Hoe kan ik een minilening aanvragen in België?

In bepaalde omstandigheden kan het gebeuren dat je opeens behoefte hebt aan wat extra financiële speelruimte, bijvoorbeeld omdat je een belangrijke rekening moet betalen of je een aankoop niet uit kunt stellen totdat je salaris op je bankrekening is gestort. Natuurlijk zou in een dergelijk geval je een familielid of goede vriend om hulp kunnen vragen, maar de drempel om deze stap te zetten is voor de meeste mensen doorgaans enorm hoog. Wanneer je mensen in je directe omgeving niet wilt belasten met je geldzorgen kun je je echter ook gaan oriënteren in de wereld van de minileningen.

Wat is een minilening precies?

Zoals de naam minilening al aangeeft, betreft het een leenvorm waarbij je slechts een gering geldbedrag kunt aanvragen. In de regel kun je namelijk maar tot 1000 euro lenen en mag de looptijd van een minilening niet langer duren dan 3 maanden. Over de leensom van en minilening dient, net zoals voor andere leenvormen uiteraard een vergoeding te worden betaald aan de kredietverstrekker. Meestal is dit echter geen rentepercentage dat wordt berekend over de nog openstaande schuld, maar een vast bedrag dat in één keer bovenop het geleende geld terugbetaald dient te worden.

Waar vind je minileningen?

In tegenstelling tot de meeste reguliere leningen en kredieten, kun je een minilening niet bij een fysieke bank of financiële instelling afsluiten. De verstrekkers van minilening hebben hun werkterrein immers verlegd naar het internet. Indien je een geschikte minilening wilt vinden, dan dien je op de eerste plaats dus te beschikken over een veilige internetverbinding om via een zoekmachine, zoals Google, een aantal aanbieders van dit soort leningen op te kunnen sporen.

AanbiederMin leningMax leningGratis vrijblijvende simulatie (tip)
€ 1200€ 75.000Simulatie maken
€ 500€ 10.001Simulatie maken
€500,01€ 25.000Simulatie maken
€5001€50.000 Simulatie maken
€1250€50.000Simulatie maken

Let op: geld lenen kost ook geld!

Check de betrouwbaarheid van de aanbieders van minileningen

Op het ogenblik dat je één of meerdere aanbieders van minileningen op het oog hebt, dan is het zaak om deze aan een grondige inspectie te onderwerpen. Niet alle aanbieders van (mini)leningen die op het internet actief zijn, zijn immers even betrouwbaar. Om te voorkomen dat je in de netten van een malafide aanbieder verstrikt raakt, doe je er dan ook zeker verstandig aan om een aantal klantbeoordelingen en/of reviews te lezen die betrekking hebben op de aanbieder en diens product.

Tevreden, of juist minder tevreden, klanten kunnen namelijk een beter beeld geven van de werkwijze en de kwaliteit van het aangeboden product, dan de gladde praatjes en imponerende reclameboodschappen van de kredietverstrekker zelf. Vaak zul je echter wel een aantal uitschieters naar de positieve, of juist negatieve, kant tegenkomen, maar deze leg je beter even ter zijde omdat bij dit soort reviews doorgaans te veel emoties of belangen een rol spelen, bijvoorbeeld omdat de klant een bekende is van de kredietverstrekker of juist enorm boos is over hoe hij, of zij, is behandeld door de betreffende aanbieder van minileningen.

Vergelijk meerdere minileningen van verschillende kredietverstrekkers

Door blindelings met de eerste de beste aanbieder in zee te gaan als je een minilening af wilt sluiten, loop je het risico om de meest gunstige deal mis te lopen. Bij voorkeur verzamel je dan ook eerst een aantal offertes van verschillende aanbieders zodat je de kosten en de voorwaarden nauwkeurig onder de loep kunt nemen. Deze offertes kun je gemakkelijk vanachter je eigen computer aanvragen door een online simulatie uit te voeren en/of een online offerteaanvraag in te dienen op de website van een kredietverstrekker. In beide gevallen hoef je alleen maar de gevraagde persoonlijke-, financiële- en leengegevens in te voeren in een speciale tool. Zodra je dit gedaan hebt, zal er een persoonlijke offerte op je beeldscherm verschijnen of per mail naar je toe worden gestuurd.

