Gouverneur Bank of England waarschuwt voor opkomst communisme door robotisering

Een verlies van miljoenen banen door de inzet van robots zou de basis kunnen leggen voor een nieuwe opkomst van het communisme. Dat heeft Mark Carney, gouverneur van de Bank of England, onlangs op de Canada Growth Summit gezegd. Volgens Carney kan de introductie van robots op de arbeidsmarkt een massale werkloosheid veroorzaken, terwijl de resterende werknemers ermee rekening zullen moeten houden dat salarisverhogingen veel minder evident zullen zijn.

Dit zal volgens de gouverneur leiden tot grote ongelijkheid tussen werknemers die profiteren van de artificiële intelligentie en arbeidskrachten wiens carrières door de technologie volledig worden vernietigd.

Dynamiek

“Er kan een opvallende vergelijking worden vastgesteld met de basis die honderdvijftig jaar geleden de opkomst van het communisme mogelijk maakte,” benadrukte Mark Carney. “Wanneer men de technologieplatformen vervangt door textielfabrieken, machine-learning inruilt voor stoommachines en de telegraaf de plaats van Twitter laat innemen, komt men tot exact dezelfde dynamiek die Karl Marx honderdvijftig jaar geleden inspireerde om het Communistisch Manifest te schrijven.”

Carney voegde eraan toe dat de nieuwe industriële revolutie onder leiding van de robotica al van start is gegaan en een impact zal hebben op nagenoeg alle carrières. Productiegroei dreigt daarbij ook niet langer aan de werknemers ten goede te zullen komen.

Hij herinnerde daarbij aan het feit dat ook de eerste industriële revolutie op het einde van de achttiende en het begin van de negentiende eeuw gepaard ging met een sterke toename van de productie. “Werknemers konden van die superieure productie echter niet profiteren,” aldus Carney. “De meeste banen die door de technologie werden gecreëerd, konden immers door laaggeschoolde arbeidskrachten worden ingevuld.”

Emotionele intelligentie

Volgens vele experts zouden die ongelijkheden een belangrijke bijdrage hebben gehad in de politieke onrust die in Europa tot de opkomst van het links en rechts extremisme zou leiden.

Om de herhaling van een gelijkaardig fenomeen te vermijden, moeten werknemers volgens Carney aangezet worden opleidingen te volgen die een hogere emotionele intelligentie – in onder meer gezondheidszorg en ontspanning – vereisen.

Ook Edward Bonham Carter, vice-voorzitter van het Juniper Fund, voorspelde dat de volgende dertig jaar een groot aantal beroepen en banen zal verdwijnen. Er is echter volgens hem echter een groot verschil met de eerste industriële revolutie.

Destijds werd vooral de arbeidersklasse getroffen, maar dit keer zullen volgens Bonham Carter ook de professionals in de dienstensector niet kunnen ontsnappen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20