Geldbeheer: omgaan met geld voor koppels

 

Tijdens een huwelijksceremonie worden doorgaans de volgende woorden sterk benadrukt “In voor- en tegen spoed… in goede en in slechte tijden.” Voor het gros van de mensen die gaan trouwen, is dit een belofte die (tenminste op dat moment) ook werkelijk gemeend is en die je koste wat het kost niet wilt breken in het huwelijk. Helaas blijkt in de praktijk dat tegenwoordig een heleboel koppels hun belofte naar hun partner toe niet waar kunnen maken. Zodra er dan ook sprake is slecht beheer van de financiën kan een huwelijk dan ook flink onder druk komen te staan.

Sommige koppels blijven halsstarrig doorgaan met hun eigen methode om hun financiële zaken te beheren, deze methode is soms een mengeling van het financieel management van beide partner, of juist het geldbeheer van slechts één van hen zonder dat de ander er bij betrokken is. Een van de partner heeft in het laatste geval de verantwoordelijkheid genomen, terwijl de ander zich er nauwelijks mee bemoeid. In extreme gevallen komt het zelfs voor dat bepaalde echtgenoten zelfs liegen, bedriegen en te veel geld uitgeven, en zo ervoor zorgen dat het vertrouwen binnen de relatie al snel tot het verleden is gaan horen. Niet elk pas getrouwd stel weet echter hoe dergelijke tragedies te voorkomen zijn in hun huwelijk.

Gelukkig is er voor vrijwel elk koppel nog hoop. Voorwaarde is dan meestal wel dat er zo vroeg mogelijk ingegrepen dient te worden. In de praktijk zou je zelfs kunnen stellen dat het beheren van het geld een uitstekende manier is om de band met je geliefde te versterken. Hieronder hebben we een aantal stappen op een rijtje gezet die je kunt nemen, samen met verschillende tips die ervoor kunnen zorgen dat je weer op de goede weg terechtkomt en de gezamenlijke financiële middelen een langer leven kunt geven.

Stappenplan om geld te beheren als pas gehuwden

Het beheren van je eigen geld kan voldoende uitdaging bieden, maar het integreren van de financiën van je partner kan daarentegen als erg overweldigend worden ervaren. Je mag om die reden dan ook niet verwachten om direct een ​​expert te zijn op dier gebied. Je hebt samen met je partner namelijk een aantal zaken uit te werken waar je voldoende tijd voor dient te maken. Door de onderstaande stappen te volgen kun je op een ontspannen manier samen met je partner wennen aan verschillende financiële gewoonten die je geldbeheer weer gezond kunnen maken.

Bespreek de financiën met je partner

Het bespreken van de financiën doe je bij voorkeur voordat je gaat trouwen. Indien dit echter niet gebeurd is, dan is het verstandig om de financiën alsnog zo snel mogelijk met je geliefde te bespreken. Het betreffende gesprek zal onder andere moeten gaan over de verschillende rekeningen jullie hebben en hoeveel schuld elk van jullie open heeft staan. Verder zullen er ook duidelijke afspraken gemaakt moeten worden over hoe je verwacht dat het geld, dat ieder van jullie binnenbrengt, zal worden besteed.

Zo zul je bijvoorbeeld je partner op de hoogte moeten brengen als je verwacht dat uitgaven boven een bepaald bedrag eerst gezamenlijk besproken dienen te worden. Hierbij moet je er altijd voor zorgen dat elke partner een goed inzicht heeft in de stand van zaken op het gezamenlijk financieel vlak en wat de verwachtingen van de ander hierin zijn.

Bepaal doelen om na te streven

Nadat jullie een uitgangspunt voor de financiën hebben vastgesteld, dan is de tijd aangebroken om diepgaande financiële doelstellingen op de lange termijn te gaan bespreken. Als je bijvoorbeeld van plan bent om op een bepaalde leeftijd met pensioen te gaan, wil je zo snel mogelijk uit de schulden geraken of wil je ooit nog een miljonair worden, dan dien je dit aan je partner kenbaar te maken.

Je kunt de afgesproken doelen opnemen en vastleggen in je maandelijks budget en nog altijd geen enorme veranderingen aan te hoeven brengen. Uiteraard dien je altijd wel de doelen die jullie na willen streven duidelijk op papier te zetten en deze bovendien van tijd tot tijd te beoordelen om de kans van slagen zo groot mogelijk te maken. Doelen kunnen immers wijzigen, onhaalbaar blijken te zijn of inmiddels behaald zijn. Het aanbrengen van wijzigingen is dan ook heel normaal, maar moeten wel de goedkeuring van beide partners weg kunnend ragen.

