Europeaan ondersteunt uitbouw duurzame luchtvaart

Een meerderheid van de bevolking van de Europese Unie zou een belasting op de uitstoot van broeikasgassen door vliegtuigen ondersteunen. Het merendeel zou ook instemmen met een verbod voor vluchten op korte afstanden in de strijd tegen de klimaatverandering.

Dat zegt een onderzoek van de Europese Investeringsbank (EIB), gebaseerd op een enquête bij 28.088 inwoners van de Europese Unie.

Onderwijs

De onderzoekers ontdekten dat 62 procent van de respondenten voorstander is van een verbod op korteafstandsvluchten. Daarnaast gaf 72 procent te kennen een uitstootbelasting op vliegtuigreizen te zullen steunen.

De ondervraagden willen ook een beperking op het gebruik van plastic. 85 procent staat achter een verbod op plastic voor eenmalig gebruik.

Tegelijkertijd bleek dat 91 procent graag zou hebben dat het onderwijs aandacht zou besteden aan de klimaatverandering en recyclage.

59 procent stemt dan weer in met een prijsverhoging voor voeding en goederen met een grotere ecologische voetafdruk. Daarbij werden onder meer rood vlees, voedingsproducten die over lange afstanden worden vervoerd en diverse textielproducten als voorbeelden naar voren geschoven.

Financiering

‘De klimaatverandering heeft zich de voorbije jaren tot een van de grootste bekommernissen van de Europese burger ontplooid,’ benadrukt Emma Navarro, vicevoorzitter van de Europese Investeringsbank.

‘Men is bereid persoonlijke offers te brengen om de opwarming van de aarde tegen te gaan en naar een meer duurzame manier van leven over te schakelen. Maatregelen die de consument met een directe kostenstijging confronteren, genieten echter de minste populariteit.’

‘Tegelijkertijd verwachten de burgers dat overheden en bedrijven actie ondernemen om de uitstoot van koolstofdioxide te verminderen en de milieubescherming te verbeteren,’ zegt Navarro nog. ‘Een antwoord op de klimaatverandering vereist het engagement van iedereen.’

De Europese Investeringsbank heeft zelf ook maatregelen aangekondigd om een economie met duurzame financiering te helpen realiseren. Daarbij werd benadrukt dat tegen eind volgend jaar een einde zal worden gemaakt aan de financiering van projecten die aan fossiele brandstoffen zijn gelinkt.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20