Elk Vlaams huishouden moet tegen 2030 een digitale watermeter hebben

De Vlaamse regering heeft op voorstel van Zuhal Demir, minister van Omgeving, beslist dat elk Vlaams gezin tegen 2030 een digitale meter moet hebben.

Volgens de beslissing van de Vlaamse regering moeten de watermaatschappijen de investering doen en mogen ze de kosten niet doorrekenen aan de consument. Sommige van die maatschappijen zijn al volop bezig met de installatie van digitale watermeters. Water-Link is het verst gevorderd en installeerde in juli haar 100.000ste digitale meter.

Allerhande voordelen

De voordelen van een digitale watermeter liggen in lijn met die van de digitale elektriciteitsmeter. Om te beginnen bent u niet langer verplicht om jaarlijks uw meterstanden te controleren en op te sturen. Dankzij de digitale meter kan dit proces volledig automatisch verlopen.

Voorts zal u uw verbruik eenvoudiger kunnen opvolgen en wordt een lekkage veel sneller opgespoord. De digitale meter kan afwijkingen in uw waterverbruik opsporen.

‘Het moet voor mensen duidelijker zijn wat hun werkelijke verbruik is en het wordt tijd dat we voluit de kaart van de digitalisering trekken’, aldus Demir.

De drinkwaterbedrijven kunnen overigens beslissen om de digitale watermeter uit te rusten met een meettoestel om de kwaliteit van het drinkwater op te meten. Al is dat geen verplichting.

De beslissing moet nog worden voorgelegd aan de adviesraden en de Raad van State. 

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20