Bespreek de verschillende bankrekeningen

Als je getrouwd bent zijn er niet alleen voor-, maar zeker ook een aantal nadelen, te noemen als het gaat om het openen van een gezamenlijke bankrekening. Dit geldt ook voor het behouden van de individuele rekeningen. Sommige koppels kiezen er zelfs voor om zowel een gezamenlijke, als één of twee individuele bankrekeningen te gebruiken als getrouwd stel. De combinatie van bankrekeningen kan je financiën soms eenvoudiger maken en zelfs je vertouwen in je huwelijk snel op laten bloeien binnen het huwelijk. Bovendien kan het erg waardevol zijn als één van de partners ervoor kiest om meer dan de ander huishoudelijke- of opvoedkundige taken op zich te nemen dan de andere. De individuele rekeningen kunnen in dat geval ervoor zorgen dat er een goede balans ontstaat in het inkomen.

Met dit alles in je achterhoofd kun je stellen dat een zekere mate van onafhankelijkheid ook gewoon de voorkeur kan hebben van een koppel. Er zijn echter ook situaties te bedenken waarin het eveneens prettig zou zijn dat beide partners eenvoudig bepaalde aankopen of betalingen kunnen doen zonder dat de ander daar weet van heeft, bijvoorbeeld als er een verjaardagsverrassing voor de ander gekocht moet worden. Daarbij komt verder dat er helaas een heleboel koppels na verloop van tijd weer gaan scheiden. Doordat echter elk partner een afzonderlijke bankrekening heeft, kan er een zekere mate van bescherming in worden gebouwd. Indien één van de echtelieden mocht besluiten om te gaan scheiden en al het gezamenlijke geld mee te nemen, dan zal de schade beperkt kunnen blijven. Om er zeker van te zijn dat zowel jij als je partner tevreden bent met de financiële gang van zaken, dien je alles uitvoering samen te bespreken en pas stappen te ondernemen als jullie er beide je goedkeuring aan hebben gegeven.

Stel een buffer in voor noodgevallens

Op het moment dat je nog geen buffer op hebt gebouwd voor noodgevallen, dan dient het bespreken ervan zeker hoog op jullie prioriteitenlijstje gezet te worden. Een buffer voor noodgevallen bestaat uit geld dat is gereserveerd voor het geval dat er opeens iets duurs gekocht moet worden of een onverwachte rekening betaald moet worden. Een dergelijke buffer zal onder andere aangesproken moeten worden als je plotseling je baan verliest, een familielid ernstig ziek wordt, je slachtoffer wordt van een natuurramp of er een omvangrijke reparatie aan je huis uitgevoerd moet worden.

De buffer voor noodgevallen dient bij voorkeur te bestaan uit ongeveer 6 maanden de kosten van alle huishoudelijke uitgaven. Met de buffer kun je dan in noodgevallen de meest noodzakelijk betalingen en aankopen gedaan worden. Door een buffer voor noodgevallen als prioriteit te stellen, kun je een heleboel extra financiële zekerheid inbouwen en je relatie ook bescherming bieden in minder voorspoedige tijden. Een groot aantal echtscheidingen wordt namelijk veroorzaakt door de stress en spanningen die het gevolg zijn van problemen op financieel vlak.

Maak een begroting

Als pasgetrouwd koppel doe je er verstandig aan om een begroting te maken en je daar ook strikt aan te houden samen met je partner. Op het ogenblik dat je je namelijk niet in de schulden steekt, dan heb je in de regel voldoende aan de bedragen zoals die genoemd zijn in je maandelijkse begroting. In deze begroting verdeel je je inkomsten over een aantal verschillende categorieën, zoals boodschappen en andere vaste lasten, maar ook uit eten gaan en andere vormen van vermaak.

Om te beginnen moet je nagaan wat de hoogte is van jullie gezamenlijke uitgaven in de laatste maanden. Op die manier kun je namelijk bepalen hoeveel geld er is binnengekomen en hoeveel geld je uit hebt gegeven. Alleen als je dit alles goed in beeld hebt, kun je bepaalde bedragen naar beneden brengen. Vervolgens moet je bepaalde bedragen vast gaan stellen die je per categorie uit wilt geven. Je dient dit te doen aan de hand van alle inkomsten na aftrek van alle belastingen. Uiteraard mag je hierbij niet vergeten om bepaalde bedragen toe te wijzen aan een potje onverwachte- of onregelmatige uitgaven, zoals periodiek onderhoud aan de auto of medische kosten die je zelf moet betalen. Je begroting kan een bepaalde periode lijken op een project van werk in uitvoering, dit is overigens heel normaal en je hoeft je dan ook geen zorgen te maken als je meerdere keren aanpassingen aanbrengt. In de eerste maanden van een huwelijk zul je dan ook merken dat je vrij frequent je begroting bij dient te stellen.

