Druk op de ECB neemt toe om rente fors te verhogen: inflatie eurozone blijft stijgen

De inflatie in de eurozone blijft de wind in de zeilen hebben. Volgens het inflatierapport van Eurostat is het leven in de eurozone in augustus 9,1 procent duurder geworden. In juli kwam de geldontwaarding uit op 8,9 procent.

Er lijkt maar geen einde te komen aan de stijgende levensduurte. Eerder bleek al dat de inflatie in ons land verder is toegenomen tot 9,94 procent, het hoogste peil sinds maart 1976. Ook in onze buurlanden is het einde van de forse geldontwaarding allesbehalve in zicht. Enkel Frankrijk kon een bescheiden afname van de inflatie laten optekenen.

Inflatie in de eurozone blijft stijgen

Nu toont het rapport van Eurostat aan dat de eurozone in zijn geheel de prijzen in augustus verder heeft zien oplopen. De Europese inflatie kwam in augustus uit op 9,1 procent, tegenover een prijsstijging van 8,9 procent in juni.

Net zoals de afgelopen maanden blijven de energieprijzen de grootste aandrijvers van de geldontwaarding. Zo is energie in een jaar tijd 38,3 procent duurder geworden. Dat is iets minder dan in juli. Toen was er sprake van een stijging met 39,6 procent op jaarbasis.

Door de hoge energieprijzen worden ook tal van andere producten duurder. De producenten rekenen immers die opgelopen kosten (gedeeltelijk) door aan de eindgebruiker. Voeding, alcohol en tabak zijn 10,6 procent duurder geworden dan een jaar geleden.

Lonkt er een forse renteverhoging aan de horizon?

Hoe dan ook verhoogt de immense inflatie de druk op de Europese Centrale Bank (ECB) om op 8 september over de brug te komen met een forse renteverhoging. Enkele bestuursleden hebben alvast aangegeven dat ze voorstander zijn van een renteverhoging met 75 basispunten. Dat meldde het persagentschap Reuters vorige week op basis van vijf bronnen.

Die vastberadenheid om de inflatie te bedwingen kwam ook duidelijk aan bod in de notulen van de jongste vergadering van de ECB. Toen werd beslist om de rente op te trekken met 50 basispunten. Het was de eerste verhoging in elf jaar.

Al is niet iedereen binnen de ECB voorstander van een forse renteverhoging. Philip Lane, hoofdeconoom van de centrale bank, gaf eerder deze week aan dat zijn voorkeur uitgaat naar gematigde renteverhogingen. “Een verstrakking van het geldbeleid die bestaat uit meerdere stappen heeft waarschijnlijk minder negatieve gevolgen dan eenzelfde verstrakking die bestaat uit een kleiner aantal grotere renteverhogingen”, klonk het.

Grote uitdaging voor de ECB

De ECB blijft dan ook voor een enorme uitdaging staan: de inflatie temperen zonder de eurozone in een recessie te storten. Dat merkt ook Bert Colijn, econoom bij ING, op. “Aangezien de economie snel vertraagt – en op dit moment misschien al krimpt – is het de vraag in hoeverre de ECB aan de handrem moet trekken. Een nieuwe verhoging met ten minste 50 basispunten in september lijkt een uitgemaakte zaak te zijn. De haviken zullen aandringen op 75 basispunten”, klinkt het.

Maar hij kijkt ook verder naar de toekomst en stelt zich de vraag hoe de centrale bank daarna zal reageren. “Wat als blijkt dat de Europese economie het zwaar te verduren krijgt, terwijl de inflatie hoog blijft? Zeker als dat nog altijd het gevolg is van problemen aan de aanbodzijde”, aldus Colijn.

(lb)

Meer