Vanwege het feit dat er enorme verschillen bestaan tussen de diverse minileningen, die bovendien door steeds meer aanbieders worden gepresenteerd, zijn de kosten die aan een minilening verbonden zijn van aanbieder tot aanbieder vaak erg verschillend. Om de meest voordelige minilening te vinden, die bovendien het beste aansluit bij je persoonlijke- en financiële situatie doe je er goed aan om bij een aantal betrouwbare aanbieder voldoende informatie in te winnen ten aanzien van onder andere de leenkosten, de geldende voorwaarden en de looptijd van deze kleine lening.

Een vergelijkingwebsite gebruiken

Wanneer je geen tijd, of gewoon geen zin, hebt om elke afzonderlijke aanbieder van minileningen en hun producten te bestuderen, dan kun je ook op zoek gaan naar een betrouwbare vergelijkingswebsite. Vergelijkingswebsites hebben zich namelijk toegelegd op het verzamelen van allerlei informatie ten aanzien van bijvoorbeeld leningen. Door je persoonlijke voorkeuren en financiële gegevens in te geven, kun je op dit soort websites binnen een paar minuten achterhalen bij welke aanbieders je de meest gunstige minilening af kunt sluiten.

Na het verwerken van de verstrekte informatie zul je namelijk een lijst met resultaten op je beeldscherm te zien krijgen. Hierbij zal over het algemeen de meest geschikte minilening zich bovenaan de lijst bevinden. Zodra je gebruik wilt gaan maken van de offertes die je op deze manier aan worden geboden, hoef je meestal alleen maar op de bijbehorende button te klikken. Op de website van de kredietverstrekker kan dan de aanvraag definitief worden gemaakt door aanvullende gegevens te verstrekken en het geheel te verzenden.

Gebruik ook meerdere vergelijkingswebsites

Op een vergelijkingswebsite worden in de regel de producten van meerdere aanbiede4rs met elkaar vergeleken, maar dat wil niet zeggen dat je zo ook altijd de meest gunstige aanbieding te zien krijgt. Niet alle aanbieders van minileningen worden immers door elke website meegenomen tijdens het maken van vergelijkingen. De kans bestaat dus dat je de perfecte deal misloopt als je je alleen laat leiden door één vergelijkingswebsite.

Door meerdere vergelijkingswebsites en/of websites van kredietverstrekkers te gebruiken bij het maken van je keuze, zal de kans op de ideale minilening een stuk groter worden. Bovendien zul je op deze manier ook weten te omzeilen dat bepaalde aanbieders hun hoge notering in de resultatenlijst min of meer hebben gekocht. Er zijn helaas namelijk aanbieders van lening die bereid zijn om te betalen voor een hogere positie in de lijst met resultaten die potentiële klanten te zien krijgen nadat ze een online vergelijking hebben gemaakt. Vaak vallen deze aanbieders door de mand als je op hun eigen website, of op een andere vergelijkingswebsite, eveneens naar informatie over hun product gaat zoeken.

Voordelen van een minilening

Op het moment dat je op korte termijn een klein bedrag wilt lenen, dan kan een minilening een ideale oplossing zijn. Je hebt namelijk:

 • binnen een paar dag het geld dat je nodig hebt in handen,
 • niets te maken met een wettelijk verplichte toetsing bij het CKP (omdat de lening onder de 1000 euro ligt en de looptijd minder is dan 3 maanden),
 • geen bergen papierwerk omdat in de regel de aanvraag vrijwel helemaal telefonisch en/of digitaal af kan worden gehandeld,
 • geen vast inkomen nodig (alleen een bewijs dat je de schuld en de leenvergoeding binnen de afgesproken periode terug kunt betalen), dus ook mensen met schulden, personen die een negatieve vermelding achter hun naar hebben bij het CKP, studenten en uitkeringsgerechtigden kunnen een minilening aanvragen,
 • veel privacy omdat er geen sprake is van persoonlijk contact met bijvoorbeeld een bankmedewerker of tussenpersoon.

