Publiek heeft slechts een beperkt inzicht in zelfrijdende auto’s

Autobouwers en autoriteiten bereiden zich voor op de uiteindelijke introductie van zelfrijdende wagens, maar bij het publiek blijft nog veel onduidelijkheid over de technologie. Dat is de conclusie van een rapport van consulent JD Power, gebaseerd op een enquête bij vierduizend chauffeurs in de Verenigde Staten, die zeven mogelijke definities over automatisch rijdende voertuigen kregen voorgelegd.

De onderzoekers dienden daarbij vast te stellen dat slechts een minderheid van het publiek een goede kennis over autonome mobiliteit kan voorleggen.

Lagere niveaus

Uit het onderzoek bleek dat slechts 37 procent van de respondenten een correcte definitie van zelfrijdende voertuigen kon aanduiden. Daarentegen verwees 55 procent naar omschrijvingen die betrekking hebben op technologieën die de bestuurder assistentie verlenen.

“Daarbij wordt vaak gewag gemaakt van lagere niveaus van automatisering die momenteel al in vele wagens beschikbaar zijn”, voeren de onderzoekers aan.

Opmerkelijk waren daarbij de resultaten van de groep chauffeurs die beweerde over een grote kennis rond autonome mobiliteit te hebben. “Bij deze respondenten bleek in werkelijkheid slechts 32 procent een correct antwoord te kunnen verstrekken”, stippen de onderzoekers aan.

“Zij haalden lagere scores dan de groep respondenten die had aangegeven over het concept geen enkele kennis te hebben, maar waar wel 37 procent een correct antwoord kon geven”, luidt het.

“De resultaten van de studie wijzen op een belangrijk probleem voor de autonome mobiliteit”, werpt Lisa Boor, experts autonome mobiliteit bij JD Power, op. “Consumenten blijken op dit niet te weten wat ze niet weten.”

“Een duidelijke en consistente informatie vanuit de industrie zal nodig zijn om de nauwkeurigheid van de kennis bij de consumenten over de technologie te verbeteren. De industrie moet zich als een katalysator voor de opleiding van het publiek opwerpen.”

Toenemende interesse

Anderzijds kon volgens de onderzoekers worden vastgesteld dat bij het publiek wel een groeiende interesse in autonome voertuigen kan worden vastgesteld.

“Momenteel geeft immers 51 procent van de respondenten het voorbije jaar informatie gelezen of gehoord te hebben die een sterkere interesse in de technologie heeft gewekt. Dat betekende een stijging met 10 procent tegenover vorig jaar”, geven de onderzoekers aan.

“Er moet daarbij wel opgemerkt worden dat slechts 29 procent van de ondervraagden te kennen geeft zelf actief naar informatie over zelfrijdende auto’s te hebben gezocht.”

Wel merkte 53 procent van de respondent op dat een gespecialiseerde rijopleiding voor zelfrijdende voertuigen de beste manier was om de technologie te leren kennen.

De onderzoekers ontdekten bovendien dat 58 procent van de ondervraagden beweert bereid te zijn een gespecialiseerde opleiding te volgen om een speciaal rijbewijs voor autonome voertuigen te kunnen verkrijgen.

Aan de andere kant werpt 27 procent op de technologie op een autodidactische manier onder de knie te willen krijgen.

(bzg)

Meer
Auto
Gocar.be - David Leclercq
Gocar.be - David Leclercq
Gocar.be - Robin Van den Bogaert
Gocar.be - David Leclercq
Meer Auto