Federale regering heeft akkoord over nieuwe effectentaks

De regering-De Croo heeft een principieel akkoord bereikt over een nieuwe effectentaks. Volgens het huidige wetsontwerp worden effectenrekeningen waar meer dan 1 miljoen euro op staat geviseerd.

Het wetsontwerp voor een effectentaks is principieel goedgekeurd en zou vrijdagavond worden bezorgd aan de Raad van State, schrijft De Tijd. Het voorstel komt er veel sneller dan verwacht. Tot nu toe werd er altijd gedacht dat zo’n belasting pas ter sprake zou komen bij de begrotingscontrole van maart 2021.

Het versnelde wetsontwerp van Vincent Van Peteghem, minister van Financiën, komt er in het licht van de coronacrisis. De regeringspartijen zijn noodgedwongen op zoek naar middelen om de genomen steunmaatregelen te financieren, zeker nu er extra verstrengingen op tafel liggen. Er wordt dan ook gesproken over een solidariteitsbijdrage.

De voornaamste wijzigingen

Er zijn toch enkele opmerkelijke verschillen met de oorspronkelijke effectentaks die vorig jaar door het Grondwettelijke Hof werd vernietigd. Volgens het huidige wetsontwerp wordt er nu uitsluitend gekeken naar de effectenrekeningen en niet naar de titularissen. Dat maakt dat ook de vennootschappen worden geviseerd. Dat was bij de vorige effectentaks niet het geval. Dat betekent ook dat er niet langer gekeken wordt naar het gezamenlijke bedrag op alle effectenrekeningen die iemand bezit.

Voorts worden juridische constructies in het buitenland opgenomen in de doelgroep.

Er worden deze keer meer beleggingsproducten belast dan bij de vorige effectentaks. Zo komen ook de afgeleide producten, turbo’s en vastgoedcertificaten in het vizier van de fiscus. Aandelen op naam blijven buiten schot.

1 miljoen euro

Tot slot bedraagt het belastbaar bedrag 1 miljoen euro per effectenrekening. Bij de vorige effectentaks was dat 500.000 euro per persoon. Het tarief blijft wel 0,15 procent. De nieuwe belasting moet tussen de 250 en 300 miljoen euro opbrengen.

Vraag blijft natuurlijk of het Grondwettelijk Hof de taks deze keer wel zal goedkeuren. Volgens Van Peteghem is het grensbedrag van 1 miljoen euro de grote bron van juridische onzekerheid. ‘Als men niet meer spreekt over een taks op de sterke schouders, is het maar de vraag of het Grondwettelijk Hof dat bedrag niet als willekeurig zal beschouwen’, klinkt het.

Twijfel binnen de regering

Ook bij de PS is er twijfel over de juridische houdbaarheid van de effectentaks. Op de site van de De Standaard liet de woordvoerder van PS-vicepremier Pierre-Yves Dermagne vrijdagmiddag optekenen dat het wetsontwerp ‘interessant, maar nog niet aanvaardbaar’ is. Na het kernkabinet werd nog een kabinetswerkgroep bijeengeroepen voor technische verduidelijkingen.

CD&V maakt zich sterk dat het wetsontwerp vrijdagavond nog op de tafel van de ministerraad terechtkomt om het vervolgens door te sturen naar de Raad van State.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20