Europese Unie wil economie een boost van 120 miljard euro geven door versoepeling verzekeringsregels

De Europese Unie (EU) heeft woensdag voorgesteld de kapitaalregels voor verzekeraars te wijzigen om zo 120 miljard euro vrij te maken om de Europese economie te herstellen na de coronapandemie en de klimaatdoelstellingen te halen, zonder daarbij de bescherming van polishouders aan te tasten. Dat meldt het persagentschap Reuters.

Het Verenigd Koninkrijk, dat de grootste commerciële verzekeringsmarkt ter wereld heeft en in december vorig jaar de EU verliet, is ook begonnen met een herziening van de kapitaalregels die bekend staan als Solvency II. Er zal worden nagegaan hoe wijzigingen door Brussel het concurrentievermogen van Londen kunnen beïnvloeden.

De gouden standaard

De EU heeft ook een kader voorgesteld voor de snelle en ordelijke sluiting van verzekeraars die in de problemen zijn geraakt, om te voorkomen dat het financiële stelsel wordt gedestabiliseerd, naar het voorbeeld van een soortgelijke maatregel voor banken na de wereldwijde financiële crisis.

Anticiperend op de bezorgdheid over het terugschroeven van de regels, zei de EU dat Solvency II de “gouden standaard” zal blijven. “Dit is geen revolutionaire verandering, dit zijn geleidelijke maar belangrijke veranderingen”, zei EU-commissaris voor financiële diensten Mairead McGuinness aan enkele verslaggevers. “Dit is geen cadeau voor de verzekeraars.”

De Solvency II-kapitaalregels zijn in 2016 ingevoerd voor de sector van 10,4 biljoen euro, en worden toegepast door verzekeraars als Allianz, Generali en AXA. Ze waren aan een routineherziening toe, maar de noodzaak om een door de pandemie getroffen economie weer op te bouwen en in groene infrastructuur te investeren om de doelstellingen van een koolstofneutrale economie te halen, maakte de zaak nog dringender.

Goedkeuring EU-lidstaten

Ook moest iets worden gedaan aan de aanhoudend zeer lage rentetarieven die de bedrijfsmodellen van verzekeraars onder druk zetten, en aan de noodzaak om de Solvency II-regels beter af te stemmen op kleinere, minder risicovolle verzekeraars.

De regelwijzigingen, die de goedkeuring van de EU-lidstaten en het Europees Parlement nodig hebben, zouden 90 miljard euro op korte termijn en nog eens 30 miljard euro op lange termijn vrijmaken.

Sommige Europese politici hebben intussen al hun ongenoegen geuit op de plannen. “Dit gaat de verkeerde richting uit. De versoepeling van de kapitaalregels negeren het advies van de EU-regelgevers en handhaven of breiden zelfs de lobby-gestuurde uitzonderingen op de regels uit”, reageerde Sven Giegold, lid van de Duitse Groene Partij in het Europees Parlement.

Olav Jones, adjunct-directeur-generaal van Insurance Europe, zei dat hij blij was met de erkenning door de EU dat de kapitaalvereisten moeten worden verlaagd, maar dat alleen een “aanzienlijke en permanente” verlaging verzekeraars in staat zou stellen de economie meer te ondersteunen en hun mondiale concurrentiepositie te heroveren.

Lees ook:

(evb)

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.