Ford komt terug op beslissing om India te verlaten

De Amerikaanse autoconstructeur Ford Motor overweegt om in India een productie voor elektrische voertuigen op te zetten. Die activiteit zou vooral bedoeld zijn voor de export naar andere markten, maar ook een binnenlandse verkoop in India is niet uitgesloten. Dat heeft de Amerikaanse autobouwer aangekondigd.

Amper enkele maanden geleden had Ford nochtans te kennen gegeven om de productie en verkoop van auto’s op de Indiase markt stop te zetten.

Verandering van strategie

“Deze aankondiging markeert een duidelijke verschuiving in de Indiase strategie van Ford, nadat het Amerikaanse concern in september nog had te kennen gegeven geen winstgevendheid meer te zien in die markt”, merkt het persbureau Reuters op in een commentaar op de aankondiging.

“Ford had toen gezegd de Indiase automarkt te verlaten. Daarbij was ook van een afschrijving van ongeveer 2 miljard dollar melding gemaakt. Dat was meteen ook een grote tegenvaller voor de strategie ‘Made in India’ die door de Indiase premier Narendra Modi was gelanceerd.”

Ford heeft in India twee autofabrieken in het land. Het bedrijf gaf aan de mogelijkheid te onderzoek om een van die fabrieken te gebruiken voor de productie van elektrische wagens voor de exportmarkt. Er werd aan toegevoegd dat er momenteel geen specifieke plannen zijn voor de verkoop van elektrische auto’s in India, maar Ford merkte tegelijkertijd op dat een dergelijke activiteit in de toekomst zeker niet onmogelijk was.

Net zoals vele andere autobouwers richt Ford zich in toenemende mate op elektrische mobiliteit. Het concern heeft eerder al aangekondigd van plan te zijn om tot het einde van dit decennium een bedrag van 30 miljard dollar te investeren in de productie van batterijen en elektrische voertuigen.

Toen Ford besliste zijn productie in India te stoppen, had het Amerikaanse concern op de Indiase automarkt een aandeel van minder dan 2 procent. Gedurende meer dan twee decennia had Ford tevergeefs gepoogd om in India een winstgevende activiteit te kunnen uitbouwen.

Kostenvoordeel

“Deze nieuwe stap stelt Ford in staat om in India een voet tussen de deur te houden en in het land eventueel snel opnieuw een productie uit te bouwen indien dat nuttig werd geacht”, laat Gaurav Vangaal, analist bij IHS Markit, verstaan.

“Een productie in India kan een belangrijk kostenvoordeel worden gerealiseerd. Ford heeft bovendien van India in het verleden al voertuigen geëxporteerd naar Noord-Amerika en Europa, momenteel twee grote en groeiende afzetmarkten voor elektrische wagens.”

“Ford zal nu echter moeten bewijzen dat India ook bij de productie van elektrische wagens kostenvoordelen kan opleveren”, merkt Vangaal anderzijds op. “Voor die productie zijn immers grote investeringen, onder meer voor de uitbouw van een efficiënte toeleveringsketen, nodig.” 

Met zijn nieuwe aankondiging zou Ford echter ook kunnen inspelen op opportuniteiten die door de strategie van de Indiase regering worden geboden. De regering van premier Narendra Modi wil immers investeren in de transitie naar duurzame mobiliteit. Daarvoor is een budget van 3,5 miljard dollar voorzien. 

Dat plan vormt een hoeksteen van de inspanningen die de Indiase regering wil leveren om de import van petroleum af te bouwen en de vervuiling te verminderen. Daarbij worden voordelen tot 18 procent geboden op de nieuwe investeringen die bedrijven in India willen doen om elektrische wagens en voertuigen op waterstof te produceren.

Ford is een van de twintig bedrijven die voor deze voordelen in aanmerking komen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20