Geld lenen voor je eigen zaak op te starten

Veel mensen maken de grootste plannen om een eigen zaak te beginnen, maar ze schrikken toch terug als ze het financiële aspect goed onder de loep hebben genomen. Toch zijn kun je niet om cijfers heen als je een eigen zaal wilt opzetten en wilt runnen. Op het ogenblik dat je niet over de financiële middelen beschikt om een eigen bedrijf te beginnen, dan zit er vaak niets anders op dan geld te lenen. Een lening aanvragen, zal dan vooral afhangen van je overtuigingskracht ten opzicht van de kredietverstrekker. Cijfers zullen ook hierbij een belangrijke rol spelen en zelfs doorslaggevend kunnen zijn.

Hoeveel geld heb ik nodig voor een eigen zaak?

Schermafbeelding 2016-06-22 om 16.08.19

Voordat je naar een bank, of een andere financiële instelling, stapt met een aanvraag voor een lening is het noodzakelijk om te weten hoe groot de lening moet zijn. Wellicht dat er nog bijkomende studiekosten meegerekend dienen te worden en/of moet je materialen aanschaffen om van start te kunnen gaan met je bedrijf. Bovendien zul je altijd rekening moeten blijven houden met vaste- en/of terugkerende kosten, zoals de kosten voor:

 • de boekhouding,
 • de RSZ,
 • de belastingen.

Een kredietverstrekker wil, als je een lening aan komt vragen, bovendien een financieel plan in kunnen zien om antwoord te krijgen op allerlei financiële- en persoonlijke vragen. In de regel kun je bij een boekhouder assistentie vragen om een dergelijk plan op te stellen, maar uiteraard zullen daar ook bepaalde kosten aan zijn verbonden die je niet uit het oog mag verliezen. Op deze kosten beknibbelen is overigens niet zinvol omdat je wel met een degelijk financieel plan veel meer kunt bereiken bij een kredietverstrekker en de kans dus groter wordt dat je een lening verstrekt krijgt voor je eigen zaak.

Maak een online simulatie (tip)

AanbiederMin leningMax leningGratis vrijblijvende simulatie (tip)
€ 1200€ 75.000Simulatie maken
€500,01€ 25.000Simulatie maken
€5001€50.000Simulatie maken
€1250€50.000Simulatie maken

Let op: geld lenen kost ook geld!

Wat is een financieel plan?

In een financieel plan zullen naast het kostenplaatje van het bedrijf ook je eigen verdiensten opgenomen dienen te worden. Je moet dus verantwoorden hoe je aan een bepaald bedrag bent gekomen, bijvoorbeeld door al op zoek te gaan naar mogelijke klanten. Voor de kredietverstrekker is het namelijk van het grootste belang dat je middelen zult hebben om het geleende geld, samen met de verschuldigde rente, weer probleemloos terug te betalen.

Weet waar je over praat

Om met een kredietverstrekker te kunnen onderhandelen over een te verstrekken lening is het uiterst handig om bepaalde begrippen uit de financiële wereld te kennen. Alleen dan krijg je immers voldoende inzicht in de werkwijze van de kredietverstrekker als de door jouw aangeleverde cijfers worden beoordeeld.

 • Liquiditeit: is een term die aangeeft of je aan alle betalingsverplichtingen kunt gaan voldoen,
 • Solvabiliteit: geeft de mate aan waarin je in staat bent om tegenvallers op te vangen,
 • Rentabiliteit: is de mate waarin je zaak gezond is en hoe het gesteld is met je rentabiliteit van je investeringen. Het totale investeringsbedrag zal hierbij worden getoetst aan het inkomen dat wordt verwacht.

Toch zullen cijfers niet alleen bepalen of een kredietverstrekker bereid zal zijn om je geld te lenen voor je eigen zaak. Wanneer je een lening wil krijgen, dan zul je de kredietverstrekker moeten overtuigen van je kunnen. De wijze van aanpak die je gaat gebruiken om je toekomstige zaak te laten groeien, zal dan ook altijd een cruciale rol vervullen. Een goed verhaal en een vlotte babbel zijn in deze situatie dan ook doorgaans mooi meegenomen.

Hoeveel geld kan ik lenen voor een eigen zaak?

De hoogte van de lening die je kunt krijgen om een eigen zaak mee te starten, zal afhangen van je toekomst plannen zoals die in je financieel plan staan vermeld. Het is echter cruciaal om eerst zelf te weten hoeveel geld je nodig hebt om je zaak te kunnen laten draaien, pas dan kun je met een kredietverstrekker gaan onderhandelen over de verstrekking van een lening.

Waar kan ik geld lenen voor een eigen zaak?

Er zijn uiteenlopende manieren om genoeg startkapitaal bijeen te krijgen als je een eigen zaal wilt beginnen. Denk maar eens aan:

 • eigen geld, bijvoorbeeld op een spaarrekening,
 • geld van familie en/of vrienden dat je kunt gebruiken in de vorm van een zogenaamde een win-winlening,
 • een lening aangaan bij een bank, of andere financiële instelling,
 • geld lenen via de overheid.

