Federale politie dreigt met staking: ‘We krijgen te weinig bescherming’

De vakbonden van de federale politie dienen een stakingsaanzegging, schrijft de krant De Tijd. Ze pikken het niet dat de politiemensen geen extra mondmaskers krijgen.

Concreet gaat het om de politievakbonden NSPV, VSOA en ACV. Twistappel zijn dus de mondmaskers. Er is een gebrek bij de federale politie, terwijl mondmaskers nochtans echt nodig zijn. ‘Voor sommige opdrachten, zoals grenscontroles, het uiteenhalen van samenscholingen waarbij wel eens wordt gespuwd of tussenkomen in gezinssituaties, krijgen onze mensen echt te weinig bescherming’, zegt Carlos Media van NSPV aan De Tijd.

Vooral het feit dat politiediensten niet als prioritair worden beschouwd, stuit tegen de borst. Ook nadat de vraag expliciet gesteld werd aan de Nationale Veiligheidsraad, bleef het antwoord ‘neen’. ‘We erkennen ten volle dat de dokters en het verplegend personeel aan het front vechten in deze crisis. Maar in de achterhoede staan wel de politiemensen die verzekeren dat de coronamaatregelen worden nageleefd.’

De politievakbonden hopen dat er nu overleg met minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) mogelijk is.

Lees ook:

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20