Emissietaks heeft Londense luchtkwaliteit gevoelig verbeterd

In Londen is de toxische luchtvervuiling door dieselmotoren sinds de introductie van de Ultra Low Emission Zone (Ulez) zes maanden geleden met een derde verminderd. Dat blijkt uit een rapport van de Greater London Authority. De studie toont dat het Londense stadscentrum hierdoor bespaart blijft van een dagelijkse vloot van 13.500 vervuilende auto’s. Dat is een reductie van 38 procent sinds de introductie van de Ulez. 

De onderzoekers zeggen bovendien vastgesteld te hebben dat ook rond de buitengrenzen van de Ulez geen toename van de vervuiling kon worden opgetekend.

Normen

De studie suggereert dat de stikstofvervuiling langs de Londense wegen met 36 procent is verminderd sinds oktober twee jaar geleden, toen burgemeester Sadiq Khan aan vervuilende wagens een emissieheffing van 10 pond per dag oplegde. Bij de introductie van de Ulez in april dit jaar werd die heffing tot 12,50 pond opgetrokken.

Ongeveer 77 procent van de voertuigen die in het Londense stadscentrum begeven, voldoen nu aan de emissienormen die door de Ulez zijn geïntroduceerd. In februari twee jaar geleden voldeden amper 39 procent van de wagens aan die eisen. In maart dit jaar was dat niveau al gestegen tot 61 procent.

‘De emissies van het wegtransport zijn sinds de introductie van de heffing met 4 procent gedaald,’ zeggen de onderzoekers. ‘Dat vertegenwoordigt een volume van 9.800 ton.’ Over een periode van drie jaar zou er sprake zijn van een reductie met 13 procent.

Bredere impact

‘Deze cijfers bewijzen zonder twijfel dat Ulez de verwachtingen overtreft, de aanwezigheid van vervuilende voertuigen vermindert en de luchtkwaliteit verbetert,’ benadrukt de Londense burgemeester. Sadiq Kahn zei nu te hopen dat de Britse regering zich aan de Londense ambities zou spiegelen.

De onderzoekers wijzen er tevens op dat de Londense verkeersstromen sinds de introductie van de Ulez een daling tussen 3 procent en 9 procent hebben laten optekenen tegenover dezelfde periode vorig jaar.

‘Dit geeft aan dat de maatregelen bredere voordelen opleveren,’ zeggen de onderzoekers. ‘Een dergelijke ingreep kan de bevolking aanzetten om zich te voet of met de fiets te verplaatsen of vaker van het openbaar vervoer gebruik te maken.’

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20