Hoe kan ik mijn geld leren beleggen?

 

Eigenlijk mag je jezelf best feliciteren als je het besluit hebt genomen om te gaan leren hoe je kunt starten met het investeren van je geld. Het nemen van deze eerste stap is namelijk één van de meest belangrijke dingen die je kunt doen voor jezelf en, in veel gevallen ook voor je familie. Je dient echter wel altijd ruimschoots de tijd te nemen je zaken goed te regelen en op die manier je geld optimaal aan het werk te kunnen zetten. Wanneer je daar namelijk in slaagt zul je een leven van financiële onafhankelijkheid tegemoet kunnen zien en je passies na kunnen streven, in plaats van je tijd te verspillen en je vermogen op een passieve manier te beheren en hopen dat je wat kunt verdienen met bijvoorbeeld dividenden en renteopbrengsten.

Weet welke weg naar succes je moet bewandelen 

Er zijn een aantal manieren waarop een heleboel nieuwe investeerders hun reis kunnen beginnen op zoek naar succes. Om je hierbij te helpen, gaan we je uitleggen hoe je het beste je geld kunt investeren en welke mogelijkheden er zijn om je doelen te bereiken. Je moet echter altijd onthouden dat je het begin niet mag onderschatten omdat elke investeerder namelijk ergens moet beginnen. Je zult zelfs versteld staan ​​van de successen die je kunt boeken door ogenschijnlijk kleine stappen te zetten en zo je situatie te veranderen. Uiteindelijk zullen de resultaten namelijk steeds groter en beter worden.

Welke soorten activa wil je in bezit hebben

De eerste stap bij het investeren van je geld is, beslissen welke soorten activa je in je bezit wilt krijgen. Met andere woorden: investeren betekent niets meer dan je geld vandaag op een juiste manier beleggen om er in de toekomst meer voor terug te krijgen. Je zult dus rekening moeten houden met factoren zoals:

 • de tijd die je wilt nemen voor de investeringen,
 • de mogelijke (financiële) risico’s die je neemt,
 • de invloed van inflatie op je beleggingen.

Indien je weet wat je doet, dan is de kans groot dat dit zal leiden tot een bevredigende jaarlijkse groei van je vermogen, in bijzonder als je dit gaat vergelijken met doelen die je hebt gesteld ten aanzien van je investeringen. Het meeste geld kun je in deze tijd uit je geld halen door in zogenaamde productieve activa te investeren.

Onder productieve activa worden investeringen verstaan die overtollige vermogen dat afkomstig is uit een bepaalde vorm van activiteit is voortgevloeid, zoals wanneer je een schilderij koopt, dat niet op een degelijke wijze is gemaakt. Over 10 jaar zul je nog steeds alleen de eigenaar van dit schilderij zijn, ongeacht of dit meer of minder waard is geworden (in euro’s). Je zou echter een zekere productieve activiteit kunnen ontplooien met het schilderij door een museum te openen en entreegeld te gaan heffen om het schilderij te mogen zien. Aan de andere kant zul je, wanneer je een appartementencomplex koopt, niet alleen het gebouw bezitten, maar eveneens alle gelden ontvangen die voortvloeien uit de verhuur en de servicekosten die je in rekening brengt bij de huurders. Zelfs op het moment dat het gebouw wordt verwoest zul je nog steeds de cash flow kunnen gebruiken om in je levensonderhoud te voorzien, het schenken aan een goed doel, of het te herbeleggen in allerlei andere opties.

Elk soort productieve activa heeft een aantal eigen voor- en nadelen, unieke eigenaardigheden, de juridische aspecten, fiscale regels, en andere relevante kenmerken. Misschien voel je jezelf aangetrokken tot één, of zelfs meerdere, investeringen die gedaan kunnen worden op basis van je vermogen, je persoonlijke kennis, je karakter en zelfs de kansen die, op een zeker ogenblik, voor handen zijn binnen een bepaalde beleggingscategorie. Hieronder hebben we een kort overzicht voor je opgetekend van enkele van investeringsmogelijkheden die je zou kunnen gebruiken als je je financiële reis gaat beginnen:

