Fiscale heffing Amerikaanse superrijken blijkt in werkelijkheid een lachertje

In de Verenigde Staten betalen de superrijken in werkelijkheid slechts een aalmoes aan belasting. Dat blijkt uit een onderzoek van de organisatie ProPublica, gebaseerd op gegevens van de Amerikaanse Internal Revenue Service (IRS). De studie toonde dat de vijfentwintig rijkste Amerikanen – waaronder Jeff Bezos, Warren Buffett en Elon Musk – tussen 2014 en 2018 slechts een reëel belastingtarief van 3,4 procent betaalden. Tegelijkertijd steeg hun gezamenlijk vermogen met meer dan 400 miljard dollar.

De onderzoekers zeggen dat het rapport aantoont dat de ongelijkheid tussen inkomens en vermogens in de Verenigde Staten steeds groter wordt.

Kloof

‘De resultaten van het onderzoek spreken voor zich’, benadrukte ProPublica. ‘De vijfentwintig rijkste Amerikanen zagen hun gezamenlijke waarde tussen 2014 en 2018 met een bedrag van 401 miljard dollar toenemen. Tijdens diezelfde periode betaalden ze in totaal 13,6 miljard dollar federale inkomstenbelastingen.’

‘Dat komt neer op een reëel belastingtarief van amper 3,4 procent. Het gemiddelde Amerikaanse gezin betaalde daarentegen 14 procent aan federale belastingen. Het hoogste belastingtarief is 37 procent op inkomens van meer dan 523.600 dollar. Dat was eerst 39,6 procent, maar werd door voormalig president Donald Trump verlaagd.’

ProPublica berekende dat Elon Musk een fiscaal tarief van 3,27 procent betaalde. Bij Michael Bloomberg valt dat cijfer nog verder terug 1,3 procent. Helemaal onderaan staan Jeff Bezos (0,98 procent) en Warren Buffett (0,1 procent).

‘De miljardairs worden niet van illegale activiteiten beschuldigd ’, benadrukken de onderzoekers. ‘Maar de tarieven leggen wel de tekortkomingen van de Amerikaanse belastingwetten bloot. Dat systeem lukt er niet in om de verhoging van het vermogen te belasten.’

‘De miljardairs maken gebruik van strategieën van belastingontwijking die buiten het bereik van gewone mensen liggen. De rijkdom van deze miljardairs komt voort uit de waarde die hun activa, zoals aandelen en eigendommen, opbouwen. Die winsten worden door de Amerikaanse wetgeving niet als een belastbaar inkomen gedefinieerd, tenzij de bezitters tot een verkoop van de activa besluiten.’

Filantropie

Michael Bloomberg vertelde in een reactie op de studie dat hij alle verschuldigde belastingen heeft betaald. Een woordvoerder van de miljardair verwees naar de filantropische schenkingen van Bloomberg. ‘In totaal gaat 75 procent van het jaarlijkse inkomen van Michael Bloomberg naar belastingen of schenkingen’, aldus de woordvoerder.

Warren Buffett erkende dat het Amerikaanse belastingstelsel ingrijpend moet worden gewijzigd. ‘Enorme dynastieke rijkdommen zijn voor de samenleving niet wenselijk’, aldus Buffett. Hij wees er anderzijds op zich geëngageerd te hebben om 99 procent van zijn vermogen tijdens zijn leven of bij erfenis aan filantropie te zullen besteden.

‘Ik geloof dat het geld van meer nut zal zijn voor de samenleving als het filantropisch wordt aangewend dan wanneer het wordt gebruikt om de ​​steeds groter wordende Amerikaanse schuld te verzachten,’ aldus nog Buffett. Bezos en Musk gaven op het rapport geen commentaar.

‘De Amerikaanse president Joe Biden heeft voorgesteld het hoogste tarief van de inkomstenbelasting op te voeren en de vermogenswinstbelasting te verhogen’, aldus de Britse krant The Guardian. ‘Dat zou waarschijnlijk weinig effect hebben op het reële belastingtarief dat door miljardairs wordt betaald.’

‘De senatoren Elizabeth Warren en Bernie Sanders hebben een vermogensbelasting voorgesteld waarbij een heffing van 3 procent zou worden ingevoerd op het vermogen van de ultrarijken. Er lijkt echter weinig hoop dat dit voorstel in een wet zal worden omgezet.’

Volgens de organisatie Patriotic Millionaires, een groep rijke Amerikanen die voorstander zijn van hogere belastingen voor grotere vermogens, toont het rapport dat de vierhonderd rijkste Amerikanen uiteindelijk meer rijkdom bezitten dan de onderste 150 miljoen armste Amerikanen samen.

‘De ultrarijken kunnen kiezen wanneer en op welke manier ze worden belast’, betoogde Patriotic Millionaires. ‘Dit is precies de reden waarom we nu een sterke en onvermijdelijke vermogensbelasting nodig hebben.’

(am)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20