Franse retailer voor rechter wegens boomkap in regenwoud Amazone

Inheemse bevolkingsgroepen uit Brazilië en Colombia hebben bij een rechtbank in Frankrijk klacht neergelegd tegen de Franse retailer Casino. Volgens hen heeft Casino zich bij de aankoop van zijn rundvlees bij Zuid-Amerikaanse leveranciers schuldig gemaakt aan landroof en de ontbossing van het regenwoud van de Amazone.

Het is de eerste keer dat een Franse keten wegens ontbossing en landroof op een buitenlandse locatie in Frankrijk voor de rechter wordt gedaagd. Dat is mogelijk door een wet die vier jaar geleden in Frankrijk werd ingevoerd en die Franse bedrijven verplicht om inbreuken tegen de mensenrechten en milieuverplichtingen in hun toeleveringsketens te bestrijden.

Slachthuizen

Casino is met zijn dochterbedrijven Grupo Pao de Acucar (GPA) en Almacenes Exito in respectievelijke Brazilië en Colombia actief. De klacht werd ingediend namens onder meer de Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab) (in het Nederlands: Coördinatie van de inheemse organisaties van de Braziliaanse Amazone) en heeft betrekking op rundvlees dat Casino bij een aantal lokale slachthuizen had gekocht.

Die voorraden zouden gelinkt zijn aan bijna 600 leveranciers die de voorbije twaalf jaar in de Amazone samen verantwoordelijk zouden zijn geweest voor de ontbossing van een gebied met een oppervlakte van minstens 50.000 hectare.

In een reactie betoogde Casino een rigoureus beleid te voeren om de oorsprong te achterhalen van het rundvlees dat door zijn leveranciers wordt aangebracht. Het bedrijf voert daarbij jaar vijf jaar geleden ter zake al duidelijke richtlijnen te hebben geïntroduceerd.

Daarbij wordt gewag gemaakt van een absoluut verbod op boomkap in de Amazone. ‘Slavenarbeid en kinderarbeid worden evenmin getolereerd, net zoals de invasie van inheems land of beschermde gebieden,’ aldus de Franse keten. ‘Ranchers moeten in het bezit zijn van documenten dat hun landeigendom aantoont.’ Almacenes Exito zegt daarbij in Colombia meer dan 36.990 hectare land te bewaken.

Schadevergoeding

De Amazone is cruciaal voor de klimaatcontrole. Het gebied is immers verantwoordelijk voor een massale opslag van koolstofdioxide, een van de belangrijkste gassen die verantwoordelijk zijn voor het broeikaseffect. Vorig jaar werd in de Amazone een gebied met een oppervlakte van de staat Israël gekapt.

De veehouderij is er een belangrijke oorzaak voor het verdwijnen van biotopen. De bevolkingsgroei en de groeiende middenklasse van de ontwikkelingslanden stimuleren immers de consumptie van vlees en zuivelproducten stimuleren.

Volgens Sébastien Mabile, een advocaat van de Braziliaanse inheemse bevolkingsgroepen, benadrukt dat Casino tekort is geschoten in zijn verplichting om zijn toeleveringsketen te onderzoeken. Er wordt een schadevergoeding van ongeveer 3 miljoen euro gevraagd. ‘Ook moet Casino de nodige maatregelen nemen om te garanderen dat deze praktijken in de toekomst kunnen worden uitgesloten,’ aldus Mabile. (am)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20