Groen licht voor nieuwe steunmaatregelen: 400 miljoen euro voor zorgsector

De Kamer heeft afgelopen nacht een reeks nieuwe steunmaatregelen goedgekeurd die ons land door de (financiële) coronacrisis moeten sleuren. Een overzicht van de belangrijkste beslissingen.

  • Bijkomende middelen voor de zorgsector. Het bedrag van 400 miljoen euro was vorig jaar al toegezegd, maar kreeg nu ook een exacte verdeling. Het leeuwendeel vloeit naar de algemene financiering, zodat extra verpleegkundigen aangeworven kunnen worden. Daarnaast is er 48 miljoen euro voorzien voor zelfstandig personeel en 16 miljoen voor extra thuisverpleegkundigen. Tot slaat gaat er nog eens 42 miljoen euro naar opleidingen en omscholingen.
  • Verbod op ereloonsupplementen. Ziekenhuizen mogen geen ereloonsupplementen en andere kosten – die niet gedekt zijn door de ziekteverzekering – aanrekenen aan coronapatiënten. Dit wetsvoorstel is er eentje met terugwerkende kracht, want de regel gaat in op 11 maart. Dat is de officiële begindatum van de coronapandemie in ons land.
  • Tijdelijke inperking van loonbeslag en loonoverdracht. Bij loonbeslag houdt een deurwaarder of fiscus een deel van het loon in, zodat een schuldeiser zijn geld kan krijgen. De Kamer stemde in met een wetsvoorstel dat de grenzen voor loonbeslag (en ook loonoverdracht) met 20 procent optrekt, zodat de laagste inkomens beter beschermd zijn.
  • Belastingvrije coronareserve. Met behulp van een carry back-mechanisme mogen bedrijven fiscale verliezen van een boekjaar aftrekken van de winst van het voorgaande boekjaar. Op die manier kunnen ondernemingen een deel van hun voorafbetalingen van 2019 recupereren. Deze maatregel geldt voor de vennootschapsbelasting en de personenbelasting.

Eén maatregel haalde het echter nog niet. Het gaat om een wetsvoorstel van de Franstalige socialisten en de groenen dat artiesten en technici uit de cultuursector een eenvoudigere toegang moet bieden tot werkloosheidsuitkeringen. De bedoeling was om die personen toegang te geven tot het systeem als ze 20 prestaties of gepresteerde werkdagen kunnen aantonen. De werkloosheidsuitkering zou ook niet verminderen wanneer er inkomsten zijn uit auteursrechten of naburige rechten, twee courante fiscale systemen in de sector.

Hoewel de Kamercommissie al instemde, vroeg N-VA in de plenaire Kamer plots om extra advies van de Raad van State, daarin gesteund door Open Vld, CD&V en Vlaams Belang. ‘De minimumvoorwaarden om in aanmerking te komen voor een werkloosheidsuitkering zullen zodanig worden verlaagd dat vrijwel iedereen er aanspraak op zal kunnen maken’, zegt Kamerlid Björn Anseeuw. ‘Maatregelen van zo’n impact kunnen niet genomen worden zonder een concrete inschatting van de kosten.’

Lees ook: Op welke steunmaatregelen kunnen zelfstandigen een beroep doen?

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20