Geen wereldrecord, toch brandden bossen in 2021 heviger dan ooit

Bosbranden hebben dit jaar in delen van Siberië, de Verenigde Staten en Turkije een recordhoeveelheid koolstofemissies veroorzaakt. Tijdens de zomer werden er al een aantal records opgetekend, maar nu het jaar stilaan ten einde komt, zijn de cijfers zo goed als definitief. “De klimaatverandering veroorzaakt ongewoon hevige branden”, laat de Copernicus Atmosphere Monitoring Service van de Europese Unie weten.

Volgens Copernicus hebben bosbranden in 2021 wereldwijd 1,76 miljard ton koolstof uitgestoten. Dat komt overeen met meer dan het dubbele van de jaarlijkse CO2-uitstoot van Duitsland.

In sommige van de zwaarst getroffen gebieden was de uitstoot door bosbranden het hoogst in de periode januari-november, sinds het begin van de Copernicus-dataset in 2003. Het gaat dan vooral over delen van de regio Jakoetië in Siberië, Turkije, Tunesië en het westen van de Verenigde Staten.

“We hebben gezien dat in grote gebieden intense en langdurige bosbrandactiviteiten hebben plaatsgevonden. Drogere en hetere regionale omstandigheden onder een veranderend klimaat hebben de kans op ontvlambaarheid en brandgevaar van vegetatie vergroot,” zegt senior Copernicus-wetenschapper Mark Parrington.

Wereldwijd was het totaal van de bosbranduitstoot niet het hoogste sinds 2003. Toch zal, volgens Copernicus, die uitstoot waarschijnlijk blijven toenemen naarmate de gevolgen van de klimaatverandering zich ontvouwen.

Pijnlijke records

Jakoetië in het noordoosten van Siberië produceerde wél de hoogste CO2-uitstoot door bosbranden sinds 2003. Het westen van Siberië deed het echter niet veel beter. Daar lag een “groot aantal” bosbranden ver boven het gemiddelde van de periode 2003-2021, met een enorme dagelijkse CO2-uitstoot.

In Noord-Amerika stootten de branden in Canada, Californië en het Amerikaanse noordwesten van de Stille Oceaan ongeveer 83 miljoen ton CO2 uit. Daardoor ontstonden enorme rookpluimen die over de Atlantische Oceaan dreven om zo Europa te bereiken, volgens Copernicus.

De “Dixie Fire” in Californië, die bijna een miljoen hectare verwoestte, was de grootste geregistreerde brand in de geschiedenis van de staat.

In het Middellandse Zeegebied wakkerde een hete en droge zomer hevige branden aan in landen als Griekenland en Turkije. Duizenden mensen in die landen werden uit hun huizen geëvacueerd en Copernicus zei dat de luchtkwaliteit in die regio’s verslechterde. Bosbranden stoten namelijk hoge niveaus schadelijke stoffen uit, en die kunnen een impact hebben op de gezondheid van de inwoners.

(mah)

Meer