Eunice raast door België: is je woning door je brandverzekering voldoende beschermd tegen stormschade?

De afgelopen uren heeft storm Eunice heel wat schade berokkend in ons land. Wie een brandverzekering heeft, is gelukkig voldoende beschermd tegen stormschade.

Zoals verwacht is de passage van Eunice door ons land niet onopgemerkt voorbijgegaan. Op verschillende beelden is te zien welke schade de storm al berokkent heeft. Dat komt ook als geen verrassing als je weet dat er stormsnelheden zijn opgemeten tot ruim 120 kilometer per uur.

Vanaf 80 kilometer per uur

Het is in ons land aangeraden om een brandverzekering af te sluiten wanneer je een woning koopt. Wanneer je een woning verhuurt of huurt, ben je in Vlaanderen sinds 1 januari 2019 verplicht om zo’n verzekering af te sluiten. In Wallonië geldt die verplichting al sinds 1 september 2018. Enkel in Brussel geldt die verplichting niet.

Peter Wiels, woordvoerder van de verzekeringskoepel Assuralia, laat aan onze redactie weten dat een brandverzekering verplicht is stormschade te dekken zodra er windsnelheden worden gemeten vanaf 100 kilometer per uur. “Maar we merken dat nagenoeg alle verzekeraars de schade dekken zodra er snelheden vanaf 80 kilometer per uur worden gemeten. Wat dus zeker het geval is bij Eunice”, verduidelijkt hij.

Storm, waterschade en natuurrampen

Maar in welke mate ben je beschermd door je brandverzekering? Om te beginnen zit er in je brandverzekering een basisdekking die je woning beschermt tegen storm, waterschade en natuurrampen. “Waterschade die het gevolg is van de storm is verzekerd, ongeacht of het water binnendringt via het dak. Ook indien het gebouw voorafgaand door de storm werd beschadigd geniet je van die bescherming”, laat de verzekeraar AG Insurance weten.

Ook wanneer een omgevallen boom schade berokkent aan je woning, komt je brandverzekering tussen. Schade door omgewaaide bomen aan de verzekerde woning en de inhoud ervan is altijd gedekt, net als alle eraan verbonden opruimingskosten. Bij sommige brandverzekeringen krijg je de optie om bijvoorbeeld tuinmeubels te verzekeren.

En wat met een boom op jouw eigendom?

“De situatie is wel iets complexer als een boom op jouw eigendom bijvoorbeeld een tuinhuis of omheining van je buur heeft beschadigd. In dat geval moet er nagegaag worden of die zaken zijn opgenomen in de brandverzekering van het slachtoffer”, aldus Wiels. “Indien dat niet het geval is, kan de familiale verzekering mogelijks tussenkomen, maar die verzekering dekt enkel de aansprakelijkheid van de verzekerde. Die zal dus enkel de schade vergoeden als er bijvoorbeeld bewijs is dat de boom slecht was onderhouden.”

En wat als je wagen beschadigd is door weggewaaide dakpannen? Dergelijke schade (ook door bijvoorbeeld omgewaaide bomen) wordt hoe dan ook gedekt door een omniumverzekering (groot of klein). “Indien je een gewone autoverzekering hebt, kan je een beroep doen op de rechtsbijstand die in je verzekering zit. Die zal de kosten verhalen op de brandverzekering van de eigenaar van de woning. Het is hierbij wel belangrijk dat je kan aantonen dat de schade het gevolg is van de weggewaaide dakpannen”, aldus Wiels.

(fjc)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20