Frankfurt bant alle dieselwagens uit ganse stad

De Duitse stad Frankfurt heeft als allereerste een volledig verbod op dieselwagens ingevoerd. In tegenstelling tot Hamburg dat eerder al een verbod afkondigde voor een beperkt gebied, geldt het verbod in Frankfurt voor de ganse stad.

De maatregel is niet onbelangrijk, want verwacht wordt dat andere steden snel zullen volgen. Concreet mogen na 1 februari 2019 geen voertuigen meer de stad in die niet voldoen aan de Euronorm 6 (bouwjaar 2015 en later).

Frankfurt is een forenzenstad. Dat betekent dat het verbod mensen die met oudere wagens rijden wel degelijk zal treffen. De rijkere bevolking of werknemers die een bedrijfswagen hebben, zullen er weinig of geen last ondervinden. 

Vanwege zijn geografische ligging is Frankfurt al langer het slachtoffer van luchtvervuiling. In de stad worden dan ook de hoogste stikstofoxidewaarden opgemeten. Dezelfde problematiek speelt ook in Stuttgart.

Verbod op wagens die voldoen aan Euronorm 5 wordt het massagraf van de diesel

Volgens de Frankfurter Allgemeine zullen andere steden snel volgen. De milieuvereniging DUH (Deutsche Umwelthilfe) heeft rechtszaken ingeleid tegen verschillende Duitse deelstaatregeringen omdat die weigeren maatregelen te nemen tegen steden die een akkoord omtrent de beperking van de luchtvervuiling aan hun laars lappen door de vooropgezette doelstellingen niet na te leven. Een Duitse rechter heeft de DUH nu in het gelijk gesteld.

Het is nu afwachten of er snel een verbod komt op dieselwagens die voldoen aan de Euronorm 5. Die zou het gros van de dieselwagens treffen die nog in circulatie zijn. [Ter vergelijking: in Antwerpen waar een dieselverbod geldt in een deel van de stad (lage emissiezone) mogen tot eind 2019 nog steeds dieselwagens de stad binnen die voldoen aan de euronormen 4, 5 en 6.]

Idee om wagen uit de stad te verbannen steeds populairder

De idee om de auto uit de stad te verbannen, of zijn aanwezigheid op zijn minst fel te reduceren, wordt steeds populairder bij stadsplanners, voornamelijk in Europa en andere geïndustrialiseerde landen die kampen met fileleed en vervuiling.

Volgens een studie van IHS Automotive en Groupe Futuribles zou fileleed tegen 2035 zelfs de oorzaak zijn van een daling in de jaarlijkse autoverkopen met 30 miljoen wagens.  

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20