Fed-notulen spreken van een spoedige renteverhoging

De Fed-notulen van de jongste rentevergadering, ook wel de Minutes genoemd, laten er geen twijfel over bestaan: een renteverhoging is op komst. “De deelnemers aan de vergadering zijn het er over eens dat de inflatie te hoog oploopt bij een nagenoeg volledige tewerkstelling”, staat er te lezen.

Een hoge inflatie houdt de Verenigde Staten in haar greep. De Amerikaanse inflatie kwam in januari uit op 7,50 procent, het hoogste peil in zo’n 40 jaar. De druk op de Federal Reserve om in te grijpen neemt dan ook fors toe. Tijdens de jongste rentevergadering liet Jerome Powell, de voorzitter van de Fed, al uitschijnen dat er een eerste renteverhoging komt in maart.

Verstrakking geldbeleid

De Fed-notulen lijken die boodschap nu ook te bevestigen. In de Minutes staat er te lezen dat de deelnemers aan de rentevergadering het erover eens waren dat de inflatie te hoog oploopt bij een nagenoeg volledige tewerkstelling. Volgens hen dringt een verstrakking van het monetaire beleid zich dan ook op. De deelnemers benadrukten daarbij dat de rente in een sneller tempo zal moeten verhoogd worden dan in 2015, toen de Amerikaanse centrale bank voor de laatste keer het geldbeleid verstrakte.

De economische verslagen sinds begin dit jaar hebben de bereidheid van de Fed om in te grijpen alleen maar doen toenemen. De detailhandelsverkopen in de VS waren sterk in januari en de Amerikaanse werkgevers hebben in diezelfde maand 467.000 banen gecreëerd, bij een vrij stabiele werkloosheidsgraad. Die steeg slechts van 3,9 naar 4 procent.

In de Minutes staan er wel geen details over hoe sterk de renteverhoging zal zijn. De markten gaan ervan uit dat bij de volgende vergadering van de Fed in maart zal beslist worden om de rente met 25 of 50 basispunten te verhogen.

Slag om de arm

Hoe dan ook houdt de Federal Reserve een slag om de arm. In de notulen staat immers ook te lezen dat het passende beleidspad zal afhangen van de economische en financiële ontwikkelingen en de impact daarvan op de vooruitzichten.

Uit de notulen bleek ook dat functionarissen uitgebreid spraken over het tempo waarop later dit jaar begonnen zal worden met het afbouwen van de activaportefeuille van 9 biljoen dollar. De stap is een andere manier voor de Fed om financiële voorwaarden aan te scherpen om de economie af te koelen. Dit leidde echter niet tot specifieke beslissingen over de inkrimping van de balans.

Daarnaast bleek uit de notulen dat een paar functionarissen al voor maart wilden stoppen met het opkopen van activa.

(fjc)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20