Inflatie in België en de buurlanden blijft aan kracht winnen; er is wel één uitzondering

Onze buurlanden hebben de afgelopen dagen hun inflatiecijfers gepubliceerd. Net zoals België zien zij de geldontwaarding verder toenemen. Toch is er een uitzondering.

De hoge energieprijzen blijven de inflatie de hoogte injagen. Zo bleek eerder deze week uit cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel dat het leven in ons land in augustus 9,94 procent duurder is geworden. Dat is de grootste stijging van de levensduurte sinds maart 1976. In juli was er nog een hoopvol signaal dat de inflatiepiek achter ons lag. In de eerste maand van de zomervakantie lag de geldontwaarding (9,62 procent) nog in lijn met die van juni (9,65 procent).

Duitsland en Nederland

Ook in bijna al onze buurlanden verliest de inflatie niet aan kracht. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) liet vandaag weten dat de Nederlandse inflatie in augustus uitkwam op 13,6 procent. Het is de eerste keer in de geschiedenis van Nederland dat het leven zoveel duurder is geworden. Het Centraal Planbureau verwacht dat de Nederlandse inflatie dit jaar zal uitkomen op 9,9 procent.

In Duitsland zien we de inflatie ook verder toenemen. De levensduurte is bij onze oosterburen in augustus toegenomen met 8,8 procent, de snelste toename in bijna vijftig jaar tijd. Duitsland wordt dan ook bijzonder zwaar getroffen door de energiecrisis. Het land is in grote mate afhankelijk van Russisch gas. De inflatiesituatie in de grootste economie van Europa kan de haviken binnen de Europese Centrale Bank, waaronder het Oostenrijkse bestuurslid Robert Holzmann, (ECB) extra munitie geven om een verhoging met 75 basispunten te bepleiten.

Frankrijk is de uitzondering op de regel

Al zien niet al onze buren de inflatie toenemen. Frankrijk is een uitzondering op de regel. De consumentenprijzen aldaar zijn met 6,5 procent gestegen. In juli was er nog sprake van een inflatie van 6,8 procent. Het Franse inflatiecijfer ligt ook minder hoog dan verwacht. Economen bevraagd door Bloomberg gingen ervan uit dat de levensduurte met 6,7 procent zou stijgen.

Een iets zwakkere stijging van de energieprijzen deed het inflatiecijfer afnemen, terwijl de dienstenprijzen in hetzelfde tempo stegen als vorige maand en de kosten van voedingsmiddelen en industrieproducten verder opliepen.

Onze kleinere buur Luxemburg moet het inflatierapport voor augustus nog publiceren. In dat land was er in juli alvast een eerste signaal dat de inflatiepiek is bereikt. Toen bedroeg het inflatiecijfer 6,8 procent. In juni was dat nog 7,4 procent.

Cijfers Eurostat

Dit stuk werd geschreven voor de publicatie van het inflatierapport van Eurostat. Intussen staat dat rapport online. Waarom is dat belangrijk? Het Europese statistiekbureau werkt namelijk met geharmoniseerde inflatiecijfers. De lidstaten gebruiken niet allemaal dezelfde criteria om de inflatie te berekenen, wat ervoor kan zorgen dat hun inflatiecijfers afwijken van die die Eurostat deelt.

Die cijfers bevestigen dat in Frankrijk de inflatie aan kracht verliest. Het geharmoniseerde inflatiecijfer is daar gedaald van 6,8 procent in juli naar 6,5 procent in augustus. Ook in Luxemburg is er volgens Eurostat sprake van een afzwakkende inflatie. Daar bedroeg de geldontwaarding in augustus 8,6 procent, tegenover 9,3 procent in juli. Het rapport van Eurostat bevestigt dat de consumentenprijzen in België en de andere buurlanden blijven oplopen.

(lb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20