 • Zakelijk vermogen: op het ogenblik dat je een eigen bedrijf hebt en over een zeker zakelijk vermogen beschikt, dan heb je recht op een aandeel in de winst, of het verlies, dat wordt gemaakt door de activiteiten die uit worden geoefend door de onderneming. Of je nu besluit om dat het eigen vermogen te krijgen door de directe overname van een klein bedrijf of door het kopen van aandelen van een beursgenoteerd bedrijf door middel van het kopen van aandelen, in het bedrijfsleven is het eigen vermogen van oudsher al de meest lonende belegging categorie geweest voor beleggers. Zozeer zelfs dat het verstandig is om een goede onderneming te zien als een geschenk dat je voortdurend blijft krijgen. 

 Het is echter ook waar dat het investeren in het bedrijfsleven met eigen vermogen enorm riskant kan zijn: je bent kunt immers een succesvolle boekhandel hebben gerund voor een aanzienlijke periode en plotseling kan een bepaalde technologie, zoals de opkomst van e-books, je bedrijf in een faillissement storten. Daarnaast kan een eigen bedrijf er ook voor zorgen dat je een flink vermogen weet te genereren.

De meeste deskundigen op dit gebied zullen echter altijd aandringen op een zekere diversiteit, want er zijn een aantal belangrijke wiskundige voordelen verbonden aan het feit dat je niet alleen afhankelijkheid bent van één enkele onderneming (je bent dan namelijk veel minder van dit bedrijf afhankelijk) en daarnaast zul je zo je kansen op een levensveranderende keuze vergroten.

 • Zekerheid van een vast inkomen: indien je een zogenaamd vastrentend effect koopt, dan leen je dus eigenlijk geld aan het bedrijf dat de obligatie uitgeeft, in ruil voor inkomsten uit de rente die hierover wordt voldaan. Er zijn een groot aantal manieren waarop je dit zou kunnen doen, variërend van het kopen van stortingsbewijzen en beurzen van bedrijfsobligaties, kasbons, overheidsobligaties (bijvoorbeeld staatsobligaties en waardepapieren) om rente te verhandelen.
 • Vastgoed: is misschien wel de oudste en meest gemakkelijk te begrijpen (hoewel verre van eenvoudige) beleggingscategorie die je als belegger zou kunnen overwegen. Er zijn verschillende manieren om geld te investeren in onroerend goed, maar het komt in de regel neer op ofwel de ontwikkeling van een project en dit vervolgens met winst te verkopen of vastgoed bezitten en anderen dit laten gebruiken in ruil voor het betalen van een zekere huur- of pachtsom. Voor veel beleggers is vastgoed een pad naar succes en vermogen omdat het zich gemakkelijker leent voor het hefboomeffect. Dit hefboomeffect kan slecht zijn op het moment dat de investering te weinig blijkt te zijn, maar wanneer er wel op de juiste manier, tegen de juiste prijs en tegen de juiste voorwaarden wordt geïnvesteerd, dan kun je toch succes hebben zonder dat er veel, of snel, financiële middelen moeten worden aangewend om een veel groter basis vermogen mogelijk te maken, dan je je anders zou kunnen veroorloven.
 • Immateriële goederen en rechten: indien voor deze beleggingscategorie wordt gekozen omdat ontastbare dingen ook geld op kunnen leveren. Immateriële goederen omvatten immers alles dat valt onder merken en octrooien, maar ook royalty’s op muziek en auteursrechten. Auteursrechten zullen je bijvoorbeeld in staat stellen om een hoop geld opleveren die je voor andere doeleinden kunt gebruiken, inclusief het kopen van aandelen, op reis gaan of geld te doneren aan een goed doel.
 • Landbouwgrond of andere vormen van productie van koopwaren: hoewel deze beleggingscategorie zal vaak gepaard gaan met onroerend goed, zijn investeringen in warenproducerende activiteiten toch fundamenteel anders omdat je ofwel de productie, of de winning van iets, vaak wilt verbeteren om het vervolgens weer hoopt te verkopen voor een zekere winst. Zodra er olie wordt ontdekt op je land, kun je deze gaan winnen en geld incasseren als jet het product gaat verkopen. Als je maïs gaat verbouwen, dan kun je de oogst gaan verkopen en zo elk succesvol seizoen je vermogen groter maken. De gevaren zijn echter aanzienlijk, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van:
  • slecht weer,
  • rampen,
  • andere risicofactoren.

