Frans Timmermans: “We moeten sneller vergroenen om energiefactuur te verlagen”

De Europese energieprijzen rijzen de pan uit. Volgens Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie, moeten we zo snel mogelijk ons energieverbruik vergroenen om verdere prijsstijgingen te vermijden. “Het is net omdat we nog zo afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen dat we zoveel betalen voor onze energie”, klonk het dinsdag in het Europees parlement tijdens een debat.

Waarom is dit belangrijk?

Overal in Europa zitten de energieprijzen in de lift. Almaar meer regeringen maken zich dan ook zorgen over de oplopende prijzen, in het bijzonder de gasprijzen. Bloomberg liet maandag weten dat de aardgasprijs op de groothandelsmarkten hoger dan ooit staat.

Binnen het Europees parlement wordt er geopperd dat de stijgende energieprijzen het gevolg zijn van het Europese klimaatbeleid. “Maar dat klopt niet”, zei Timmermans in het Europees parlement. Volgens de vicevoorzitter van de Europese Commissie kan de Europese Unie de prijsstijgingen net in bedwang houden door sneller over te schakelen op hernieuwbare energie.

“Groene transitie versnellen”

“De oplopende prijzen zijn slechts deels te wijten aan de hogere prijs die energiebedrijven moeten betalen voor de uitstoot van CO2”, aldus Timmermans. “Maar die CO2-rechten zijn slechts verantwoordelijk voor een vijfde van de stijging. De rest is simpelweg het gevolg van tekorten op de markt.”

“De ironie is dat we niet in dit parket hadden gezeten als we de Green Deal vijf jaar eerder hadden gehad. Dan waren we minder afhankelijk geweest van fossiele brandstoffen”, vervolgde hij. “We moeten de overgang naar hernieuwbare energie versnellen, zodat betaalbare hernieuwbare energie beschikbaar is voor iedereen. Dat is de les die we moeten trekken uit de huidige situatie.

Een sociaal klimaatfonds

Het Europees klimaatfonds moet de lidstaten van de Europese Unie helpen bij de groene transitie. Op 14 juli is de Europese Commissie met een reeks aanpassingsvoorstellen voor het klimaat-, energie-, vervoers- en belastingbeleid van de EU gekomen. Die moeten het mogelijk maken om in 2030 netto 55 procent minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990.

Kathleen van Brempt, Europees parlementslid voor Vooruit ziet vooral heil in het sociale klimaatfonds. “Wie het moeilijk heeft om zijn huis te verwarmen of niet de mogelijkheid heeft om te investeren in een duurzame wagen of een betere verwarmingsketel, zal daarvoor kunnen rekenen op bijkomende ondersteuning vanuit dat fonds”, liet ze in juli al optekenen.

Lees ook:

(bzg)

Meer