Frankrijk boekt wereldprimeur met offshore productie duurzame waterstof

In de Franse havenstad Saint-Nazaire is het drijvende platform Sealhyfe voor de productie van duurzame waterstof in gebruik genomen. Sealhyfe werd gebouwd door het Franse bedrijf Lhyfe en zal voor een periode van achttien maanden op experimentele manier waterstof produceren, gebruik makend van offshore windenergie. Het initiatief is het eerste project voor de offshore productie van duurzame waterstof in de wereld.

“Door de productie van waterstof met behulp van offshore windturbines kunnen landen met een kustlijn toegang krijgen tot een hernieuwbare duurzame energiebron die lokaal en in industriële hoeveelheden kan worden geproduceerd”, merkt het bedrijf op. “Met deze activiteiten kunnen deze landen in staat worden gesteld om hun transport en industrie een klimaatneutrale status te bezorgen.”

Saint-Nazaire

In eerste instantie zal Lhyfe aan de kade in de haven van Saint-Nazaire waterstof produceren. Dat moet het team toelaten om alle systemen te testen en een aantal referentiemetingen uit te voeren. Deze eerste proeffase zal volgens het bedrijf zes maanden in beslag nemen. 

Vervolgens zal Sealhyfe naar de testsite van de Franse ingenieursschool Centrale Nantes, 20 kilometer buiten de Franse Atlantische kust, ter hoogte van Le Croisic, worden gesleept. Daar zal het platform gedurende een periode van twaalf maanden voor de productie van duurzame waterstof moeten instaan.

De Sealhyfe wordt daarbij met ankers in de zeebodem vastgemaakt en met een kabel gekoppeld aan een drijvende windturbine, die het platform met de nodige elektriciteit moet bevoorraden om op een duurzame manier waterstof te kunnen produceren.

Sealhyfe moet niet alleen voor de productie van waterstof instaan, maar moet de initiatiefnemers ook de nodige gegevens aanleveren om het ontwerp van latere industriële productiesystemen te kunnen ontwikkelen.

Weersomstandigheden

Daarbij zal onder meer moeten worden geëvalueerd op welke manier de installaties bestand zijn tegen de extreme weersomstandigheden op zee en de impact van corrosie en de voortdurende bewegingen van het water op de werking van het platform.

De Sealhyfe zal gedurende zes maanden in de haven van Saint-Nazaire proefdraaien. – Foto: Lhyfe

Lhyfe zegt met het project een bijdrage te willen leveren aan de duurzame ambities van de Europese Unie, die tegen het einde van dit decennium een productiecapaciteit van 10 miljoen ton hernieuwbare waterstof wil uitbouwen.

Sealhyfe heeft de capaciteit om dagelijks tot 400 kilogram duurzame waterstof te produceren. Dat volume kan ongeveer 1 megawatt vermogen opwekken. Tijdens de eerste helft van het volgende decennium zou het bedrijf een offshore capaciteit van ongeveer 3 gigawatt willen uitbouwen.

“Sealhyfe wil de haalbaarheid van offshore duurzame waterstof aantonen”, merkt Matthieu Guesné, oprichter en chief executive van Lhyfe, op. “Het platform zal bewijzen dat de technologie vandaag al kan worden ingezet. Deze toepassing biedt grote mogelijkheden, want kan een belangrijke bijdrage leveren om de energiesoevereiniteit van naties te garanderen.”

(ns)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20