Grondwetspecialisten eisen een coronawet

In een opiniestuk in De Standaard eisen 25 grondwetspecialisten dat er een coronawet komt. ‘De meest drastische inperkingen op onze grondrechten steunen op een eenvoudig ministerieel besluit, ondertekend door één minister, en zonder voorafgaand juridisch advies’, klinkt het.

De grondwetspecialisten zijn in hun opiniestuk scherp voor de manier waarop de regering een hele reeks maatregelen heeft ingevoerd. ‘De werkwijze is in strijd met de grondwet’, waarschuwen ze.

De specialisten merken daarbij op dat de wetgever zo’n verantwoordelijkheid niet mag geven aan een enkele minister. ‘Toch blijft de regering koppig verdergaan met het ministerieel besluit’, klinkt het.

Volgens de grondwet moet het parlement zelf beslissen over ingrijpende beperkingen op grondrechten. De specialisten roepen daarom het parlement op om het heft in eigen handen te nemen en een coronawet goed te keuren die de regering een duidelijk kader biedt.

Kritiek op Raad van State

Ook de Raad van State krijgt een veeg uit de pan. Die legt volgens de 25 auteurs van het opiniestuk de regering geen strobreed in de weg, ‘zelfs als dat ten koste gaat van de grondwet en de democratische rechtstaat’. Ze halen daarbij het voorbeeld aan van het beroep van de horeca tegen de sluiting van de horecazaken en de avondklok. De Raad van State heeft de eis afgelopen vrijdag verworpen.

‘We begrijpen dat de Raad voorzichtig wil zijn. Toch vinden we dat hij op die manier een fout signaal geeft’, waarschuwen de grondwetspecialisten.

Volgens de specialisten was het aan de Raad van State om de overheid te wijzen op het probleem, zonder de maatregelen op te schorsen. ‘Hij kon de crisissituatie inroepen om het ministerieel besluit in stand te houden. Zo had de Raad van State, zonder schade toe te brengen, de overheid kunnen waarschuwen dat een coronawet broodnodig is’, luidt het besluit.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20