Geld lenen voor een nieuwe laptop

Een nieuwe laptop kopen kan behoorlijk wat druk uit gaan oefenen op je beschikbare budget. Om de kosten van een nieuwe laptop over een langere periode te kunnen spreiden, kun je echter ook besluiten om geld te gaan lenen en de ontstane schuld (inclusief een bepaalde leenvergoeding) in maandelijkse aflossingstermijnen terug te betalen aan de kredietverstrekker. Je kunt in dit geval kiezen voor een doorlopend krediet of een persoonlijke lening, maar tegenwoordig ook steeds vaker voor een speciale lening die gericht is op de financiering van allerlei digitale apparaten (en dus ook een laptop). Van tevoren dien je dus wel eerst na te gaan welke leenvorm het meest interessant voor je zal zijn.

Doorlopend krediet voor een nieuwe laptop

Een doorlopend krediet is een term die afkomstig is uit de bancaire wereld waarmee een consumptieve leenvorm wordt bedoeld waarbij de leensom voor de duur van de volledige de looptijd steeds weer, helemaal of deels, op kan worden genomen. Over de openstaande schuld zal echter altijd een bepaald percentage (variabele) rente in rekening gebracht worden.

De theoretische looptijd zal, samen met de rente, weliswaar vast worden gelegd in het leen contract, maar desondanks zijn er gedurende de looptijd toch wijzigingen mogelijk waardoor het verloop van een doorlopend krediet niet helemaal vast zal staan.

De rentevergoeding die over een doorlopend krediet wordt berekend is over het algemeen hoger dan de rente over een hypothecaire lening (vanwege het ontbreken van een zekerheidsrecht) en een persoonlijke lening (vanwege het zogenaamde renterisico). De aflossing van een doorlopend krediet zal vaak plaatsvinden in de vorm van maandelijkse aflossingstermijnen dat meestal wordt berekend als een percentage van de kredietlimiet, of van de openstaande schuld. Typisch voor een doorlopend krediet is dat je gedurende de looptijd boetevrij extra geld af mag lossen. Op die manier kun je dus de looptijd van een doorlopend krediet korter maken en de uiteindelijke leenkosten naar beneden brengen.

Persoonlijke lening afsluiten voor een nieuwe laptop

Een persoonlijke lening is een vorm van een consumptieve leenvorm waarbij het geldbedrag dat je leent in één keer uit zal worden betaald. Vervolgens zul je binnen een vooraf overeengekomen aantal aflossingstermijnen de openstaande schuld terug dienen te betalen (inclusief een vooraf overeengekomen rentevergoeding). Iedere aflossingstermijn van een persoonlijke lening zal een aflossingsdeel en een rentedeel kennen. De rente die zal worden berekend, zal in alle gevallen gebaseerd zijn op de restschuld die nog openstaat.

De looptijd en de rente van een persoonlijke lening zullen in een leencontract vast worden gelegd en kunnen voor de duur van de looptijd niet gewijzigd worden. Bovendien is het, in tegenstelling tot bij een doorlopend krediet, niet toegestaan om (een deel van) het afgelost saldo opnieuw op te nemen. Het verloop van de persoonlijke lening staat daardoor dan ook volledig vast.

De rentevergoeding die voor een persoonlijke lening wordt berekend is meestal hoger dan die over een hypotheek in rekening wordt gebracht (vanwege het gebrek aan zekerheid) en tevens zal deze rente lager zijn dan bij een doorlopend krediet (omdat er geen sprake zal zijn van een renterisico).

Een lening voor digitale apparaten afsluiten

Net zoals een autolening enkel en alleen gebruikt mag worden voor de financiering van een auto, zijn er eveneens leningen die alleen mag aangaan om digitale apparaten, zoals een laptop, mee te bekostigen. Voordat de aanvraag voor een dergelijke lening goed kan worden gekeurd, zul je de kredietverstrekker een bewijs moeten verstrekken waarmee je aan kunt tonen dat er daadwerkelijk een laptop gekocht zal worden van de geleende geldsom. Voor dit doel zul je dan ook altijd eerst een (online) offerte, van de laptop die je op het oog hebt, per post op moeten sturen of per e-mail moeten verzenden.