Nadelen van een minilening

Net zoals bij een heleboel andere zaken kleven er aan een minilening ook een aantal nadelen. Je kunt hierbij onder andere denken aan:

 • de zeer hoge leenkosten die aan deze vorm van geld lenen is verbonden,
 • de erg korte looptijd van een minilening,
 • het zeer geringe leenbedrag,
 • een fors aantal minder betrouwbare aanbieders van minilening dat tegenwoordig actief is,
 • slechts één minilening af te kunnen sluiten bij een aanbieder (zodra je meer geld op deze manier wilt lenen, dan zul je meerdere aanbieders moeten benaderen met een aanvraag),
 • de leensom en de leenvergoeding moeten in één keer terug worden betaald zodat je de kosten niet kunt spreiden over een langere periode.

De aanvraag voor een minilening indienen

Op het moment dat je een betrouwbare aanbieder hebt gevonden, die je ook nog eens een gunstige minilening aan wil bieden, dan kun je overgaan tot het aanvragen van een dergelijke lening. De meeste aanbieders van minilening hebben voor het indienen van een aanvraag speciale digitale formuleren beschikbaar die je snel en eenvoudig in kunt vullen. Bij deze papieren dien je verder nog de gevraagde bewijsstukken te voegen om vervolgens het geheel via de digitale snelweg te kunnen versturen. Met andere woorden: voor het aanvragen van een minilening hoef je de deur niet eens uit.

Wat gebeurt er na de aanvraag van een minilening?

Zodra de aanbieder van minilening een aanvraag binnen heeft gekregen, zullen alle gegevens en bewijsstukken worden beoordeeld door deskundige medewerkers. Een dergelijke beoordeling zal echter anders verlopen voor een bestaande klant dan voor een nieuwe aanvrager.

 • De aanvraag voor een bestaande klant kan in de regel veel sneller worden beoordeeld omdat er in dit geval teruggekeken zal worden op de leengeschiedenis die deze persoon inmiddels is opgebouwd. Wanneer er nooit problemen zijn geweest met de terugbetaling van een minilening en de bijbehorende leenvergoeding, dan zal de kredietverstrekker al snel overgaan tot het goedkeuren van de aanvraag. Het gevraagde geldbedrag kan dan al binnen een paar uur op de rekening van de klant zijn gestort.
 • De aanvraag voor een nieuwe klant zal over het algemeen een nauwkeuriger beoordeling vergen. In de praktijk betekent dit meestal dat niet alleen wordt gekeken wie een minilening aan wil vragen, maar ook wat diens financiële situatie is en of er mogelijk problemen kunnen ontstaan met de terugbetaling van de schuld en de bijbehorende leenvergoeding. De aanbieder van de minilening zal vaak een soort inschatting moeten maken of iemand wel geschikt wordt bevonden om een bepaald bedrag te lenen en of het financieel risico voor de kredietverstrekker niet te groot zal zijn. Indien het financieel risico acceptabel wordt gevonden door de aanbieder dan zal de minilening toe worden gekend en zal het gevraagde bedrag over worden gemaakt op de bankrekening van de nieuwe klant. Wanneer het financieel risico door de kredietverstrekker daarentegen als onacceptabel wordt beschouwd, of als er om andere reden wordt getwijfeld aan de integriteit van de nieuwe klant, dan zal de aanvraag resoluut af worden gewezen. Uiteraard zal de aanvrager dan op zoek moeten gaan naar een andere manier om diens financiële problemen op te lossen.

De wijze van beoordeling van aanvragen voor minileningen zal echter van aanbieder tot aanbieder sterk uiteen kunnen lopen. In de praktijk kan dit dan ook betekenen dat een aanvraag bij de ene kredietverstrekker wordt afgewezen, maar bij een ander wel wordt toegekend. De voorwaarden, maar ook de kosten, die aan beide minileningen verbonden zullen zijn, kunnen echter wel aanzienlijk van elkaar verschillen. Het toekennen van een minilening hoeft dan ook niet altijd de meest gunstige oplossing te zijn.