Houd je aan je begroting

Een begroting maken alleen zal overigens niet voldoende zijn, zeker niet als je rond moet komen van een beperkt inkomen. Je moet er dan ook voor zorgen dat je binnen je uitgavencategorieën bepaalde kosten schrapt en dienovereenkomstig aanpassing aanbrengt op het moment dat je persoonlijke situatie, je kostenpatroon of je inkomen verandert. Een erg effectieve manier om je aan je begroting te houden, is door een zogenaamd budgetteringsysteem met enveloppen te gebruiken. Dit systeem is uitermate geschikt voor pasgetrouwde koppels die in de regel een lager inkomen hebben en op moet passen dat de uitgaven binnen de perken blijven.

Een meer moderne manier om dit systeem toe te passen is door een ​​spreadsheet te maken waar je alle uitgaven op volgt. Aan het eind van de maand moet alles wat je uit hebt gegeven echter kloppen met het geld dat binnen is gekomen in deze periode. Daarnaast kun je gebruikmaken van bepaalde tools voor debet- en kredietkaarten die je uitgaven per categorie registreren en inzichtelijk maken. Je moet er echter wel voor zorgen dat je de aflossing van je kredietkaartkosten elke maand op tijd betaalt. Om erachter te komen welke manier het beste werk voor jou en je partner, kun je verschillende methoden uitproberen (eventueel tegelijkertijd) om te zien welke het meest prettig is.

Bespreek wekelijks de financiën

Een ding dat voor veel getrouwde koppels echt goed werkt om op de juiste financiële weg te blijven, is wekelijkse besprekingen van de gezamenlijke geldzaken. Tijdens deze besprekingen dien je de begroting onder de loep te nemen en te bekijken of er die maand nog rekeningen betaald moeten worden, hoe jullie met het geld omgaan en hoe het is gesteld met de eerder gemaakte financiële doelstellingen. Natuurlijk kun je op dit soort momenten ook zaken bespreken met je partner die gerelateerd zijn aan jullie uitgaven of inkomsten.

De besprekingen met je partner zijn noodzakelijk omdat deze de communicatie binnen het huwelijk wordt verbeterd en het onderlinge vertrouwensniveau zal versterken. Het pasgetrouwde koppel zal op deze manier altijd weten waar ze op ​​financieel vlak staan en dat ze beiden hun best doen om alles op de rit te houden. Afgezien van de tijd die dergelijk gesprekken kosten, zal het samen bespreken van de financiën ook voorkomen dat je je onnodig zorgen gaat maken over geldzaken. Je weet immers wat er allemaal speelt en op welke manier bepaalde financiële zaken aangepakt gaan worden.

Sparen voor het pensioen

Ongeacht of je getrouwd bent, of niet, in alle gevallen moet je ervoor zorgen dat je financiën voor de lange termijn zijn ingesteld. Dit wil onder andere ook zeggen dat het noodzakelijk is om nu al te gaan sparen voor je pensioen later. Indien je werkt voor een bedrijf dat een pensioenplan in het kleven heeft geroepen, dan is het verstandig om hier maximaal van te profiteren. Je werkgever zal dan ook geld voor je pensioen opzij zetten en dat is uiteraard mooi meegenomen. Dit geld kun je, samen met het kapitaal dat jezelf hebt gespaard goed van pas komen als je later met pensioen bent gegaan.

Maar zelfs als je niet het maximale uit een pensioenplan kunt halen, dan zal zelfs een minimaal bedrag per maand je op de lange termijn al kunnen helpen. Dit heeft alles te maken met de samengestelde rente, waarbij tijd even belangrijk zal zijn als kapitaal om je pensioen te laten groeien. Dit proces vertragen is dan ook niet zinvol en absoluut af te raden.

Word schuldenvrij en blijf dat ook

Het hebben van een schuld kan al schadelijk zijn voor één persoon, maar het kan zelfs een dubbele bedreiging betekenen op het moment dat je getrouwd bent. Twee mensen die getrouwd zijn hebben immers samen de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de terugbetalingen. Voor een pasgetrouwd stel is het elimineren van schulden dan ook essentieel. Maar ook het niet opnieuw opbouwen van schulden zal zeker tot het prioriteitenlijstje van een pasgetrouwd stel moeten worden gerekend.