Een digitale lening aanvragen voor een laptop

Een lening voor digitale apparaten kan om uiteenlopende redenen erg interessant zijn:

  • je kunt direct al gebruik gaan maken van de laptop (zonder eerst voldoende geld bijeen te hoeven sparen om de aankoop mee af te kunnen rekenen,
  • je hoeft geen spaargelden aan te spreken (en daardoor loop je dus ook geen spaarrente mis en ook zal een eventuele getrouwheidspremie niet verloren gaan),
  • je maandelijks beschikbaar budget zal door de lening minder worden belast,
  • je kunt een zeker bedrag aan rente besparen ten aanzien van een lening bij een andere kredietverstrekker wanneer je een laptop wilt gaan kopen.

De kosten die een digitale lening met zich meebrengt, zal altijd uit worden gedrukt, net zoals bij alle overige leningen en kredieten, door middel van het jaarlijks kostenpercentage (JKP). Aan de hand van het JKP kun je dan ook gemakkelijk de kosten van verschillende leningen met elkaar vergelijken. Op elke offerte van een lening zal het JKP namelijk duidelijk worden vermeld, en dat geldt ook voor het resultaat dat je te zien krijgt na het uitvoeren van een (online) leensimulatie.

Voordat je definitief een aanvraag voor een lening, ongeacht of dit een digitale lening, een persoonlijke lening of een doorlopend krediet betreft, is het verstandig om een (online simulatie uit te voeren en/of offerte aan te vragen van meerdere leenvormen en bij voorkeur ook bij meer dan één kredietverstrekker. Het aanvragen van een (online) offerte en het uitvoeren van een leensimulatie ken overigens veel overeenkomsten, namelijk:

  • je vult de gevraagde persoonlijke- en financiële gegevens in op de website van de betreffende kredietverstrekker,
  • je geeft aan welk geldbedrag je graag zou willen lenen,
  • je geeft aan welke leenvorm je wilt gebruiken,
  • je kiest de meest ideale looptijd.

Bij zowel een online simulatie als een online offerteaanvraag zul je na enkele minuten het resultaat te zien krijgen, en vaak ook als e-mail ontvangen op het door jou opgegeven e-mailadres. Na het aanvragen van een (online) offerte of het uitvoeren van een simulatie zul je vaak direct een leenaanvraag kunnen versturen (vaak via een speciale link). Uiteraard zul je dan eveneens bepaalde documenten als bewijsstuk mee dienen te zenden om aan te tonen dat je inderdaad de persoon bent die je zegt te zijn en dat je beschikt over voldoende financiële middelen om de lening (inclusief de verschuldigde rentevergoeding) uiteindelijk probleemloos terug te betalen.

Op het moment dat je een lening (online) af wilt sluiten voor digitale apparaten dan zal de kredietverstrekker meestal een minimum- en maximum leenbedrag hanteren, evenals een minimale- en maximale looptijd. Over het algemeen kun je uitgaan van een lening voor digitale apparaten vanaf enkele honderden tot een paar duizend euro en een looptijd die kan variëren tussen de 3 en de 24 maanden.

Wanneer is een persoonlijke lening interessant?

Een persoonlijke lening is interessant als je eenmalig een bepaald bedrag wilt lenen, zonder de kredietverstrekker te hoeven vertellen waar je de leensom aan gaat besteden. Het geldbedrag Dat je op deze manier leent, kun je dus ook voor verschillende doelen gebruiken. Bovendien heb je, vanwege de vaststaande looptijd en vaste rente, altijd zekerheid ten aanzien van de duur en de kosten van een dergelijke lening. Je weet dus van tevoren precies wat je te wachten zal staan, en waar je dus rekening mee dient te houden, als je kiest voor een persoonlijke lening. Hier staat echter wel tegenover dat je tussentijds meestal niet boetevrij (een deel van) de lening af kunt lossen.

