Energieverbruik spreiden wordt een stuk goedkoper, tweedeverblijvers betalen meer

De Vlaamse energieregulator Vreg voert vanaf 2022 het zogenaamde ‘capaciteitstarief’ in.

Op dit moment worden de distributienettarieven voor gezinnen en kmo’s nog volledig berekend op basis van de afgenomen hoeveelheid stroom. Hoe meer men verbruikt, hoe meer men betaalt voor het gebruik van het elektriciteitsnet. Maar vanaf 2022 zullen de zuivere netkosten berekend worden op basis van het piekverbruik. Het wordt dan ook interessanter om het stroomverbruik te spreiden.

De andere kosten opgenomen in de distributienettarieven, met name de kosten voor openbaredienstverplichtingen, de toeslagen en de overige transmissiekosten, blijven aangerekend worden op basis van de afgenomen kWh, zegt de Vreg.

De nieuwe tariefmethodologie, die geldt tot 2024, ligt al lang op tafel maar is nu, na een uitgebreid proces van besprekingen en openbare consultaties met alle betrokken partijen, definitief goedgekeurd, klinkt het vrijdag in een persbericht. De nieuwe tarieven zijn enkel van toepassing op het Vlaamse grondgebied.

Met de distributienettarieven worden de kosten gerelateerd aan het aanleggen, beheren en onderhouden van de elektriciteitsnetten vergoed. Deze tarieven maken ongeveer 45 procent van de totale stroomfactuur van gezinnen uit, maar de wijziging naar het capaciteitstarief slaat slechts op 21 procent van de factuur.

Grootverbruikers

Het effect van de maatregel zal het grootst zijn voor grootverbruikers, zoals eigenaars van elektrische wagens of van warmtepompen. Zij kunnen met het nieuwe capaciteitstarief tot honderden euro’s financieel voordeel halen uit het spreiden van hun stroomverbruik, klonk het eerder bij de Vreg.

Voor het merendeel van de gezinnen zou er al bij al niet zo veel veranderen. Volgens de Vlaamse energieregulator is de nieuwe tariefmethodologie noodzakelijk in het licht van de energietransitie. Enkel kosten voor het gebruik van het net aanrekenen, is niet logisch en niet toekomstbestendig. De kabels liggen er immers al, hun kost is onafhankelijk van het feit of er weinig of veel elektriciteit door stroomt.

Maar tegelijk wil de Vreg vermijden dat het netwerk in de toekomst te veel moet worden uitgebreid en zo onbetaalbaar wordt. ‘De energietransitie betekent meer elektrische wagens, meer zonnepanelen en meer warmtepompen. Als we geen maatregelen nemen, zullen de netten hierdoor op piekmomenten zwaarder belast worden en zullen de huidige kabels mogelijk niet meer volstaan. We willen met dit capaciteitstarief de energietransitie mee mogelijk maken en de betaalbaarheid bewaken. Wat we willen vermijden, is de hogere factuur van meer kabels in de grond te moeten leggen’, zo argumenteerde de regulator.

Warmtepompen en tweedeverblijvers

Uit eerdere simulaties bleek dat met het capaciteitstarief meer dan 60 procent van de gezinnen minder netkosten zal betalen. De rest zal maximaal 10 procent meer netkosten betalen. Een uitzondering zijn tweedeverblijvers, voor wie de stijging mogelijk hoger zal uitvallen.

Grootverbruikers van hun kant kunnen dan weer veel besparen door hun verbruik te spreiden. De Vreg belooft om ter voorbereiding van de invoering op 1 januari 2022, in samenwerking met energieleveranciers en netbeheerders, de nodige actie te ondernemen om klanten wegwijs te maken in het nieuwe tariefsysteem.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20