Enquête: “Mobiliteitsbudget spreekt vooral jonge werknemers aan”

De jongste generatie werknemers staat positief tegenover het mobiliteitsbudget en alternatieve vormen van mobiliteit. Dat blijkt uit een rapport van mobiliteitsaanbieder Athlon Belgium, gebaseerd op een enquête die over een periode van tweeënhalf jaar bij een duizendtal Belgische werknemers werd uitgevoerd.

“Het mobiliteitsbudget speelt weliswaar een belangrijke rol in de noodzakelijke vergroening van de wagenparken, maar wordt nog altijd slechts met mondjesmaat toegepast”, stipt Michiel Alferink, algemeen directeur van Athlon Belgium, aan.

“Er is dan ook een mental shift nodig. Hier is een belangrijke pioniersfunctie weggelegd voor de nieuwe generatie werknemers. Bovendien moeten werknemers vaker de afweging maken of een verplaatsing met de wagen wel nodig is.”

Hefboom

Het mobiliteitsbudget, bestemd voor werknemers die in aanmerking komen voor een bedrijfswagen, heeft als doel een hefboom naar duurzamere mobiliteit te zijn. “De populariteit van het concept zit misschien in de lift, maar toch maakt nog altijd amper een op de tweehonderd werknemers momenteel van de formule gebruik”, merkt Athlon Belgium op.

“Vooral de jongere generatie voelt zich door de formule aangetrokken.” Terwijl in de totale arbeidsbevolking 70 procent van een mogelijke interesse gewag maakt, loopt dit in de leeftijdsgroep tussen achttien en vierentwintig jaar op tot 90 procent.

Het onderzoek toonde aan dat 86 procent van de respondenten nog dagelijks of regelmatig met de wagen naar het werk rijdt. Slechts 10 procent maakt voor die verplaatsingen gebruik van de fiets of het openbaar vervoer.

Tevens bleek dat voor slechts een op drie ondervraagden het mobiliteitsbudget een aanmoediging zou zijn om minder werkgerelateerde verplaatsingen met de auto te doen. Bij de jongste groep werknemers loopt dat aandeel echter wel op tot driekwart van de respondenten.

“Deze groep blijkt dan ook het meest in deelmobiliteit en een abonnement op het openbaar vervoer, twee opties die binnen het mobiliteitsbudget bij oudere werknemers minder succes hebben, geïnteresseerd te zijn”, merken de onderzoekers op.

“Een elektrische fiets, huisvestingskosten of een financiële bonus haalt bij de bredere arbeidsbevolking een hogere score. Hier blijkt de helft van de totale populatie interesse te tonen.”

Voorbeeldfunctie

Michiel Alferink merkt op dat men zich echter in eerste instantie de vraag moet stellen of een verplaatsing wel noodzakelijk is. Elke reis die kan worden vermeden zal immers de druk van de mobiliteit op de samenleving verminderen, zeker nu thuiswerken en digitale meetings steeds gemakkelijker worden.

“In tweede instantie moet worden gevraagd of bij de verplaatsing de wagen mogelijk voor een alternatief vervoermiddel zou kunnen worden ingeruild”, stipt Athlon Belgium aan. “Tot een afstand van vijftien kilometer raden wij aan de wagen te laten staan en te kiezen voor een elektrische fiets, een deelauto of het openbaar vervoer.”

“Naarmate werknemers langer met de bedrijfswagen rijden, worden ze minder geneigd om dat voordeel op te geven”, merkt Michiel Alferink nog op. “Dit vraagt om een echte mental shift. De drempelvrees wegnemen is een belangrijk deel van de taak van een mobiliteitsprovider.”

“Bovendien zouden bedrijven dus best aan jonge werknemers vanaf de rekrutering een mobiliteitsbudget aanbieden. Op die manier kan deze jonge generatie tegenover de oudere werknemers een voortrekkersrol en een voorbeeldfunctie vervullen.”

(am)

Meer