat de “Australische manier” een model voor de wereld bood, omdat het gebaseerd zou zijn op verschillende principes, waaronder “technologie, geen belastingen” en “keuzes, geen mandaten”.

Magisch denken

Morrison zei dat de regering 20 miljard Australische dollar (13 miljard euro) zou investeren om het gebruik van technologieën met een lage uitstoot, zoals zonne- en windenergrie maar ook groene waterstof gemaakt van het splitsen van water met elektriciteit uit hernieuwbare energie. Er zou ook financiële steun zijn voor de emissiearme productie van staal en aluminium. In totaal zou volgens het gepubliceerde plan 70 procent van de verwachte emissiereducties om tegen 2050 tot nul te komen afkomstig zijn van technologie in een of andere vorm.

Vooral die poging van Australië om netto nul te bereiken door waterstof gemaakt van fossiele brandstoffen samen met amper geteste technologieën zoals koolstofcaptatie en -opslag kunnen worden gelezen als een nieuwe vorm van hulp aan de toch al machtige kolen- en gasindustrie. Gevraagd naar het terugdringen van gasexploratie of elektriciteitscentrales die fossiele brandstoffen gebruiken, benadrukte dat het plan banen in het hele land zou beschermen. In een verklaring die vóór de persconferentie werd gepubliceerd, formuleerde hij het eenvoudiger: “We willen dat onze zware industrieën, zoals mijnbouw, open blijven, concurrerend blijven en zich aanpassen, zodat ze levensvatbaar blijven zolang de wereldwijde vraag dit toelaat.”

Met andere woorden, het officiële beleid van Australië is nog steeds eentje van uitstellen.

(kg)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20