Terugbetalingplan opstellen

Voordat je een minilening aan gaat vragen, dien je bij jezelf na te gaan of je wel in staat bent om het geleende geld binnen de afgesproken tijd, samen met de vooraf bepaalde leenvergoeding, terug te betalen aan de kredietverstrekker. Door een minilening aan te gaan, zelfs wanneer het om enkele tientallen euro’s gaat, zul je je namelijk verbinden aan een zekere financiële verplichting. Op het ogenblik dat je niet zeker weet of je wel in staat zult zijn om de minilening en alle bijbehorende kosten probleem af te lossen, voordat de looptijd is verstreken, dan doe je er zeer verstandig aan om de aanvraag af te blazen. Door op zoek te gaan naar andere oplossingen voor je (tijdelijke) geldnood kun je immers een heleboel extra kosten en zelfs onnodige financiële problemen voorkomen. Nog voordat je een minilening aan gaat vragen, is het goed om een gedegen terugbetalingplan op te stellen waarin je bepaalt op welke wijze en op welk moment je de openstaande schuld weer gaat vereffenen.

Indien je een minilening, samen met de leenvergoeding, niet op tijd terug hebt betaald, dan zal de aanbieder in de regel extra kosten in rekening gaan brengen. De openstaande schuld zal dan opeens fors hoger worden waardoor je wellicht nog verder in de financiële problemen kunt belanden. In het ergste geval (bijvoorbeeld als je helemaal niet in staat bent om het geleende geld af te lossen) dan kan een kredietverstrekker besluiten om (na het sturen van meerdere herinneringen en aanmaningen) je zaak over te dragen aan een deurwaarder.

Deze deurwaarder zal eveneens gaan proberen om je tot betaling van het openstaande bedrag aan te zetten. Hierbij moet je je wel beseffen dat er wederom extra kosten bij zullen komen (de deurwaarder wil immers zijn diensten ook vergoed krijgen en zal dezen kosten toevoegen aan de reeds opgebouwde schuld). Op die manier kan een relatief kleine schuld torenhoog oplopen en je zelfs in zeer ernstige problemen brengen.

Tips bij het afsluiten van een minilening

De meeste mensen sluiten niet vaak een lening, en zelfs geen minilening af, waardoor ze niet echt bedreven zullen raken hierin. Om die reden is het zaak om altijd goed te weten waar je mee bezig bent en je te beseffen dat:

 • je alleen in zee moet gaan met een betrouwbare aanbieder van minileningen,
 • je de meest gunstige minilening alleen kunt vinden door een goede vergelijking te maken,
 • je niet meer geld moet lenen dan je strikt nodig hebt omdat anders de leenkosten al snel de pan uit kunnen rijzen,
 • je op tijd de openstaande schuld en de leenvergoeding af moet lossen om onnodige kosten te vermijden,
 • je geen minilening af moet sluiten met als doel om er een andere mee af te lossen omdat de leenkosten zich dan alleen maar verder op zullen stapelen en je geldnood steeds verder toe zal nemen,
 • je bij voorkeur niet meer dan één minilening afsluit omdat je anders met meerdere schuldeisers te maken krijgt, je gemakkelijk het overzicht kwijt kunt raken en ook onnodig veel leenkosten maakt (zeker als je deze vergelijkt met die van bijvoorbeeld een persoonlijke lening),
 • een aanbieder van minilening je nooit mag vragen om eerst een bepaald bedrag over te maken voordat je leenaanvraag in behandeling kan worden genomen (dit zijn vaak malafide aanbieders die kwaad in de zin hebben),
 • je intuïtie het vaak bij het rechte eind heeft en je dus beter een andere aanbieder van minileningen kunt gaan zoeken als je geen goed gevoel hebt bij een bepaalde kredietverstrekker,
 • je niet akkoord hoeft te gaan met absurde voorwaarden en extreem hoge kosten die aan een minilening verbonden worden door een (vaak malafide) aanbieder,
 • je op het internet meestal een heleboel informatie kunt vinden over een bepaalde aanbieder van minileningen (bijvoorbeeld door diens naam in te geven in een zoekmachine zoals Google) en zo dus kunt voorkomen dat je met een onbetrouwbare partij zaken gaat doen.
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20