Deze beleggingscategorie heeft al bij een heleboel mensen een faillissement tot gevolg gehad, hebben eveneens voor enorme beloningen gezorgd.  

Op welke manieren kun je omgaan met je vermogen?

De volgende stap tijdens je zoektocht naar de juiste manier om je geld te investeren, is om te bepalen op welke manier je je vermogen gaat beheren. Zodra je eenmaal hebt een beleggingscategorie hebt gekozen, ben je de enige die kan beslissen hoe je het geheel gaat beheren. Om beter inzicht te krijgen in hoe dit in zijn werk gaat, nemen we een bedrijf met een zeker eigen vermogen als voorbeeld. Indien je vast hebt gesteld dat je een zeker belang in een beursgenoteerd bedrijf wilt nemen, dan kun je een forfaitair bedrag hebben aan aandelen, maar eveneens ervoor kiezen om een samengesteld aantal aandelen te bezitten.

 • Volledig eigendom: Wanneer je kiest voor volledig eigendom, dan ga je direct aandelen van afzonderlijke bedrijven kopen zodat je deze op een eigen rekening, of op die van een ander, kunt beheren. Er zijn allerlei voordelen verbonden aan deze werkwijze waar je van zou kunnen profiteren, zoals bepaalde belastingvoordelen. Het nadeel echter is dat deze manier van investeren over het algemeen duurder is en alleen zin heeft als je met zescijferige bedragen gaat werken. Dit is meestal niet haalbaar is voor het gros van de beginnende beleggers, tenzij ze een grote financiële meevaller hebben gehad.
 • Gezamenlijk eigendom: Je koop samen met andere personen waardepapieren door middel van een gedeelde rekening of via een beleggingsfonds. De rijke investeerders kunnen bijvoorbeeld beleggen in zogenaamde hedge fondsen, terwijl kleinere, minder vermogende investeerders eerder kiezen voor de aandelenhandel op de beurzen of via indexfondsen zodat ze gediversifieerde portefeuilles kunnen kopen tegen veel lagere tarieven dan ze zich meer kunnen veroorloven dan wanneer ze in hun eentje aan de slag zouden gaan. Het nadeel is echter het vrijwel volledige verlies van de controle over het beheer. Je legt zo dus eigenlijk het beheer, en dus ook het nemen van beslissingen, voor een langere tijd in handen van een ander.

Hoe ga je je vermogen behouden?  

De tijd is nu gekomen om te beslissen op welke manier je je vermogen wilt gaan behouden. Deze beslissing kan echter grote, soms zelfs levensveranderende, gevolgen hebben voor je gezin, inclusief je kinderen, kleinkinderen en andere erfgenamen. Indien je in het begin redelijk goed weet te plannen, dan kan dit betekenen dat je enorm gunstige resultaten gaat behalen enige tijd later. Een schitterend voorbeeld is de Amerikaanse onderneming Walton Enterprises, LLC, de private familiale holding van wijlen Sam Walton. Door samen met zijn gezinsleden op een effectieve manier te geld investeren door middel van een duurzaam geheel wist hij 80 procent van zijn vermogen aan zijn kinderen over te dragen, zonder dat zij te maken kregen met successierechten. Hij wist zijn vermogen immers onder zijn kinderen te verdelen op een moment dat zijn bedrijf weinig tot geen waarde had, in vergelijking met wat er uiteindelijk van de onderneming is geworden. Hij was in staat om het beheer te scheiden van zijn economisch belangen, wat resulteerde in het feit dat de familie Walton steeds veel rijker is dan anders het geval zou zijn.

Hoe beginnen met investeren?

