Hoe het Amerikaanse olie-embargo de achilleshiel van de Hawaïaanse economie raakt

De Amerikaanse staat Hawaï is enorm afhankelijk van olie voor zijn energievoorzieningen. De recente prijsstijgingen van olie en het Amerikaanse embargo hebben de druk op de Hawaïaanse economie aanzienlijk doen toenemen.

In vergelijking met de Europese Unie, leken de Verenigde Staten zonder verpinken en met alle gemak een boycot in te voeren op alle Russische olie-importen. In tegenstelling tot de EU is de VS helemaal niet afhankelijk van Russische gas en olie, maar het embargo laat toch hier en daar een impact achter. Vooral voor de eilandstaat Hawaï laat de energiecrisis zich pijnlijk voelen.

Transportsector

Hawaï is namelijk de meest olie-afhankelijke staat van de VS. Zo’n 85 procent van de energieconsumptie in Hawaï is gebaseerd op olie, daarmee zit de Aloha-state ver voor op Vermont, die met 56 procent de tweede plaats inneemt op de lijst van olie-afhankelijke staten in de VS.

De olie vormt niet alleen een belangrijke bron om energie mee op te wekken. Vooral voor transport zijn de bewoners van de eilandengroep enorm afhankelijk van olie. Zo is benzine en diesel nodig voor boten en kerosine voor vliegtuigen om van het ene eiland naar het andere te reizen. Daarmee is de transportsector goed voor twee derde van de olieconsumptie op de archipel.

De Hawaïaanse overheid probeert daarom het gebruik van elektrische voertuigen massaal te stimuleren, zo wordt korting gegeven voor de elektriciteit die nodig is om EV’s op te laden en mogen EV’s vaak gratis parkeren. Daardoor heeft de staat nu het tweede meeste aantal elektrische voertuigen per capita in de VS.

Russische olie

De eilandengroep beschikt zelf over geen enkele gas- of olie-, of steenkoolbronnen om energie mee op te wekken. Voor de toevoer van ruwe aardolie is Hawaï dus volledig afhankelijk van import. Tot 4 maart was Rusland de grootste leverancier van aardolie aan de Amerikaanse eilandstaat. Ongeveer een derde van de totale hoeveelheid olie was afkomstig uit Rusland.

Op 4 maart, enkele dagen voor de Amerikaanse president Joe Biden een nationale olie-embargo zou uitroepen, liet de Hawaïaanse overheid weten alle invoer vanuit Rusland onmiddellijk een halt toe te roepen. “We verwachten niet dat deze beslissing een betekenisvolle impact zal hebben op de prijzen die de Hawaïaanse consumenten betalen”, liet Eric Wright, de president van Par Hawaii, weten. Par Hawaii is de enige olieraffinaderij in de staat.

Helaas lijkt er weinig waar te zijn aan Wrights geruststellende woorden. De olieprijzen in Hawaï zijn – op Californië na – de hoogste in de VS.

Potentieel van hernieuwbare bronnen

Hoewel er geen olie, gas of steenkool te bespeuren is op de Hawaïaanse eilanden, zijn er twee energiebronnen in overvloed aanwezig: zonneschijn en wind. Gelukkig is de Hawaïaanse overheid zich al enkele jaren bewust dat de verregaande afhankelijkheid van fossiele brandstoffen van buitenaf hun achilleshiel vormt. Sinds 2007 bouwt de eilandstaat daarom aan een infrastructuur van hernieuwbare energiebronnen.

Vooral de zon vormt een belangrijke energiebron. Hawaï heeft daardoor het grootste aantal zonnepanelen per huishouden in de VS. In 2020 wekte zonne-energie tot 64 procent op van het totale aandeel van hernieuwbare energie. In 2022 was de opwekking van zonne-energie uit kleinschalige zonnepanelen bij residentiële en commerciële gebouwen goed voor zo’n 1.000 megawatt. Het grootste zonnepark in de staat kan tot 49 megawatt opwekken, en in 2022 moeten twee nieuwe parken met elk een capaciteit van 60 megawatt in werking treden.

Ook in windenergie en andere hernieuwbare bronnen zoals biothermie die opgewekt wordt uit de vulkanische warmte van het eiland zit heel wat potentieel. Er wordt zelfs onderzocht hoe de golven van de oceaan energie kunnen opwekken.

Trade-off

Maar zo’n verregaande ommezwaai gebeurt niet zomaar van de ene dag op de andere, bovendien ligt de overheid soms ook dwars. Zo moet elk voorstel voor de bouw van een kerncentrale een tweederdemeerderheid krijgen in het Hawaïaanse parlement en de senaat. Ook de strikte wetten die de Hawaïaanse fauna en flora moeten beschermen staan de bouw van extra zonne- en windmolenparken in de weg.

Net zoals de rest van de wereld heerst er volgens Melissa Miyashiro, directeur van de ngo Blue Planet Foundation, op Hawaï een soort trade-offs over het gebruik van land voor hernieuwbare energiebronnen.

(fjc)

Meer