India verrast COP26 met net-zero doelstelling… tegen 2070

De belofte van premier Narendra Modi komt er nadat India minder dan een week geleden nog had geweigerd om een termijn vast te stellen. Het land is ’s werelds op twee na grootste uitstoter van broeikasgassen.

De Indiase premier heeft maandag de COP26-klimaatonderhandelingen aangegrepen om aan te kondigen dat zijn land in 2070 een koolstofuitstoot van nul moet bereiken. Dat is twee decennia later dan wat volgens wetenschappers nodig is om catastrofale gevolgen voor het klimaat af te wenden.

Premier Narendra Modi verdedigde echter dat India zich “naar de geest en de letter” aan zijn klimaatbeloften had gehouden. Daarbij merkte hij op dat zijn land 17 procent van de wereldbevolking telt, maar verantwoordelijk is voor slechts 5 procent van de wereldwijde uitstoot.

Verder vertelde Modi dat India het aandeel van hernieuwbare energie in zijn energiemix zal verhogen van ongeveer 38 procent vorig jaar tot 50 procent in 2030.

De belangrijkste doelstellingen op een rij

India wees vorige week nog oproepen af om een doelstelling voor neutrale koolstofemissies in te voeren. Volgens India is het belangrijker dat de wereld als geheel geloofwaardige trajecten uitstippelt om de uitstoot te verminderen.

De Verenigde Staten, Groot-Brittannië en de Europese Unie hebben 2050 als streefdatum voor het bereiken van de netto-nul-uitstoot vastgesteld. Tegen die tijd zullen zij alleen nog maar broeikasgassen uitstoten die kunnen worden geabsorbeerd door bossen, gewassen, bodems en de nieuwe “koolstofafvangtechnologie”.

China en Saoedi-Arabië hebben beide streefcijfers vastgesteld op 2060, maar critici zeggen dat deze grotendeels zinloos zijn als er nu geen concrete actie wordt ondernomen. Wetenschappers zeggen dat de wereld de mondiale uitstoot tegen 2030 moet halveren en tegen 2050 tot nul moet herleiden om de ergste gevolgen van de klimaatverandering te voorkomen.

“Destructieve consumptie”

In zijn toespraak riep Modi ook op tot een wereldwijde stimulans om duurzame levensstijlen aan te nemen. “In plaats van hersenloze en destructieve consumptie hebben we een bewust en weloverwogen gebruik nodig”, zei hij. Daarbij verwijst hij naar de keuzes die consumenten maken op gebieden als verpakking en dieet.

“Deze keuzes, gemaakt door miljarden mensen, kunnen de strijd tegen klimaatverandering een stap verder brengen,” zei hij.

(lb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20