Fiat-Chrysler en Engie gebruiken auto’s als elektriciteitscentrale

Het Franse energiebedrijf Engie en autobouwer Fiat Chrysler Automobiles (FCA) bouwen in Turijn een elektriciteitscentrale die gebruik maakt van zevenhonderd geparkeerde elektrische wagens. De installatie krijgt daardoor een capaciteit van 25 megawatt aan opslag van hernieuwbare energie. Die reserven kunnen aan het reguliere elektriciteitsnet ter beschikking worden gesteld.

De site wordt wereldwijd de grootste toepassing van het concept Vehicle-to-Grid (V2G). De opgeslagen hernieuwbare energie van de installatie is bedoeld om het Italiaanse elektriciteitsnet in evenwicht te brengen.

Evenwicht

Het idee achter het project is dat elektrische voertuigen zullen worden opgeladen wanneer hernieuwbare energie overvloedig en goedkoop beschikbaar is. Omgekeerd kan een gedeelte van deze voorraden naar het reguliere netwerk worden teruggestuurd wanneer de leveringen van zonnekracht en windenergie beperkt zijn en voor de afname hogere prijzen moeten worden betaald.

‘Algemeen wordt verwacht dat er in de toekomst steeds meer nood zal zijn aan toepassingen om vraag en aanbod op het elektriciteitsnet in evenwicht te houden,’ zeggen experts van Fiat Chrysler.

‘Enerzijds is er een nood aan steun voor de ontwikkeling van hernieuwbare bronnen. De productie van die energie is immers vaak niet programmeerbaar. Dat zou de groei van deze bronnen kunnen afremmen. Anderzijds moet er een middel worden gevonden om de inzet van elektrische voertuigen te beheren. Deze voertuigen hebben immers nood aan elektriciteit, waardoor ze het system verder zouden kunnen destabiliseren.’

De nieuwe installatie is gesitueerd aan het logistieke centrum Drosso van Mirafiori, de fabriek van Fiat Chrysler in Turijn. De werken voor een eerste fase van 50 kilowatt is al van start gegaan. In juli zal daardoor een installatie met laadpunten voor 64 elektrische wagens in gebruik kunnen worden genomen. De volledige infrastructuur voor 700 elektrische wagens zal naar verwachting eind volgend jaar klaar zijn.

Virtuele elektriciteitscentrale

‘In zijn uiteindelijke configuratie zal het project in staat zijn om tot 25 megawatt capaciteit te leveren,’ verduidelijkt Fiat Chrysler. ‘Daarmee krijgt Mirafiori de grootste V2G-installatie die tot nu toe in de wereld is gebouwd. Bovendien kan de site worden gekoppeld aan andere initiatieven die rond hernieuwbare energie die in Mirafiori zijn genomen. Het gaat hier onder meer over een zonnecentrale met een capaciteit van 5 megawatt. Daardoor kan van een echte virtuele energiecentrale gewag worden gemaakt.’

‘Gemiddeld staan auto’s tussen 80 procent en 90 procent van de dag stil,’ merkt Roberto Di Stefano, bij Fiat Chrysler verantwoordelijk voor elektrische mobiliteit, op. ‘Tijdens die periode kunnen de chauffeurs de energie van hun wagens ter beschikking stellen van het reguliere elektriciteitsnet en daarvoor een compensatie – financieel of in energie-tegoeden – ontvangen.’ Di Stefano benadrukt daarbij dat het systeem de individuele mobiliteitsbehoeften van de autobestuurder op enigerlei wijze in gedrang brengt.

‘Geraamd wordt dat tegen midden dit decennium in Europa elektrische wagens meer dan 300 gigawattuur opslagcapaciteit zouden kunnen aanbieden,’ zegt Carlalberto Guglielminotti, topman van Engie. ‘Dit is de grootste gedecentraliseerde bron waarover het Europese energiesysteem ooit heeft kunnen beschikken.’

De V2G-sector zit voorlopig nog volop in een experimentele fase, maar Guglielminotti verwacht snel een overstap naar praktische toepassingen in een commercieel circuit.

Meer