Hoe rijk is Caroline Kennedy?

De Amerikaanse overheid eist van al wie een diplomatische opdracht aanvaardt dat die zijn financiële bezit openbaar maakt. Dat geldt ook voor Caroline Kennedy – de dochter van wijlen  president John Fitzgerald Kennedy – die straks ambassadeur voor haar land in Japan wordt. Uit de documenten die ze binnenbracht blijkt dat haar fortuin tussen de 250 en 500 miljoen mag worden geschat. The New York Post: ‘Uit de cijfers kan worden opgemaakt dat Kennedy jaarlijks 12 à 30 miljoen dollar opstrijkt uit haar investeringen. Voeg daar ook nog 1 miljoen dollar aan toe voor de vele speeches die ze geeft en de royalties op haar boeken. Kennedy bezit veel meer geld dan de schatting van 100 à 250 miljoen dollar die in 2008 werd gemaakt, toen ze weigerde haar fortuin openbaar te maken op een ogenblik dat er sprake was dat ze de senaatszetel van Hillary Clinton in New York ambieerde.’ Uit de documenten blijkt ook dat ze een aantal bestuurszitjes zal opgeven, waaronder die van het Institute of Politics bij Harvard en die bij het Kennedy Center for the Performing Arts. Op die manier wil ze elk belangenconflict uit de weg gaan.

Meer