Hypothecaire lening interim-contract

Het zal niet altijd even gemakkelijk zijn om geld te lenen op het moment dat je werkt op basis van een interim-contract. Vooral door banken wordt een dergelijk contract niet als vast gezien en als een extra risico op inkomstenverlies van inkomsten beschouwd. In uitzonderlijke situatie kun je met een interim-contract toch een lening krijgen. Dit is vaak het geval als je:

  • al jaren klant bent bij de betreffende bank,
  • je slechts een gering geldbedrag wilt lenen,
  • je al meerdere jaren voor hetzelfde interim-kantoor werkzaam bent.

Helaas is dit meer uitzondering dan regel en vang je over het algemeen bot als je met een interim-contract een leenaanvraag indient bij een bank.

Lenen zonder bank met een interim-contract

Behalve bij banken kun je ook bij andere kredietverstrekkers terecht. Dit zijn leenkantoren en privépersonen die eveneens bereid zijn om leningen en kredieten te verstrekken, soms zelfs als je een interim-contract hebt. De voorwaarden die gesteld worden aan het afsluiten van een lening kunnen in een dergelijk geval echter wel per aanbieder van leningen verschillen. Het kan dus, afhankelijk van je persoonlijke situatie, soms even zoeken betekenen voordat je een geschikte kredietverstrekker en lening gevonden hebt.

Langere tijd een interim-contract

De meeste kans op een lening hebben mensen die al geruime tijd een interim-contract van hetzelfde kantoor op zak hebben. Zo kunnen mensen die van afwisseling houden, en om die reden voor een interim-contract kiezen, meestal werken voor hetzelfde kantoor. Dit geld ook voor mensen die voor een bedrijf werken en daar te maken krijgen met een proefperiode op interim-basis. Zeker op het ogenblik dat je een relatief kleine lening af wilt sluiten, is de kans groot dat je een kredietverstrekker vindt die je geld wil lenen.

Hypothecaire lening met een interim-contract

Het aangaan van een hypothecaire lening met een interim-contract is vaak een lastige kwestie. Banken, maar ook andere financiële instellingen, willen immers altijd zekerheid dat je het geleende bedrag volledig en op tijd af kunt lossen. Een vast inkomen is in dat geval één van de meest belangrijke vereisten, waarbij ook de hoogte van het inkomen een voorname rol zal spelen.

Tip! Maak een gratis simulatie: 

[table id=4 /]

De kans op een lening wordt overigens wel wat groter op het moment dat je 25 jaar of ouder bent, en inmiddels minimaal 2 jaar werkervaring op hebt gedaan. Ook gehuwde- of samenwonende stellen hebben iets meer kans dat hun leenaanvraag wordt goedgekeurd. De lasten worden dan immers niet door één persoon gedragen. Uiteraard dien e in geen van de gevallen een codering van het CKP achter je naam te hebben staan. Wanneer je wel op deze zwarte lijst terecht bent gekomen dan zullen kredietverstrekkers namelijk je niet van dienst willen zijn.

Om de hoogte van een lening te kunnen bepalen, zal een kredietverstrekker je inkomen beoordelen. De inkomsten uit het verleden en die in het heden zullen de basis vormen voor de bank bij het maken van de berekening van je maximale lening. Zelfs indien je een flexibel werkverleden hebt, kan een kredietverstrekker een dergelijke berekening maken aan de hand van je loonstrook en overige loongegevens van de laatste drie kalenderjaren. In de meeste gevallen kun je volstaan met een kopie van je aangiftes van de personenbelasting.

Uiteraard wil een kredietverstrekker een werkgeversverklaring zien waaruit kan blijkt dat je een stabiel inkomen hebt, en dit ook zo zal blijven, er een verlenging van je interim-contract plaats gaat vinden of dat er zelfs een vast contract op je ligt te wachten in de nabije toekomst.

Vergroot je kansen

Je kunt, als je een interim-contract hebt, je kansen op een (hypothecaire) lening groter maken door je werkgever een getekende verklaring te vragen waarin wordt gesteld dat de intentie bestaat om je tijdelijk contract te verlengen, of dit om te zetten in een vast contract. Dit is immers van essentieel belang voor het afsluiten van een lening en kan in bepaalde gevallen voor de kredietverstrekker wellicht net de doorslaggevende factor zijn.

Een borgsteller inschakelen

Als je werkt met een interim-contract, en toch een kleine lening, aan wilt gaan dan kan iemand voor je borg staan voor het geleende bedrag. Een borgsteller kan soms voor een kredietverstrekker eveneens een overtuigende factor zijn en je goede wil laten zien. Indien de borgsteller een vaste baan heeft, en deze bereid is om zich borg te stellen, dan kan je eventueel proberen om een grotere lening af te sluiten, zelfs wanneer je zelf werkt als interim-kracht.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20