Europese productie van CO2 vorig jaar gedecimeerd: Griekenland, Estland en Luxemburg beste leerlingen van de klas

De uitstoot van koolstofdioxide door het gebruik van fossiele brandstoffen is het voorbije jaar in de hele Europese Unie gedaald. Dat blijkt uit een studie van Eurostat, het bureau voor de statistiek van de Europese Unie.

Eurostat berekende dat de uitstoot van koolstofdioxide door de verbranding van fossiele brandstoffen – zoals olie, steenkool en aardgas – vorig jaar met 10 procent was gedaald ten opzichte van het jaar voordien.

Corona

De onderzoekers zeggen dat de verbeterde situatie moet worden gelinkt aan de beperkingen die werden ingevoerd rond de uitbraak van coronacrisis, waardoor reizen quasi onmogelijk werd en ook de productie van de industrie een belangrijke onderbreking kende. 

‘In bijna alle lidstaten van de Europese Unie kon een inkrimping van het verbruik van olie en aanverwante producten worden vastgesteld’, luidt het.

‘Het verbruik van aardgas kende in vijftien lidstaten een terugval. Daarentegen vertoonde het aandeel van hernieuwbare energiebronnen – vooral opgewekt door wind, water en zon – in de elektriciteitsvoorziening een toename.’

Alle lidstaten van de Europese Unie hebben vorig jaar hun emissies verminderd. De grootste daling werd echter opgetekend in Griekenland, Estland en Luxemburg. In al die landen was er een inkrimping met 18 procent. Duitsland, verantwoordelijk voor een kwart van de totale emissies van de Europese Unie, kon een daling met bijna 9 procent melden.

Italië, Frankrijk en Polen – andere grote Europese producenten van koolstofdioxide – registreerden verminderingen tussen 8 procent en 11 procent. De laagste dalingen werden waargenomen in Malta en Hongarije, waar het uitstootniveau respectievelijk met 1,0 procent en 1,7 procent naar beneden ging. België kende een daling van 3 procent.

Meer inspanningen

‘De doelstelling van de Europese Unie om tegen het midden van deze eeuw klimaatneutraal te worden en daarmee de gevaarlijke opwarming van de aarde tegen te gaan, eist dat de industriële sectoren een duurzame transitie doorvoeren door de inzet van technologieën zoals hernieuwbare waterstof en energieopslag’, zegt het persbureau Reuters in een commentaar op de studie.

Rechtbanken in Frankrijk en Duitsland hebben geoordeeld dat die landen meer moeten doen om de uitstoot te bestrijden. Daarnaast bleek ook Polen voor een aantal knelpunten te zorgen. Dat land toonde immers een grote terughoudendheid om van zijn steenkoolproductie afstand te nemen. Die opstelling dreigde Polen ook zijn toegang tot de duurzame transitiefinanciering van de Europese Unie in gevaar te brengen.

Polen was de enige lidstaat van de Europese Unie die zich bij de bepaling van de Europese klimaatdoelstellingen twee jaar geleden niet wou engageren om tegen midden deze eeuw uitstootneutraal te zullen functioneren. De Poolse regering kreeg vanuit de steenkoolsector ook lange tijd politieke steun.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20