Hoogopgeleide immigranten creëren nieuwe producten

De immigratie van hoogopgeleide werknemers kan een belangrijke impact hebben op de productiviteit van het bedrijfsleven. Dat is de conclusie van een studie van economen aan de University of California. Het onderzoek toont aan dat het inhuren van hooggeschoolde werknemers uit het buitenland een significante invloed kan hebben op de creatie van nieuwe producten en de geleidelijke afschaffing van de oudere portfolio.

Dat fenomeen komt volgens het rapport ten goede aan de winstmarges van de onderneming, maar tevens wordt volgens de onderzoekers een mogelijk geboden om het welzijn van de consument te verbeteren.

Omzetten

“We kwamen tot de vaststelling dat bedrijven met een hoger percentage hoogopgeleide buitenlandse werknemers vaak tot een andere en betere allocatie van de productiefactoren leidde,” zeggen de onderzoekers Gaurav Khanna en Munseob Lee. “Op deze manier verwerven de bedrijven een grotere efficiëntie bij de creatie van nieuwe producten en de uitfasering van de verouderde portfolio. “

“Daardoor kan de onderneming dikwijls op een toenemende omzet rekenen. Dit proces kan verstrekkende gevolgen hebben voor de winstgevendheid van de bedrijven, de tevredenheid van de werknemers en de ondersteuning van een innoverende economie.”

“Er zijn al veel studies geweest over de impact van hooggeschoolde immigranten, maar daarbij wordt de focus vooral gericht op de invloed die deze inwijkelingen hebben op de lonen en de werkgelegenheid van de autochtone werknemers,” beklemtonen Khanna en Lee. “Er was echter weinig bekend over de impact van de immigratie op de productie op bedrijfsniveau.”

Patenten

“Er kon worden vastgesteld dat bedrijven met een groter aantal hoogopgeleide immigranten vaak ook meer nieuwe producten op de markt kunnen introduceren,” beklemtonen de Amerikaanse economen. “Daarbij kon ook worden gemeld dat de introductie van hooggeschoolde immigranten niet zelden ook met een grotere patent-activiteit gepaard gaat.”

“Ook dat is een duidelijk bewijs van de positieve invloed van deze groep werknemers, maar gevreesd moet worden dat daarmee geen volledig beeld wordt gecreëerd,” zeggen de economen. “Dat onderzoek gaat immers voorbij aan de vernieuwing en de verbetering die wordt gegenereerd zonder de creatie van nieuwe octrooien.”

“Daarmee dreigt de invloed van de hoogopgeleide inwijkelingen onderschat te worden. Niet voor elke innovatie in het productieproces wordt immers een patent gevraagd.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20