Finance Watch waarschuwt: huidige economische modellen onderschatten op gevaarlijke wijze de gevolgen van klimaatverandering

Finance Watch, een in Brussel gevestigde NGO, waarschuwt in een rapport dat de modellen die de economische impact van klimaatverandering proberen te voorspellen veel te optimistisch zijn. “Beleidsmakers zijn niet voorbereid op de economische ontwrichting die dit met zich mee zal brengen.

Waarom is dit belangrijk?

De verandering van het klimaat zal een effect hebben op veel vlakken. Wat we eten, waar we wonen… Deze effecten worden nu nog serieus onderschat, waarschuwt Thierry Philipponnat.

Onvoorspelbaar en permanent

Het probleem: “De economische risico’s van klimaatverandering worden momenteel op een vergelijkbare manier gemodelleerd als traditionele financiële risico’s. Maar in tegenstelling tot financiële verliezen in het verleden, zullen de verliezen door klimaatverandering ontwrichtend groot, onvoorspelbaar en permanent zijn”, leest het rapport.

  • Er wordt beargumenteerd dat de economische modellen niet langer up-to-date zijn. 
  • Een voorbeeld: het internationale Financial Stability Board becijferde dat een stijging van 4 graden Celsius in temperatuur zou resulteren in verlies van activa van ongeveer 3 tot 10 procent. Ondertussen zijn klimaatwetenschappers het erover eens dat een stijging van 4 graden Celsius fataal zou zijn voor meer dan 80 procent van de levenssoorten op aarde.
  • Bovendien werd in die berekening nog geen rekening gehouden met de kosten van extreem weer, de stijging van de zeespiegel, migratie en conflict.

Nieuwe modellen

Omdat het leeuwendeel van financiële toezichthouders zich baseert op deze bestaande modellen, worden onrealistische vooruitzichten gecreëerd. Ondertussen groeit de kloof tussen wat ons te wachten staat en waar we op voorbereid zijn.

Finance Watch pleit daarom om de modellen te herzien en biedt enkele suggesties.

  • Een model moet in staat zijn om zich aan te kunnen passen “aan de verandering in versnelling rond kantelpunten en andere speciale kenmerken van klimaatverandering”.
  • De financiële verliezen ten gevolge van het afstappen van olie moeten ook berekend worden. Daaromtrent stelt Finance Watch een loan-to-value (LTV) tool voor, voor Europese banken. “Dit zou een kapitaalopslag activeren zodra een bepaalde drempel van klimaatgerelateerd risico is bereikt. De LTV-drempel die wij voorstellen zou worden vastgesteld in verhouding tot de hoeveelheid fossiele brandstoffen waaraan een bank is blootgesteld.”
  • De tijdshorizon moet langer. “Bij de huidige emissietrends zullen klimaatrisico’s het financiële systeem waarschijnlijk niet in gevaar brengen vóór 2030. Hoewel extreme weersomstandigheden nu al toenemen, zullen de verstoringen en verliezen van de klimaatverandering de wereldeconomie naar verwachting pas rond 2050 bedreigen. Waarna ze zouden kunnen versnellen en catastrofale proporties zouden kunnen aannemen tussen 2060 en 2080.”

(cv)

Meer