Hoeveel ga jij meer verdienen als de fiscale hervorming van Van Peteghem realiteit wordt?

Vincent Van Peteghem (cd&v), minister van Financiën, wil er met een belastinghervorming voor zorgen dat we netto meer verdienen. Hij heeft daarom aan een blauwdruk gewerkt die de basis moet vormen voor zo’n hervorming. Daarin wordt gepleit voor een verhoging van de belastingvrije som en een aanpassing van de belastingschijven.

Reeks: De fiscale hervorming en jij

Vincent Van Peteghem (cd&v), minister van Financiën, heeft onlangs zijn blauwdruk voor een fiscale hervorming uit de doeken gedaan. Daarin doet hij uiteenlopende voorstellen om het Belgische belastingsysteem te vereenvoudigen en eerlijker te maken. In deze reeks laten we zeven dag lang ons licht schijnen over wat er in de blauwdruk van de minister staat.

Verscheen eerder al:
Een van de meest dubieuze belastingvoordelen verdwijnt misschien binnenkort

“België zal niet langer belastingkampioen zijn op het vlak van lasten op arbeid”, schreef Van Peteghem in een persbericht naar aanleiding van de publicatie van zijn blauwdruk voor de fiscale hervorming. Hij wil die doelstelling onder meer halen door te werken met een dual income tax, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen inkomsten uit arbeid en vermogenswinsten. Die eerste categorie wordt progressief belast en bij de tweede categorie wordt er gewerkt met een vast tarief. We laten in dit stuk ons licht schijnen over de belasting op inkomsten uit arbeid.

Verhoging belastingvrije som

Om te beginnen pleit de minister voor een verhoging van de belastingvrije som van 9.270 euro naar 13.390 euro, het niveau van het leefloon voor een alleenstaande. “Iedereen heeft recht op een deel van het inkomen dat niet wordt belast. We behouden het mechanisme van de overdracht van de belastingvrije som”, staat er in de blauwdruk.

Aanpassing belastingschijven

Voorts moet een aanpassing van de belastingschijven de belastingdruk op onze lonen verlichten. Bedoeling is om de bestaande tarieven van 40, 45 en 50 procent te verlagen naar 35, 40 en 45 procent. Daar staat wel een nieuwe belastingschijf van 50 procent voor inkomsten vanaf 84.740 euro tegenover. “Dat is dubbel zo hoog als het bedrag van de hoogste schijf vandaag”, aldus de minister. “Met dat tarief van 50 procent voor de hoogste inkomens versterken we de progressiviteit van de personenbelasting.”

De geplande hervorming van de belastingschijven

Impact op jouw loon?

Hoe groot de impact zal zijn op jouw loon, is natuurlijk afhankelijk van hoeveel je verdient. We hebben een eenvoudige simulatie gemaakt op basis van een netto belastbaar inkomen van 35.000 euro per jaar (na aftrek van de sociale bijdragen en eventuele fiscale voordelen, zoals de Vlaamse woonbonus).

Het oude systeem

In het oude systeem mag je dus van je jaarinkomen de belastingvrije som van 9.270 aftrekken, waardoor het netto belastbaar inkomen zakt tot 25.730 euro.

De berekening gebeurt dan als volgt:

  • 25 procent op 13.870 = 3.467,5 euro
  • 40 procent op (24.480 – 13.870) = 4.244 euro
  • 45 procent op (25.730 – 24.480) = 1.250 euro
  • Basisbelasting = 3.467,5 + 4.244 + 1.250 = 8.961,5 euro

Dat betekent dus dat je jaarlijks 26.038,5 euro overhoudt. Dat komt overeen met een nettoloon van 2.169,87 euro per maand.

Het nieuwe systeem

Van Peteghem plant dus om de belastingvrije som te verhogen tot 13.390, waardoor het netto belastbaar inkomen verder daalt tot 21.610 euro.

De berekening gebeurt dan als volgt:

  • 25 procent op 13.870 = 3.467,5 euro
  • 35 procent op (21.610 – 13.870) = 2.709 euro
  • Basisbelasting = 3.467,5 + 2.709 = 6.176,5 euro

Dat betekent dus dat je jaarlijks dus 28.823,5 euro overhoudt. Dat komt overeen met een nettoloon van 2.401,9 euro per maand. Dat is dus 231,1 euro meer dan in het huidige fiscale stelsel.

(kg)

Meer