Wanneer is een doorlopend krediet interessant?

Een doorlopend krediet is in het bijzonder interessant voor mensen die verwachten in de toekomst vaker een bepaald geldbedrag te gaan lenen, bijvoorbeeld vanwege verwachte gebeurtenissen die gefinancierd dienen te worden. Nadat de kredietlimiet van een doorlopend krediet (maar de theoretische looptijd en de rente) is vastgelegd in de leenovereenkomst, kun je zelf bepalen hoeveel geld je wilt gebruiken. Gedurende de gehele looptijd kun je tussentijd niet alleen boetevrij geld aflossen, maar eveneens het afgeloste deel van de lening weer opnemen (totdat de kredietlimiet is bereikt uiteraard). Net zoals bij een persoonlijke lening hoef je ook bij het afsluiten van een doorlopend krediet niet te verantwoorden aan de kredietverstrekker voor welk doel je een bepaald geldbedrag wilt lenen.

Wanneer is de digitale lening interessant?

Vrijwel voor ieder budget zijn er interessante mogelijkheden te vinden om geld te lenen waarmee een nieuwe laptop gefinancierd kan worden. Wanneer je echter kiest voor een digitale lening dan zal er sprake zijn van een gespecialiseerde persoonlijke lening en is het mogelijk voor de kredietversterstrekkers om een lager rentetarief te hanteren. Dit is dan ook de meest belangrijke reden waarom een digitale lening goedkoper is, in vergelijking tot een reguliere persoonlijke lening het gros van de kredietverstrekkers. Op het moment dat je vreest voor een te grote aanslag op je budget als je een nieuwe laptop wilt gaan financieren, dan is een digitale lening wellicht een zeer interessante optie. Het eventuele nut van deze leenvorm zal echter pas volledig duidelijk worden nadat je een online simulatie uit hebt gevoerd en het resultaat af hebt gezet tegen die van andere leenvormen (bij verschillende kredietverstrekkers).

Conclusie

Vandaag de dag kun je haast niet meer zonder een degelijke laptop: veel mensen willen immers overal en altijd toegang hebben tot het internet en voor hun studie of werk aan de slag kunnen gaan. Een nieuwe laptop aanschaffen, zal echter vaak een flinke investering betekenen. Helaas heeft niet iedereen altijd voldoende geld opzij kunnen leggen om een dergelijk digitaal apparaat direct bij de kassa af te rekenen. Door een lening af te sluiten, kun je dan ook de kosten van de aankoop van een nieuwe laptop over een langere periode uitspreiden en zo de druk op je beschikbare budget minder groot maken.

Wanneer je echter geld gaat lenen voor de aankoop van een nieuwe laptop, dan moet je je wel goed beseffen dat geld lenen altijd extra geld zal gaan kosten (vanwege de rentevergoeding en eventueel andere leenkosten die je moet gaan betalen). Verder zul je stil moeten staan bij de gevolgen van het afsluiten van een lening: je zult immers voor de gehele looptijd verbonden zijn aan bepaalde betalingsverplichtingen. Deze betalingsverplichtingen zullen dan ook elke maand weer terugkeren en een deel van je beschikbare budget opeisen. Om die reden doe je er dan ook verstandig aan om vooraf goed na te gaan of je wel in staat bent om een bepaalde lening probleemloos af te (blijven) betalen en of je de lening eigenlijk wel nodig hebt (soms kun je de aankoop van een nieuwe laptop immers ook enige tijd uitstellen en ondertussen sparen voor de aanschaf ervan). Onverantwoord, of onnodig, een lening aangaan voor de aanschaf van een nieuwe laptop kan dan ook serieuze gevolgen hebben en je zelfs (als je in gebreke blijft ten aanzien van de betalingsverplichtingen) je in ernstige (financiële) problemen brengen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20