Zoals je ziet kunnen de beslissingen die je neemt op een zeker moment net zo eveneens van groot belang zijn. Wanneer je besluit om een investering te gaan doen, dan zul je dus moeten weten hoe je het positieve effect ervan kunt vasthouden. Je zou bijvoorbeeld als nieuwe investeerder kunnen beginnen met het profiteren van de bijdrage die je werkgever kan leveren aan je pensioenopbouw. Dit is immers gratis geld wat je wordt toegestopt en dat kun je gewoon niet laten liggen. Zelfs als je dit geld alleen maar zou vastzetten in één of ander fonds waarvan je weet dat het stabiliteit zal bieden, dan is dit de meest veilige manier om van handelen.

Eindelijk aan de slag gaan

Om van start te kunnen gaan met investeren, is een goed investeringplan waarschijnlijk onmisbaar om de nodige kasreserves op te bouwen, waaronder een noodfonds. Nog steeds hechten te veel onervaren beleggers te weinig waarde aan contant geld. Ze hebben namelijk geleerd dat dit niet bedoeld is als een investering Geld sparen zal zo dus de strijd aan moeten gaan met geld beleggen. Toch is het altijd zo dat je voldoende spaargeld achter de hand moet hebben om ook maar aan het doen van (extra) investeringen te kunnen denken. Je mag namelijk nooit vergeten dat geld niet alleen beschouwd kan worden als een strategische troef, maar het ook de volatiliteit van de aandelen kan opvangen in een periode dat reguliere rentes voor een fatsoenlijk rendement zullen zorgen.

Aflossing van alle openstaande schulden

Zodra je alle voorbereidingen hebt getroffen om geld te kunnen gaan investeren, zul je wellicht eerst al je schulden af willen gaan lossen, inclusief kredietkaartschulden en studieleningen. In sommige gevallen zal het je zelfs lukken om ook de hypothecaire lening eerst af te betalen. Een groot aantal mensen dat een eigen huis hebben gekocht, hebben immers geen cent op zak vanwege het feit dat ze een hypotheek af hebben gesloten om hun eigen woning mee te kunnen financieren. Wanneer je weer schuldenvrij door het leven gaat, kun je beginnen met het doen van belastbare investeringen door geld op je beleggingsrekening te storten, wellicht wat directe aandelen te kopen, onroerend goed te verwerven en andere opties te financieren die op je pad komen.

Indien je dit alleen voor een langere periode op de juiste manier hebt gedaan, en voorzichtig om bent gegaan tijdens het beheer van de investeringen, dan zou het bijna (wiskundig gezien) onmogelijkheid zijn om niet te veel comfortabeler met pensioen te gaan dan de gemiddelde werknemer.

Inroepen van deskundige hulp bij het investeren

Sommige beginnende investeerders zullen de diensten van een financieel planner, een beleggingsadviseur, een beleggingsbureau of andere professional inhuren. Indien je dit soort hulp inschakelt, dan is het echter wel zaak om alleen in zee te gaan met erkende deskundigen. Dit wil echter niet zeggen dat het vinden van de juiste adviseur vaak een beetje natte vinger werk is. De relatie daarentegen is altijd van groot belang om je beoogde financiële doelen te kunnen bereiken. 

Tijdens je zoektocht naar een geschikte adviseur zul je al snel merken dat veel professionals niet samen willen werken met de kleinere belegger. Het klinkt wellicht oneerlijk, maar er zijn uiteraard goede redenen voor. De meeste adviseurs willen alleen beleggers begeleiden die een bepaald minimum investering kunnen doen (vaak tientallen duizenden euro’s) omdat het werken met grote sommen geld nu eenmaal een stuk vlotter gaat in de financiële wereld.

Sommige groepen van vermogensbeheerders hebben wel een poging gewaagd om met kleine beleggers zaken te doen en dat betekent dat je ook met een kleiner bedrag op je beleggingsrekening al investeringen kunt gaan doen. Deze bedrijven zullen echter vaak op allerlei kostenposten gaan bezuinigen en bijvoorbeeld een robotadviseur inzetten om beleggers adviezen te geven. Dit zal uiteraard ten koste gaan van het persoonlijk contact. Verder zullen dit soort adviseurs vaak een heleboel taken automatiseren en/of digitaal of per telefoon afhandelen. De meeste doorgewinterde beleggers en investeerders zullen je dit soort manieren om je vermogen te investeren dan ook niet snel aanraden.

Meer