Samen met je partner kun je voor dit doel een plan uitwerken en zo snel mogelijk je schulden achter je laten. Samen een schuldvrij leven leiden is niet alleen goed voor je financiën, maar zeker ook een positieve impuls voor je relatie. Schulden kunnen immers zorgen voor stress en spanningen binnen een huwelijk en daar zit je, zeker als pasgetrouwd stel, niet op te wachten.

Andere financiële tips voor pasgetrouwde koppels

De volgende tips zullen je niet alleen helpen om je geld als een team te beheren, maar ze zullen je eveneens helpen om een sterke basis voor je relatie op te bouwen. Dit alles zul je namelijk nodig hebben tijdens de momenten dat bepaalde zaken in je leven tegenzitten en je je huwelijk toch niet wilt ontwrichten.

Deel verantwoordelijkheden met je partner

Het beheer van geld is binnen een huwelijk zal minder snel leiden tot onderlinge discussies en slechts één perspoon alle verantwoordelijkheden in de schoenen te schuiven. Het is dan ook zaak om met je partner samen te werken en de verantwoordelijkheden eerlijk te verdelen. Allebei de partners moeten bijvoorbeeld bij de besluitvorming, budgettering en de betaling van rekeningen betrokken zijn en hun verantwoordelijkheid nemen.

Bovendien kan het gebeuren, op het moment dat de verantwoordelijkheden niet eerlijk zijn verdeeld, één partner in het ongewisse terechtkomt als er onverhoopt iets gebeurt met de ander. Rekeningen kunnen in dergelijke gevallen niet meer betaald worden en kunnen schulden verergeren. De eens zo solide financiële situatie kan dan snel bergafwaarts gaan. In het belang van het behoud van beide partners kun je er dan ook beter voor zorgen dat jullie beide op de hoogte zijn van de volledige gezamenlijke financiën en een deel van het beheer van deze geldzaken.

Liefdevol zware onderwerpen ter sprake brengen

Op het ogenblik dat je in een lastige situatie terechtkomt, kan dat je boos maken, maar wanneer je het probleem met je partner wilt bespreken dan moet je er uiteraard voor zorgen dat je relatie er niet onder zal lijden. Bij voorkeur breng je gevoelige onderwerpen dan ook zorgvuldig en liefdevol, bijvoorbeeld als je het gevoel hebt dat je partner te veel geld uit heeft gegeven. Je kunt in dat geval beter niet beginnen te schreeuwen en hem, of haar, allerlei beschuldigen toe te werpen. De kwestie kun je echter wel ter sprake brengen door je partner erop te wijzen dat jullie samen meer besteed hebben deze maand dan begroot was. Samen met je partner kun je vervolgens naar een oplossing zoeken om de begroting weer kloppend te krijgen. Hierbij dien je jullie als een team te beschouwen dat zaken samen zaken wilt verbeteren. Bij een te grote uitgave van je partner kun je beter ondersteuning bieden bij het aanpassen zijn, of haar, uitgavenpatroon, dan met de vinger wijzen en verwijten maken.

Bepaal een acceptabel risiconiveau als pasgetrouwd koppel

Indien een pasgetrouwd koppel hun beleggingen en hun algemene manier van leven willen verbeteren, dan zal dit doorgaans een stuk eenvoudiger gaan als beide partners op dezelfde golflengte zitten. Als je iemand bent die graag risico’s neemt, dan kun je qua uitgaven en investeringen immers enorm verschillen van je wat meer behoudende partner. Zo kan het je wellicht een leuk idee om te investeren in een bedrijf, terwijl je partner liever op veilig speelt en je dan ook zeker zal verhinderen om dit te doen. Door samen over je plannen te praten, kunnen jullie meestal wel een middenweg vinden met betrekking tot het te nemen risico. Hierbij zal het vaak wel zo zijn dat beide partners zich niet helemaal kunnen vinden in de plannen, maar dit hoeft niet te betekenen dat je al je principe direct helemaal moet laten varen. Er zal vaak een zeker risico genomen worden met een gemaakt compromis in het achterhoofd houdend.

In teamverband werken

Om als pasgetrouwd koppel goed in teamverband te werken, moeten jullie dezelfde doelen voor ogen hebben. Samenwerken om manieren vinden om deze doelen te bereiken. Elkaar te stimuleren en elkaar altijd op een liefdevolle manier opbouwende kritiek geven. Je dien je wel bewust te zijn van je eigen sterke- en zwakke punten, en deze samen met de sterke punten van je partner te gebruiken om een samensmelting te kunnen bewerkstellingen zodat doelen ook echt gerealiseerd kunnen worden.

