Hoeveel geld moet u hebben om tot de 1% te behoren?

Om op het gebied van financiële slagkracht tot het hoogste percentiel van de wereldbevolking te kunnen worden gerekend, moet een individu over een kapitaal van minstens 871.320 dollar beschikken. Dat blijkt uit een rapport van het Crédit Suisse Research Institute. In dit hoogste percentiel van de wereldbevolking hebben de Verenigde Staten met meer dan 19 miljoen inwoners de sterkste vertegenwoordiging.

Met 4,2 miljoen burgers staat China echter op een duidelijke tweede plaats. Bij de inschatting van de rijkdom ging Crédit Suisse uit van de berekening van de nettowaarde van de financiële en andere activa – waarvan de schulden werden afgetrokken – van de gezinnen.

Aanhoudende ongelijkheid

Om wereldwijd tot de tien hoogste percentielen te behoren, is een bedrag van 93.170 dollar voldoende. Met een vermogen van 4.210 dollar is men volgens het rapport bovendien nog altijd rijker dan de helft van de wereldbevolking. “Deze cijfers weerspiegelen het extreme niveau van de aanhoudende ongelijkheid in rijkdom,” zegt Crédit Suisse.

“Hoewel de onderste helft van de wereldpopulatie collectief minder dan 1 procent van de totale rijkdom bezit, hebben de 10 procent kapitaalkrachtigste personen 85 procent van de wereldwijde rijkdom in handen. Het bovenste percentiel alleen al is goed voor 47 procent van alle rijkdom die de gezinnen wereldwijd hebben.”

“Het goede nieuws is dat er tekenen zijn dat de welvaartsongelijkheid niet langer toeneemt,” benadrukt Crédit Suisse. “Het aandeel van de financiële activa van de meest kapitaalkrachtige burgers en landen in de wereldwijde rijkdom liet midden dit decennium een piek optekenen en is sindsdien afgenomen.”

Inkrimping

In eerdere rapporten voorspelden de onderzoekers dat hierop een inkrimping van de wereldwijde ongelijkheid in rijkdom – mogelijk met een lichte vertraging – zou volgen. Er zijn nu volgens Crédit Suisse duidelijke aanwijzingen dat de kloof daadwerkelijk aan het afnemen is. Het aandeel van het hoogste percentiel in de wereldwijde rijkdom is van 47,5 procent naar 47,2 procent afgenomen.

“Het is nog te vroeg om met zekerheid te kunnen concluderen dat de ongelijkheid in rijkdom wereldwijd een neerwaartse trend laat optekenen,” waarschuwt Crédit Suisse. “Er zijn echter duidelijke aanwijzingen dat de verschillen in rijkdom een afvlakking laten optekenen, al blijft de ongelijkheid op een bijzonder hoog niveau gehandhaafd.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20