Een win-winlening is een erg voordelige manier om geld te lenen van bekenden. De persoon die je geld leent (dit mag echter niet meer zijn dan 50.000 euro), zal een vermindering ontvangen bij de belastingsaangifte en jij kunt het geld gebruiken bij het opstarten van je eigen zaak. Op deze manier kun je hooguit 200.000 euro lenen en dan maximaal 50.000 euro per persoon die je een lening wil geven.

Ook bij een bank, of andere kredietverstrekker, kun je een lening aangaan om als startkapitaal te dienen. Hierbij zal een degelijk financieel plan een belangrijke rol spelen om de verstrekker van de lening te overtuigen om je het gevraagde geld uit te lenen. Als je geld wilt lenen bij een officiële kredietverstrekker dan is het altijd wel verstandig om te beschikken over eigen financiële middelen die je eveneens kunt investeren in je bedrijf. Een groot aantal kredietverstrekkers hebben speciale formules in het leven geroepen om startende ondernemingen op weg te helpen en van advies te voorzien.

De overheid kan je ook helpen als je een eigen zaak wilt beginnen en daar geld voor wilt lenen. Hiervoor worden een aantal verschillende formules gebruikt:

 • de Starteo-lening: bedoeld voor beginnende zelfstandigen (die hooguit 4 jaar actief zijn) die nood hebben aan een extra lening,
 • de Optimeo-lening: bedoeld voor zelfstandigen die hun zaak verder uit willen breiden geleend geld waarover een gunstige rente berekend wordt. Deze leenvorm dient echter wel gecombineerd te worden met een hoofdlening die je bij een officiële kredietverstrekker af hebt gesloten,
 • de Initio-lening: dit is voor zelfstandigen en bedrijven een voordelige manier om geld te lenen. Je dient echter de andere helft van de leensom te verkrijgen bij een officiële kredietverstrekker.

Voor een werkzoekende die een eigen zaak op wil starten, heeft het Participatiefonds de zogenaamde Starterslening in het leven geroepen. Om een dergelijke lening aan te vragen kun je terecht bij een aantal erkende steunpunten. Hier kun je een lening aanvragen van hooguit 30.000 euro. In de meeste gevallen is dit bedrag overigens voldoende om een niet al te grote zaak mee op te starten.

Worden alle aanvragen ook toegewezen?

Schermafbeelding 2016-06-22 om 16.08.29

Helaas zullen niet alle aanvragen die je indient om een lening te krijgen ook automatisch goed worden gekeurd. Een kredietverstrekker kan dus een aanvraag weigeren op het moment dat deze een te groot financieel risico met zich meebrengt, of als er niet genoeg waarborgen aanwezig zijn. Toch wil een afwijzing niet direct zeggen dat je helemaal niet meer in aanmerking kunt komen voor het verkrijgen van startkapitaal.

 • Risicokapitaal: de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) verschaft startende bedrijven kapitaal als zij nog in hun eerste groeifase zitten. Dit zal in de regel gebeuren in een vorm waarbij de overheid zich op zal werpen als aandeelhouder.
 • Waarborgregeling: wanneer een lening is afgewezen vanwege het gebrek aan waarborgen, dan kun je door middel van een Waarborgregeling ervoor zorgen dat de overheid tot 75 procent van het leenbedrag zal waarborgen.
 • Business Angels: dit zijn private investeerders die je het kapitaal kunnen lenen.
 • Crowd funding: een alternatieve wijze om een project te kunnen financieren zonder dat er een bank, of andere financiële instelling, aan te pas komt: Er zal dan ook rechtstreeks contact zijn tussen de investeerder en de ondernemer. Online vind je een heleboel platformen waar projecten geboden kunnen worden. Met crowd funding zullen een groot aantal kleine particuliere investeerders een gering investeringsbedrag beschikbaar stellen waardoor een bedrijf toch het nodige kapitaal bijeen kan krijgen.

Een lening aangaan voor je startkapitaal

Op het moment dat je een vennootschap op wilt richten, dan hoeft slechts een minimum gedeelte van het kapitaal gefinancierd te worden. Je krijgt dan wel aandelen in je bedrijf als in ruil hiervoor. Doordat het bezitten van aandelen een private aangelegenheid is, kun je er wellicht ook voor kiezen om een persoonlijke lening af te sluiten waarmee je het startkapitaal van je zaak financiert.

Een persoonlijke lening gebruiken als startkapitaal is uiteraard pas mogelijk op het ogenblik dat je genoeg garanties op terugbetaling kunt bieden, bijvoorbeeld in de vorm van spaargeld of een vaste baan te hebben naast je eigen bedrijf. In alle gevallen vraag je beter altijd offertes aan bij meerdere kredietverstrekkers wanneer je een lening aan wilt vragen. Met de meest voordelige offertes kun je vervolgens proberen om een nog betere lening te krijgen bij een andere aanbieder.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20