Eerlijkheid duurt het langst

Eerlijkheid is altijd de beste manier om iets te bereiken in een relatie. Zeker als het gaat om het beheren van geld binnen een huwelijk. Als je er een financieel rommeltje van hebt gemaakt, bijvoorbeeld door een aankoop te doen zonder medeweten van je partner, dan is het goed om je fout te erkennen en eerlijk te zijn. Je partner kan in eerste instantie weliswaar boos op je worden, maar nadat hij, of zij, weer is gekalmeerd, is de kans groot dat je alle respect en vertrouwen krijgen die je verdient. Je bent immers open en eerlijk geweest. Liegen over geld tegen je partner heeft in de regel dan ook gigantische gevolgen en kan zelfs je relatie op het spel zetten. Oneerlijkheid is om die reden dan ook absoluut af te raden.

Geef je partner vertrouwen

Behalve als je duidelijke bewijzen hebt dat je partner tegen je liegt, dien je hem, of haar, volledig het vertrouwen te geven als het gaat om geldzaken. Door steeds te controleren waaraan en hoeveel geld je partner uitgeeft, zal immers neerbuigend en kleinerend over kunnen komen. Je partner telkens vragen hoeveel geld er op een bepaalde dag is uitgegeven, is dus niet verstandig. Je zult moeten leren om de controle los te laten en gewoon te vertrouwen op het gezonde verstand van je partner. Een gecombineerde bankrekening openen is een uitstekende manier om dit te oefenen.

Leren van elkaar

Door jezelf niet te beschouwen als de financiële genie en hoofdbeslisser over de gezamenlijke geldzaken, zul je je partner niet een minderwaardig gevoel geven. Uiteraard is het goed mogelijk dat hij, of zij, minder van financiën afweet dan jij, maar desondanks kun je altijd van elkaar leren. Je partner heeft misschien een beter idee om een bepaalde financiële kwestie goed op te lossen, dus naar elkaar luisteren en van elkaar leren is essentieel om je financiën, en indirect ook het huwelijk, op orde te houden. Je partner doet bijvoorbeeld meer dagelijkse boodschappen dan jij en weet daardoor vaak beter waar de koopjes te halen zijn, terwijl jezelf meer kaas hebt gegeten van beleggen, zodat je partner op dit vlak van jou veel kan leren.

Zet jezelf voor 100 procent in

Voor de financiële zaken binnen je huwelijk dien je je altijd voor 100 procent in te zetten. Als je voortdurend met excuses en smoezen op de proppen komt als je de gezamenlijke begroting weer eens hebt overschreden, dan zul je je niet helemaal geven en je relatie, maar ook jezelf, een rad voor ogen draaien. Een dergelijke houding zal steeds terugkeren en je zelfs voor een groot deel van je leven blijven achtervolgen als je dit niet aan gaat passen.

Vergeet je huwelijksgeloften niet na te komen

In een huwelijk zal het er uiteindelijk op neerkomen dat je de geloften die je hebt gedaan tegenover je partner ook waar moet maken. Op het ogenblik dat je beloofd hebt om van je geliefde te houden in voor- en tegenspoed, dan zul je dat ook zeker moeten blijven doen als het in jullie leven even tegenzit. Je moet er dan ook alles aan proberen te doen om eventuele geldzorgen op te lossen, of beter nog, deze zoveel mogelijk te voorkomen. Geldproblemen zijn geen reden je huwelijk te laten stranden, door deze met je partner samen op te lossen kan de huwelijksband zelfs alleen maar sterker worden en zullen jullie absoluut dichter naar elkaar toe gaan groeien.

Conclusie

De combinatie van een huwelijk en geldzaken zal niet altijd even goed samengaan, maar het beste wat je kunt doen is open en eerlijk zijn. Door te eerlijk en open samen te praten over het beheer van geldzaken en een solide plan te smeden om een begroting kloppend te krijgen en zelfs te investeren te doen voor later. Hoe eerder je dit doet, hoe beter het voor je financiën en je relatie zal zijn. Als je goede gewoonten aan hebt geleerd ten aanzien van het beheer van de gezamenlijke financiële zaken, dan kan ook een pasgetrouwd koppel in staat zijn om als een team samen te werken. Je kunt dan samen de eventuele tegenslagen aan die vast en zeker op jullie levenspad voorbij zullen komen, zonder dat je relatie hier ernstig onder te lijden heeft.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20