Globale arbeidsmarkt veel harder getroffen dan gedacht: equivalent van 400 miljoen jobs gesneuveld door pandemie

Het aantal werkuren die verloren gingen vanwege de coronapandemie ligt veel hoger dan eerst gedacht, volgens een rapport van het arbeidsagentschap van de Verenigde Naties dat op dinsdag verscheen. Bovendien is een terugkeer naar het tewerkstellingsniveau van voor de virusuitbraak nog lang niet in zicht.

Het equivalent van 400 miljoen fulltime jobs (gebaseerd op een werkweek van 48 uur) ging in rook op in het tweede kwartaal van 2020. Dat komt overeen met een daling van 14 procent in het aantal werkuren wereldwijd tijdens die periode, volgens een schatting van de ‘International Labour Organization’ (ILO)

De cijfers omvatten mensen die minder uren werken, ontslagen zijn, hun baan hebben verloren of zich hebben teruggetrokken uit de beroepsbevolking. In haar vorig rapport ging de ILO nog uit van een terugval van 10,7 procent, oftewel 305 miljoen jobs.

Moeizaam herstel

Bovendien zijn de vooruitzichten ‘zeer onzeker’. Het herstel gebeurt moeizaam, dit jaar zullen we niet het tewerkstellingsniveau bereiken van voor de pandemie. ‘De schade aan onze arbeidsmarkten is veel groter dan eerst gedacht’, aldus Guy Ryder, directeur-generaal van de VN-organisatie. ‘Dus er zal geen eenvoudig of snel herstel zijn.’

De Amerikaanse arbeidsmarkt werd het hardst getroffen, met 18,3 procent minder werkuren. Daarna volgt Europa met 13,9 procent minder gepresteerde werkuren. Zuidoost-Azië en het Midden-Oosten kenden een terugval met respectievelijk 13,5 en 13,2 procent. In Afrika zagen ze 12,1 procent van de werkuren sneuvelen.

Vrouwen harder getroffen

‘Het grootste deel van de werkende bevolking woont nog steeds in landen waar werkplekken op de één of de andere manier ontoegankelijk zijn, zij het door marktomstandigheden of door overheidsbeperkingen’, aldus het rapport. De Amerika’s kennen de grootste beperkingen.

Uit de ILO-analyse blijkt dat vrouwelijke arbeidskrachten harder geraakt werden door de pandemie. In sectoren die het zwaarst getroffen werden, zijn overwegend vrouwen werkzaam, zoals retail, horeca, voedselverwerking en vastgoed. ‘Het risico bestaat dat de bescheiden vooruitgang die we in de recente decennia maakten op vlak van gendergelijkheid, teniet zal worden gedaan’, aldus het rapport.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20