Franse autobouwer Renault maakt meer plaats voor mobiliteit-als-een-service

De Franse autofabrikant Renault verschuift een deel van zijn bedrijfsmodel van de fysieke verkoop van wagens naar het aanbieden van individuele mobiliteit zonder eigendom. Dit is een stap die volgens de top van de Franse constructeur de veranderende vraag van de klant weerspiegelt. Renault heeft voor deze activiteiten de spin-off Mobilize opgericht.

Mobilize biedt klanten de mogelijkheid om een auto te gebruiken op het ogenblik wanneer daarvoor een behoefte rijst, maar zonder tot de aankoop van het voertuig te moeten overgaan. De spin-off zou tegen het einde van dit decennium 20 procent van de totale omzet van de Renault Group moeten vertegenwoordigen.

“We zijn ervan overtuigd dat het karakter van de mobiliteit zal veranderen en daarbij van eigendom naar gebruik zal verschuiven, vooral in de steden”, merkt Clotilde Delbos, adjunct-directeur van Renault en chief executive van Mobilize, op.

Rijbewijs

Delbos schrijft de evolutie in de voorkeuren van klanten toe aan een veranderende houding ten opzichte van het autogebruik onder jongeren, de hogere prijzen voor elektrische en hybride wagens en de maatregelen die lokale overheden wereldwijd nemen om het autogebruik in de stedelijke centra te beperken.

“We moeten de behoeften van de gebruikers begrijpen”, beklemtoont Delbos. “Vroeger zagen jongeren de auto als een statussymbool, maar dat is volgens mij niet langer het geval. Vooral in de steden is er een duidelijke verandering merkbaar.”

“In Frankrijk wordt een rijbewijs momenteel op een gemiddelde leeftijd van zesentwintig jaar gehaald. Vroeger wou men dat document echter al bijna in bezit hebben op het ogenblik dat men zijn achttiende verjaardag vierde.”

Renault zegt te verwachten dat in de voorsteden en het platteland nog altijd de verkoop van auto’s centraal zal staan, maar gaat ervan uit dat de diensten van Mobilize vooral bij de inwoners van de steden succes zullen kennen.

Autobezit

“In de grote steden biedt het autobezit al lang geen voordeel meer”, meent Delbos. “Het valt er moeilijk om te parkeren, terwijl het vaak ook bijna onmogelijk is de binnenstad te bereiken. In een aantal steden zullen tegen het eind van dit decennium wagens met verbrandingsmotoren bovendien niet meer worden toegelaten. Daarnaast worden de steden met een onophoudelijke congestie geconfronteerd.”

“Parijs is een voorbeeld van een stad die het aantal rijstroken voor het wegverkeer vermindert om meer ruimte te creëren voor fietsers en voetgangers en voor cafés en restaurants”, merkt Delbos nog op. “Uiteindelijk wordt men gedwongen om van het bezit van een auto af te zien.”

“Vele stedelingen maken gebruik van het openbaar vervoer of maken hun dagelijkse verplaatsingen hoofdzakelijk te voet of met de fiets. De auto wordt daarbij vaak voor het weekend en voor de vakanties gereserveerd.”

“Renault is ervan overtuigd om in dit veranderende mobiliteitspatroon een belangrijke taak op te nemen. Vroeger was deze onderneming een autobedrijf dat technologie gebruikte. Nu wil Renault echter een technologiebedrijf zijn dat gebaseerd is op auto’s.”

Mobilize biedt de gebruikers volgens Delbos verschillende voertuigtypes – van kleine elektrische voertuigen die plaats bieden aan maximaal twee passagiers, tot grotere auto’s voor gezinnen – aan. “De voertuigen die we gaan gebruiken, lijken helemaal niet op de wagens die op de markt worden verkocht”, merkt de chief executive op.

(jvdh)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20