Consument toont niet in alle vormen van autonome mobiliteit een even groot vertrouwen

Mensen vertonen een toenemend vertrouwen in zelfrijdende voertuigen, maar niet alle soorten vervoer genieten daarbij een even grote populariteit. Dat blijkt uit een rapport van consulent JD Power, gebaseerd op een enquête bij vierduizend chauffeurs in de Verenigde Staten. De onderzoekers zeggen daarbij te hebben moeten vaststellen dat veel mensen autonome wagens prima vinden, maar dat geldt vooral voor voertuigen waarmee ze niet zelf hoeven te reizen.

Het onderzoek toont dat 42 procent van de mensen vertrouwen heeft in volledig geautomatiseerde zelfrijdende voertuigen, vergeleken met 36 procent twee jaar geleden en 34 procent vorig jaar.

Wanneer een vergelijking wordt gemaakt met de situatie vorig jaar, wordt de grootste stijging geregistreerd bij personenauto’s (11 procentpunten), gevolgd door taxidiensten (4 procentpunten), bezorgdiensten (3 procentpunten) en openbaar vervoer (2 procentpunten).

Goederentransport

Het grootste vertrouwen kan worden opgetekend in een volledig geautomatiseerd, zelfrijdend voertuig voor het transport van goederen. Hier geeft 31 procent van de respondenten aan zich met het type vervoer comfortabel te voelen. Dat cijfer loopt op tot 47 procent bij respondenten die in hun huidige auto al op een actieve rijhulpfunctie beroep kunnen doen.

De respondenten zien ook voordelen in volledig geautomatiseerde zelfrijdende voertuigen voor personen die omwille van een letsel of een leeftijd niet in staat zijn zelf te rijden. Dat comfortniveau ligt in het algemeen op 27 procent, maar stijgt naar 45 procent in de groep die in zijn huidige voertuig al van actieve rijhulp gebruik kan maken.

Het vertrouwen van de consument bereikt het hoogste niveau bij toepassingen van autonome mobiliteit waarbij ze niet zelf rechtstreeks zijn betrokken. Het grootste comfort wordt opgetekend bij het commercieel vervoer van goederen en een zelfrijdend transport van personen die wegens een letsel of hun leeftijd niet in staat zijn zelf het voertuig te besturen.

Automatische voertuigen voor openbaar vervoer en individuele verplaatsingen met volledig geautomatiseerde zelfrijdende voertuigen laten het laagste comfortniveau optekenen.

Het rapport toont nog dat 41 procent van de respondenten tevreden is dat rijhulptechnologie momenteel het maximale niveau van de automatisering vertegenwoordigt. Dat is 27 procentpunten hoger dan de groep die zich compleet comfortabel zou voelen met volledig geautomatiseerde zelfrijdende voertuigen.

De problematiek wordt echter complexer wanneer duidelijk wordt dat 19 procent van de respondenten van mening is dat volledig geautomatiseerde zelfrijdende voertuigen momenteel al kunnen worden gekocht of voor leasing beschikbaar zijn.

Hindernissen

“Veiligheid is van het grootste belang bij het opbouwen van een zelfrijdende ervaring“, betoogt onderzoeker Bryan Reimer, wetenschapper bij het AgeLab en het New England University Transportation Center van het Massachusetts Institute of Technology, in een commentaar op het onderzoek.

“Organisaties die als technologische pioniers acteren, hebben de verantwoordelijkheid om realistische en nauwkeurige consumentenverwachtingen te creëren over de capaciteiten van hun producten.”

“Kleine barsten in het vertrouwen van het publiek, veroorzaakt door een misbruik of het falen van een systeem om te presteren op basis van verkeerd opgevatte verwachtingen van de consument, kunnen cruciale implementaties in de volgende decennia belemmeren”, werpt Reimer op.

“Hierdoor kunnen de consumenten mogelijk worden beroofd van het gemak en de veiligheidsvoordelen die door de technologie zouden kunnen worden geboden.”

“Een overdreven vertrouwen van de consument en een gebrek aan kennis kunnen mogelijk uitmonden in risico’s die de ontwikkeling van de autonome mobiliteit met zware hindernissen zou kunnen confronteren.”

(kg)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20