Hoe belangrijk waren Joodse immigranten voor de Amerikaanse innovatiekracht?

Joden die Nazi-Duitsland ontvluchtten, hebben geleid tot een revolutie in de wetenschappelijke wereld van de Verenigde Staten. Dat is gebleken uit een studie van wetenschappers aan de Stanford University. De vernieuwende invloed van deze joodse wetenschappers heeft zich volgens het rapport over verscheidene generaties uitgespreid, aangezien de migranten nieuwe onderzoekers aantrokken die op hun beurt een volgende generatie researchers hebben opgeleid.

In de vakgebieden waarin de joodse wetenschappers actief waren, kon volgens de onderzoekers door de migratie een toename van 31 procent in het aantal Amerikaanse patenten worden opgetekend.

“Joodse immigranten uit Nazi-Duitsland hebben een enorme impact gehad op de Amerikaanse innovatiekracht,” benadrukt onderzoeksleider Petra Moser, professor economie aan de Stanford University. “Tussen de aanstelling van Adolf Hitler tot Duits kanselier en het einde van de tweede wereldoorlog weken in totaal ongeveer 133.000 Duitse joden uit naar de Verenigde Staten.”

“Een groot gedeelte van die groep immigranten had een bijzonder hoge opleiding genoten en beschikte over uitzonderlijke wetenschappelijke vaardigheden. Onder de vluchtelingen bevonden zich dan ook verscheidene Nobelprijs-laureaten zoals fysicus Albert Einstein en de scheikundigen Otto Loewi en Max Bergmann.”

“Ook in hun nieuwe thuisland werden deze immigranten weliswaar geconfronteerd met ongewone administratieve barrières voor het verwerven van visa en tewerkstelling en anti-semitisme, maar die problemen bleven bijzonder beperkt in vergelijking met de levensbedreigende situatie in Duitsland,” zegt professor Moser nog.

“Ondanks deze hindernissen brachten de Joodse immigranten een grote intellectuele knowhow aan voor de Amerikaanse oorlogsvoering en de verdere uitbouw van de Amerikaanse industrie na het einde van de tweede wereldoorlog. Maar de impact van de Joodse immigranten gaat verder dan hun rechtstreekse bijdrage aan wetenschap en technologie.”

“Uit het patentverleden van meer dan een half miljoen Amerikaanse uitvinders blijkt dat de Joodse immigranten veeleer een nieuwe groep researchers hebben aangetrokken en niet zozeer de productiviteit van de bestaande lokale wetenschappelijke sector heeft opgedreven,” verduidelijkt Petra Moser.

“De Joodse wetenschappers beschikten over een breed netwerk van collega’s dat een belangrijke innovatieve impact heeft gehad op de Amerikaanse samenleving. Amerikaanse wetenschappers die met de Joodse immigranten samenwerkten, lieten in de jaren veertig een opmerkelijk hoog aantal patenten registreren en bleken ook tijdens de jaren vijftig uitzonderlijk productief.”

“Het effect van de Joodse immigranten was wellicht nog groter dan wetenschappelijk kan worden aangetoond,” zegt Moser nog. “Een aantal onderzoeksprojecten, zoals het Manhattan Project dat tot de ontwikkeling van de atoombom leidde, waren immers bijzonder geheim en werden dan ook nooit officieel gepatenteerd.”

Volgens de onderzoekster moet geraamd worden dat de emigranten in de jaren veertig en vijftig verantwoordelijk waren voor ongeveer 70 procent van de toename van het aantal Amerikaanse patenten. De onderzoekster wijst erop dat ook vandaag meer dan de helft van haar collega’s aan de Stanford University uit het buitenland afkomstig is. (mah)