IEA: “Hernieuwbare energie zal binnen vijf jaar steenkool overtreffen als grootste energiebron”

De wereldwijde capaciteit voor hernieuwbare energie zal in de komende vijf jaar evenveel groeien als in de afgelopen twintig jaar, stelt het Internationaal Energieagentschap (IEA) in een op dinsdag gepubliceerd rapport. 

Waarom is dit belangrijk?

Volgens Eurostat was Rusland vorig jaar de grootste leverancier van zowel aardgas als aardolie aan de EU. De oorlog in Oekraïne heeft echter op een pijnlijke manier aangetoond waarom dat problematisch is. Om zich van de ijskoude greep van het Kremlin te ontworstelen, zijn landen daarom begonnen met het investeren in hernieuwbare alternatieven.

De essentie: In het rapport voorspelt het IEA een sterke toename van installaties voor hernieuwbare energie.

 • De wereldwijde capaciteit voor de productie van hernieuwbare energie zal in de komende vijf jaar met ongeveer 75 procent toenemen, aldus het agentschap.
 • Deskundigen voorspellen dat de sector begin 2025 steenkool zal overtreffen als ’s werelds grootste elektriciteitsbron.
 • De analyse komt op het moment van een enorme verstoring op de wereldwijde energiemarkt, na de inval van Rusland in Oekraïne begin dit jaar.
 • De bezorgdheid over de energiezekerheid heeft landen ertoe gezet zich te richten op hernieuwbare energiebronnen. Op deze manier willen ze hun afhankelijkheid van ingevoerde fossiele brandstoffen verminderen.
 • “De wereld zal in de komende vijf jaar evenveel hernieuwbare energie toevoegen als in de twintig jaar daarvoor. Dit is een duidelijk voorbeeld van hoe de huidige energiecrisis een historisch keerpunt kan zijn naar een schoner en veiliger energiesysteem”, aldus Fatih Birol, uitvoerend directeur van het IEA.

Oorlog in Oekraïne

De achtergrond: De oorlog in Oekraïne is een beslissend moment gebleken voor hernieuwbare energiebronnen in Europa. 

 • De stijgende prijzen van de meeste energiebronnen, waaronder olie, aardgas en steenkool, hebben de inflatie wereldwijd aangewakkerd. Ook hebben ze de grote Europese afhankelijkheid van olie en aardgas uit Rusland benadrukt.
 • Daarom willen regeringen en bedrijven zo snel mogelijk het Russische gas vervangen voor groene en duurzame alternatieven.
 • Volgens Eurostat was Rusland in 2021 de grootste leverancier van zowel aardgas als aardolie aan de EU.
 • Ondertussen voeren ook de Verenigde Staten, China en India beleids- en markthervormingen door om hernieuwbare energie sneller dan voorheen te introduceren, aldus het rapport.
 • Dankzij de sterke wereldwijde toename is volgens het IEA “de mogelijkheid springlevend om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius”.

We gaan steeds zuiniger om met energie

Onderwijl gaan we wereldwijd steeds zuiniger om met energie, aldus het IEA. 

 • Investeringen in energie-efficiëntie, zoals renovatie van gebouwen, openbaar vervoer en infrastructuur voor elektrische auto’s, zijn gestegen tot ruim 560 miljard dollar in 2022. Dat is een stijging van 16 procent op jaarbasis, volgens het meest recente rapport van het IEA.
 • Fatih Birol, uitvoerend directeur van het IEA, vergelijkt de situatie waar we nu in zitten met de oliecrisis van de jaren zeventig.
 • “De olieschokken van de jaren zeventig hebben geleid tot een enorme impuls voor regeringen op het gebied van energie-efficiëntie, met als resultaat aanzienlijke verbeteringen in de energie-efficiëntie van auto’s, apparaten en gebouwen”.
 • Uit voorlopige gegevens van het IEA blijkt dat we als gevolg van de investeringen wereldwijd 2 procent zuiniger zijn omgegaan met energie in vergelijking met vorig jaar. Dat is echter minder dan de 4 procent die nodig is om op één lijn te komen met het Net Zero Emission Scenario van het IEA voor 2050
 • Het in Parijs gevestigde agentschap heeft regeringen daarom opgeroepen om prioriteit te geven aan inspanningen om de efficiëntie te verbeteren.

(as)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20