Hittestress kan ongelijkheid in stedelijke populaties nog verergeren

Extreme hitte dreigt in de toekomst in de stedelijke omgeving nog tot een grotere ongelijkheid te zullen leiden. Extreme weergebeurtenissen zullen immers in eerste instantie manuele arbeid in open lucht bemoeilijken, terwijl andere beroepen beter afgeschermd zullen blijven.

Dat blijkt uit een studie onder leiding van wetenschappers aan de University of North Carolina, gebaseerd op een onderzoek in 231 Chinese steden. De onderzoekers merken echter wel op dat een aantal instrumenten voorhanden zijn om deze impact af te zwakken.

Ongelijke verdeling

“De mensheid dreigt in de toekomst vaker met extreme hitte te zullen worden geconfronteerd”, merkt onderzoeksleider Yuqiang Zhang, klimaatwetenschapper aan de University of North Carolina, op. “Deze gebeurtenissen zullen bovendien ook een intenser karakter vertonen. Hierdoor zal ook het risico op schade aan de menselijke gezondheid en de mondiale economie toenemen.”

“De last die door de hogere temperaturen wordt veroorzaakt, wordt echter op de arbeidsmarkt ongelijk verdeeld”, betoogt de wetenschapper. “Het arbeidsverlies dat door extreme warmte wordt veroorzaakt, kan tussen de verschillende economische sectoren immers bijzonder sterke variaties vertonen.”

“Het fenomeen kan dan ook het streven naar milieurechtvaardigheid ondermijnen. Maar tegelijkertijd kan worden vastgesteld dat er strategieën beschikbaar zijn om de impact van die factoren sterk af te zwakken.” De onderzoekers wijzen daarbij naar een overwogen stedelijke planning, die ingrepen zoals groene daken en verkoelende muren zouden kunnen doorduwen.

De wetenschappers berekenden dat hittestress in de onderzochte Chinese steden tegen het midden van deze eeuw tot een bijkomend jaarlijks verlies tussen 5,11 miljard dollar en 5,82 miljard dollar zou kunnen leiden. “Dat is meer dan het dubbele van het geraamde verlies van 2,11 miljard dollar dat momenteel zou moeten worden opgetekend”, merkt Yuqiang Zhang op.

“Helaas worden de economische verliezen in deze stedelijke gebieden hoofdzakelijk gedragen door werknemers die tegen lage lonen arbeid in open lucht, onder meer in de bouwsector en de industrie, verrichten. Hierdoor wordt een inkomensongelijkheid gecreëerd, waardoor ook de stadsontwikkeling schade dreigt te worden berokkend.”

Groene daken

Deze inkomensongelijkheid kan in deze stedelijke gebieden een bijzonder groot probleem worden, aangezien de snelle verstedelijking in de Chinese maatschappij steeds meer buitenwerkers naar de stadsgebieden zal brengen. Er moeten dan ook instrumenten worden gevonden om deze problemen aan te pakken.”

“Er zijn gelukkig een aantal ingrepen mogelijk om het effect van de extreme hitte af te zwakken”, voert Zhang nog aan. “Onder meer kunnen woningen worden voorzien van groene daken en afkoelende muren. Er is eerder al aangetoond dat deze maatregelen bijzonder efficiënt zijn om de stedelijke temperaturen te verlagen.”

“Uit ramingen blijkt dat deze maatregelen de jaarlijkse schade met een bedrag tussen 190 miljoen dollar en 260 miljoen dollar zou kunnen verminderen. De bouwsector en de maakindustrie zouden daarvan de grootste voordelen genieten.”

“Daarnaast kan ook een verschuiving van de werkuren de schade helpen beperken”, suggereert Zhang. “Door de werkdag te verdelen in arbeidsuren in de vroege ochtend en de late namiddag kunnen de heetste ogenblikken worden gemeden en kan het verlies aan productiviteit verder beperkt worden gehouden.”

(kg)

Meer